Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

ANONYM (17. stol.)

Anonym
Rožmberský náhrobek v cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě
Foto Pavel Polák
Anonym
Severní stěna presbyteria s náhrobkem a obrazem znázorňujícím zakládací akt kláštera
Repro Glaube und Heimat, 1959, č. 11, s. 456
Anonym
Listina Voka z Rožmberka, kterou roku 1258 zpravuje generální kapitulu cisterciáckého řádu o svém záměru založit klášter ve Vyšším Brodě
Repro Glaube und Heimat, 1959, č. 11, s. 454
Anonym
Dvě zpodobení zakladatele kláštera Voka z Rožmberka, na detailu obrazu vlevo jako jezdce přes řeku Vltavu (viz i Karoline Pichlerová)
Repro Památky jižních Čech. 2 (2009), s. 175, foto Tomáš Halama
a Glaube und Heimat, 2009, č. 9, zadní strana obálky
Anonym
Anonym
Obraz budějovického malíře Bartoloměje Tschurna (1824-1902), rodáka ze Záboří (Saborsch), roku 1879 umístěný na severní zdi presbyteria vyšebrodského klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie (Tschurn rok nato dodal i obraz Ukřižovaného pro jeho hlavní oltář, měnící své čtyři obrazy podle liturgických období), znázorňuje "Věnování kostela vyšebrodského Vokem z Rožmberka", mezi donátorem a Madonou s Ježíškem stojí tu s motykou "otec západního mnišství" sv. Benedikt v rouchu ještě nerozlišeném, neboť byl prvním mnichem křesťanského Západu vůbec
Repro M. Hlinomaz, Cisterciácké opatství Vyšší Brod (2001), foto Ivan Ulrych
Anonym
Na řemeni zavěšený gotický štít s rožmberskou růží nad vchodem do schodišťové věžice vyšebrodského kláštera
Repro Památky jižních Čech. 2 (2009), s. 49, foto Roman Lavička
Anonym
Rožmberský znak s helmem, pokryvadly a klenotem nad branou vyšebrodského kláštera...
Repro Památky jižních Čech. 2 (2009), s. 49,
foto Tomáš Halama
Anonym
... a brána samotná, kde byly v roce 2014 odkryty renesanční fresky
Foto Pavel Polák
Anonym
V roce 2015 byly do brány zavěšeny rekonstruované původní dveře
Foto Ján Trnka
Anonym
Anonym
Petr Vok z Rožmberka a jeho manželka Kateřina z Ludanic
Repro J. Bauer, Okolo Třeboně krajem tří růží (2010), s. 21


Dva články Marka Kerlese z Lidových novin o archeologickém průzkumu hrobky...
Repro Lidové noviny, 2. 12. 2009, s. 5 a 4. 12. 2009, s. 4

Anonym
... a reportáž České televize
Repro www stránky ČT24
Anonym
Podobizna Šimona Lomnického
z Budče i s jeho erbem

Repro F. M. Čapek, Šimon Lomnický z Budče (nedatováno), frontispis
Anonym
Jiná podobizna, datovaná rokem 1594,
je tu zřejmě součástí exlibris

Repro J. Bauer, Okolo Třeboně krajem tří růží (2010), s. 63
Anonym
Idealizovaný portrét Šimona Lomnického z Budče z roku 1889
Repro Wikipedia
Anonym
Jeden z tisků Lomnického písní, zde z roku 1580, prozrazuje autorovu zálibu v akrostichonu, v levém sloupci zřetelně i v tomto případě čitelném jako "Pan Petr Wok z Rožmberka a na Bechyni"
Repro M. Frolíková, Šimon Lomnický z Budče (1974), s. 10
Anonym
Obálka (1990) studie o Šimonu Lomnickém vydané v pražském nakladatelství Karolinum - opět s reprodukcí jeho erbu
Anonym
Rukopis českého originálu pohřební písně o smrti Petra Voka i s notovým záznamem nápěvu "Byl jest jeden člověk..."
Repro M. Frolíková, Šimon Lomnický z Budče (1974), s. 33
Anonym
Obálka (2011) průvodce reprezentativní výstavou Rožmberkové, uspořádanou v roce 2011 Národním památkovým úřadem ve Valdštejnské jízdárně v Praze na Malé Straně, má na své zadní straně reprodukci tzv. Řádu lebky, který známe jen z portrétů posledního Rožmberka a který připomíná:
Pamatuj na smrt
Anonym
O výstavě Rožmberkové k 400. jubileu úmrtí Petra Voka v pořadu Toulavá kamera
Repro www stránky České televize

Anglické resumé a úvod článku Dr. Milana Hlinomaze o rožmberské hrobce
ke 400. výročí pohřbu posledního Rožmberka

Repro Epigraphica et Sepulcralia 4, 2013, s. 169-171
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2017
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko