Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

MORITZ BLOCH


Podle tohoto záznamu čkyňské židovské matriky narodil se tu ve Čkyni čp. 96 dne 14. května roku 1861 a dostal týden nato po obřízce jméno Moritz Bloch - novorozencův otec Joachim Bloch, řezník z Hoštic (Hostitz), byl synem (zřejmě nemanželským) Rosalie Blochové z Hoštic, tehdy okr. Volyně (Wollin), matka Amalia byla pak (manželskou) dcerou Samuela Wedelese a jeho ženy Rosalie, dcery Isaka a Magdaleny Hornerových ze Čkyně - kmotrem byl Josef Bloch, obřízku provedl Samson Singer, porodní bába je tu psána "Marije Pessta", tj. Marie Peštová
Repro Národní archiv, fond Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích (Badatelna.eu)
Moritz Bloch
Repro Album representantů všech oborů
veřejného života československého (1927), s. 526
Moritz Bloch
Pobytová přihláška pražského policejního ředitelství z roku 1894 uvádí chybně rok jeho narození a namísto Čkyně pak Hoštice u Strakonic
Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 40, obraz 345
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)
Moritz Bloch
Záhlaví listu Budweiser Bote
Moritz Bloch
Kreslená pohlednice ze Čkyně
S. Olt, Šumava a Pošumaví : města, městyse, obce a osady na starých pohlednicích, díl VII, 2013 [kalendář]
Moritz Bloch
Synagoga ve Čkyni
Foto Jaroslav Šenigl
Moritz Bloch
Svatostánek zimní modlitebny synagogy ve Čkyni
Repro J. Podlešák, Synagoga ve Čkyni (2006), s. 12, foto Vladislav Hošek
Moritz Bloch
Židovský hřbitov ve Čkyni
Foto Jaroslav Šenigl
Moritz Bloch
Titulní list knížecí Schwarzenberské ročenky
s jeho jménem
Moritz Bloch
Obálka posledního ročníku Schwarzenberské
ročenky, který ještě redigoval

O tom, jak významnou osobností byl, svědčí rozáhlý nekrolog v Prager Tagblatt hned za citací neznámých německých veršů T. G. Masaryka
Repro Prager Tagblatt, 20. 10. 1934, s. 1 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Dalším dokladem o Blochově významu přímo historickém svědčí tato pasáž z Tržiště senzací, vzpominkové knihy proslulého Egona Ervína Kische
Repro E. E. Kisch, Tržiště senzací (1962), s. 77-81

Článek Františka R. Krause ze stránek časopisu Roš Chodeš "o malovaném džbánku strýce Blocha a Kafkově Praze"
Repro Roš Chodeš, 2003, č. 11 (www stránky Holocaust.cz)
Moritz Bloch
Jeho heslo v rodopisném sborníku se odvolává i na Kohoutí kříž
Repro M. Trnka, Rodopisné poznámky z jihu Čech a Šumavy 2 (2011), s. 5
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2017
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko