Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

JOSEF BLAU

Josef Blau
Repro Hoam!, 1980, č. 10, s. 449
Josef Blau
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírek Regionálního muzea v Českém Krumlově)
Josef Blau
Na snímku z roku 1947
Repro Sborník prací z historie a dějin umění, 2013, č. 7, s. 328 (SOkA Klatovy, fond ONV Klatovy, agenda občanství, N205)
Josef Blau
Repro ze sbírek Muzea Královského hvozdu v Nýrsku

Podle tohoto záznamu nýrské křestní matriky se narodil v Horním Nýrsku (Oberneuern) čp. 39 zdejšímu ševci Josefu Blauovi (i jeho otec, jako kmotr zde podepsaný, byl ševcem, matka Anna, roz. Dvořáková, pocházela z Tomic, dnes okr. Benešov) a jeho ženě Barbaře, dceři Wolfganga Schrella a Marie, roz. Ernstové, obou z Nýrska
Repro SOA v Plzni - Acta Publica
Josef Blau
Opis křesního listu
Repro M. Korandová, Piruety na ostří nože (2016), s. 214
Josef Blau
Rodný dům v Horním Nýrsku čp. 39, kde ševcoval jeho otec
Repro 2013 - Rok Josefa Blaua [sborník z 2. ročníku konference Připomínky literárních osobností města Nýrska, 2013], s. 22 (archív Karla Velkoborského)
Josef Blau

Josef Blau
Fotografie rodiny Josefa Blaua
Repro ze sbírek Muzea Královského hvozdu v Nýrsku

Josef Blau
V 85 letech
Repro Glaube und Heimat, 1957, č. 17, s. 723
Josef Blau
Další fotografie z jeho stáří
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)
Josef Blau
Se Spolkovým křížem za zásluhy v posledních letech života
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)
Josef Blau
Už těsně před svým skonem v roce 1960 na jednom shromáždění krajanstva ve Furth im Wald, nad ním sedícím stojí Sepp Skalitzky a Franz Liebl (1881-1961), někdejší viceprezident německé sekce Zemské kulturní rady (1929-1938) a spoluzakladatel německé agrární strany Bund der Landwirte
Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 5, s. 81

Arch popisný ze sčítání lidu (census) 1900 zaznamenává v Orlovicích (Silberberg) jeho zdejší pobyt i se ženou Barborou (*29.5.1876) a synem Karlem (*26.1.1899)
Repro Sčítání lidu 1900, Pocinovice - Orlovice, SOkA Domažlice (SOA v Plzni - Acta Publica)
Josef Blau
Jmenování definitivním řídícím učitelem v Nýrsku
Repro M. Korandová, Piruety na ostří nože (2016), s. 215
Josef Blau
Z jeho záznamu na seznamu nýrského učitelstva vysvítá, že absolvoval učitelský ústav v Praze roku 1894
Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens, 9. Folge (1928), s. 257
Josef Blau
Do pamětní knihy prášilské papírny zapsal rok před jejím požárem tato slova:
"Těší mne, že jsem mohl navštívit tento ctihodný památník starého šumavského průmyslu."

Repro ze sbírek Muzea Šumavy v Kašperských Horách
Josef Blau
Jeho zápis v nýrské kronice z února 1945
Repro ze sbírek Muzea Královského hvozdu v Nýrsku
Josef Blau
Jeho návrh znění evropské hymny
Repro M. Korandová, Piruety na ostří nože (2016), s. 217
Josef Blau
Seznam tisíce knih, které si směl vzít s sebou do amerického okupačního pásma v Německu
Repro M. Korandová, Piruety na ostří nože (2016), s. 221
Josef Blau
Povolení k tomu, že se "stěhuje do Německa"
Repro M. Korandová, Piruety na ostří nože (2016), s. 219
Josef Blau
Potvrzení, že byl "antifašistou" a je vystěhovám jako bývalý sociální demokrat
Repro M. Korandová, Piruety na ostří nože (2016), s. 219
Josef Blau
Jeho žádost o urychlení odsunu
Repro M. Korandová, Piruety na ostří nože (2016), s. 222
Josef Blau
Úmrtní oznámení
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)
Josef Blau
Parte
Repro Glaube und Heimat, 1960, č. 21, s. 898
Josef Blau
Jeho hrob ve Straubingu
Repro 2013 - Rok Josefa Blaua [sborník z 2. ročníku konference Připomínky literárních osobností města Nýrska, 2013], s. 23 (archív Karla Velkoborského)
Josef Blau
Pamětní kámen Josefa Blaua v Nýrsku
Repro Hoam!, 2013, č. 10, s. 15
Josef Blau
Dům Josefa Blaua v Nýrsku, sousedící s Watzlikovým....
Repro Hoam!, 1972, s. 255
Josef Blau
... sousedící vily Josefa Blaua a Hanse Watzlika v Nýrsku
na kresbě Williho Herziga z roku 1925...

Repro Hoam!, 1972, s. 255
Josef Blau
... a fotografie domu z roku 2006
Repro archív K. Velkoborského
Josef Blau
Zlatý stoleček poblíž jezera Laka
Repro Zapomenuté dědictví : oprava drobných kamenných památek na Šumavě (2004), s. 46

Článek Hany Voděrové o tom, jak hledat Zlatý stoleček, na stránkách časopisu, který rediguje
Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, podzim 03/2009, s. 28
Josef Blau
Domy s renesančními štíty na náměstí v Dolním Nýrsku, které hájil v obsáhlém dopise z léta roku 1919 představbou
Repro Sborník prací z historie a dějin umění, 2013, č. 7, s. 345 (ze sbírek Muzea Královského Hvozdu v Nýrsku)
Josef Blau
Učitelskou dráhu začal v Dešenicích (místní škola je tu zachycena na snímku, pořízeném někdy kolem roku 1915), pak působil v Orlovicích, ve Staré Lhotě a nakonec v Nýrsku
Repro 2013 - Rok Josefa Blaua [sborník z 2. ročníku konference Připomínky literárních osobností města Nýrska, 2013], s. 31 (archív Karla Velkoborského)
Josef Blau

Josef Blau

Josef Blau
Stará Lhota u Nýrska, kde učil, na třech starých pohlednicích,
zvýrazňujících i budovu tamější školy

Josef Blau
Obálka (1922) s vinětou Georga Achtelstettera (nakladatelství Paul Gollors Nachfolger, Liberec)
Josef Blau
Titulní list (1938)
Josef Blau
Obálka Blauova překladu románu Jan Cimbura (1941) vydaného nakladatelstvím Hanns Horst Kreisel v Lipsku
Josef Blau
Obálka (1958) už po válce ve vědecké řadě Adalbert Stifter Verein v Mnichově vydané práce o Šumavanech v brazilském Sao Bento, kteří se tu usidlovali od roku 1873
Josef Blau
Obálka lipského časopisu, kde roku 1942 vyšla (ve 2. čísle 2. ročníku) stať o raně středověké stezce z Čech do údolí řeky Isar (ze Sušice do Deggendorfu) - autorem onoho textu byl Dr. Karl Dinklage a třeba asi dodat, že sem přispívali i význační čeští archeologové jako Jaroslav Böhm, Ivan Borkovský (vlastně Ukrajinec), Bedřích Dubský, Jan Eisner, Jiří Neustupný, Josef Skutil či Bedřich Svoboda (ten hákový kříž naznačuje, jaké myšlence měl sloužit v oné době i výzkum pravěku a středověku)
>
Vzpomínka z jeho dětství, jak ji v září 1953 uveřejnil na svých stránkách ústřední list vyhnaných krajanů - doprovodný snímek je ovšem odjinud a zachycuje známou štramberskou "trúbu" ze severomoravského, kdysi rovněž německy hovořícího Kravařska (Kuhländchen)
Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1953, č. 36, s. 6 (Bayerische Staatsbibliothek - Digitalisat-Bestellung)

V roce 1955 zaplnila dětskou přílohu listu Sudetendeutsche Zeitung vlastně téměř celou
vzpomínka na štědrovečerní noc z jeho šumavského dětství

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1955, č. 32, příloha Kondor č. 51/52, s. 90-95 (Bayerische Staatsbibliothek - Digitalisat-Bestellung)
Josef Blau
O slavnostním večeru v Deggendorfu na jeho počest v prosinci roku 1957
Repro Hoam!, 1958, č. 2, s. 13
Josef Blau
Jeho medailon na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení
Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1992, č. 28, s. 8
Josef Blau
Po něm se jmenuje ulice v Neuhausu, části obce Offenberg v dolnobavorském okrese Deggendorf
Repro 2013 - Rok Josefa Blaua [sborník z 2. ročníku konference Připomínky literárních osobností města Nýrska, 2013], s. 23 (archív Karla Velkoborského)
Josef Blau
Obálka románu Marie Korandové "Piruety na ostří nože" (2016), který je mu věnován
a který vyšel nákladem nýrského Muzea Královského hvozdu

O románu v krajanském periodiku
Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2016, č. 37, s. 18
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2017
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko