Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

KARL BARDACHZI


Zpráva o jeho přednášce v malém sále budějovického Německého domu v lednu 1942 svědčí i o tom, jak bylo Stifterova odkazu zneužíváno nacismem - putování po stopách velkého autora se prý děje "z větší části v domovské župě Vůdcově"!
Repro Budweiser Zeitung, 1942, č. 5, s. 14
Karl Bardachzi
Záznam z pamětní knihy města Vimperka doporučuje jeho zdejší přednášku 19. ledna roku 1945 - je psán dodatečně českým kronikářem z německých materiálů
Repro Gedenkbuch der Stadt Winterberg II, SOkA Prachatice
(SOA v Třeboni - digitální archív)
Karl Bardachzi
Jeden svůj časopisecký text o Stifterově krajině doprovodil vlastním barevným snímkem Plešného jezera
Repro Oberdonau, 1942, č. 3, s. 21 (www stránky forum oö geschichte)
Karl Bardachzi
Zpráva krajanského měsíčníku o jeho vídeňské přednášce z května 1953, věnované Adalbertu Stifterovi
Repro Hoam!, 1953, č. 7, s. 17-18
Karl Bardachzi
Jen o několik dní později přednášel na stejné téma v bavorském Chamu
a naplnil sál zdejšího Kolpinghausu

Repro Hoam!, 1953, č. 7, s. 16
Karl Bardachzi
Obálka (1944) jeho knihy o mistrovských gotických řezbářích, vydané za války nakladatelstvím Wiener Verlag
Repro Amazon.de
Karl Bardachzi
Obálka (1955) jeho knihy vydané v mnichovském nakladatelství Prestel a štítek na její vazbě

Autorem nekrologu ve čtvrtletníku lineckého institutu Adalberta Stiftera je zřejmě Alois Großschopf
Repro Adalbert Stifter Institut Vierteljahrsschrift, 1959, č. 1-2, s. 52-53

Záznam českobudějovické křestní matriky z 26. března roku 1849 o narození Karlova otce v rodině zdejšího měšťana a mistra obuvnického Franze Bardachcyho, jehož manželka Katharina, roz. Zabuschová, byla rovněž dcerou ševcovou
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Karl Bardachzi
Obálka seznamu čestných občanů města České Budějovice s otcovým jménem (vydalo Město České Budějovice prostřednictvím společnosti A Tempo)
Repro J. Chvojka, Čestní občané města Českých Budějovic (1998), obálka a s. 29

Pražská pobytová přihlášky jeho otce s uvedením dat manželky a tří synů - patrná je i změna v psaní příjmení
Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 14, obraz 424
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Nekrolog otcův v renomovaném pražském německém listě
Repro Prager Tagblatt, 11. 11. 1911, s. 3 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)
Karl Bardachzi
Stifterův pomník nad Plešným jezerem
Foto Pavel Polák
Karl Bardachzi
Horské (Plešné?) jezero v bouři na obraze českého malíře Adolfa Kosárka (1830-1859)
Repro Šumavské proměny : krajina Šumavy v dílech malířů 19. a 20. století (katalog výstavy, 2008),
ze sbírek Národní galerie v Praze
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2017
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko