Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

EMERICH RUDOLF BOYER VON BERGHOF

Emerich Rudolf Boyer von Berghof
Jeho dvanáctistránková brožura o první světové válce a jejích přícičnách, vydaná knihtiskárnou Wilhelma Hambera ve Vídni roku 1915
Repro Openlibrary.org
Emerich Rudolf Boyer von Berghof
Obálka (1919) jeho brožury "ke svědomí Evropy" v kopii zaslané ze Sudetoněmeckého archivu v Mnichově
Emerich Rudolf Boyer von Berghof
Obálka (1921) jiné z jeho knih s titulem "Večeře se smrtí a jiné strašidelné historie. Volně zpracováno podle Alexandra Dumase", vydané nakladatelstvím Wiener-Börsen-Kurier
Repro Amazon.de
Emerich Rudolf Boyer von Berghof
Záhlaví a úvod jeho článku ve vídeňském filmovém časopise z roku 1924 o senzačním procesu s herečkou
Milicou Vukobrankovičovou, jinak učitelkou, která otrávila celou svou rodinu
(viz o tom i obrazová příloha s titulem Travička u jména Antonie Pifflová) - za povšimnutí jistě stojí
i obnosy, které představovala cena jednoho čísla časopisu a odměna v jeho čtenářské soutěži
za časů rakouské poválečné inflace

Repro Die Filmwelt, 1924, č. 3, s. 3
Emerich Rudolf Boyer von Berghof
Na této mapce z období propagace "Deutschböhmen" (1918-1920) se žádá osvobození 3,5 milionu Němců od české tyranie německy i anglicky
Repro K. Řeháček, Němci proti Československu na západě Čech (1918-1920) (2008), obálka
Emerich Rudolf Boyer von Berghof
Předehrou k nacistickému záboru československého pohraničí se stal "anšlus" Rakouska - na tomto oslavném kulatém štítě k "osvobození Ostmarky" je na obrysu Německa i s Východním Pruskem Československo opravdovým klínem v jeho boku
Repro Alte Spuren / Neue Wege : Landesausstellung Oberösterreich & Südböhmen. Band 2, Ausstellungen (2013), s. 215, foto Thomas Hackl (Stadtmuseum Linz)
Emerich Rudolf Boyer von Berghof
V roce, kdy zemřel (1950), apelovalo Sudetoněmecké krajanské sdružení tímto bojovným plakátem na německou veřejnost, aby podpořila právní nároky na "uloupený domov"
Repro "Volkstumskampf" ohne Ende? : sudetendeutsche Organisationen, 1945-1955 (2008), s. 138
Emerich Rudolf Boyer von Berghof
Marek Kerles uvádí svůj zásadní článek v příloze Pátek Lidových novin o problémech českého hospodaření na Šumavě odkazem na Boyerův dopis z roku 1919, plný chmurných předpovědí budoucího vývoje - na snímku je kraj kolem Želnavy
Repro Pátek Lidových novin, 2012, č. 23, s. 12-13, foto František Vlček
Emerich Rudolf Boyer von Berghof
Mapa týdeníku Die Woche, zachycující útěk a vyhnání německého
obyvatelstva střední Evropy, jak ji v roce 1995 převzaly Lidové noviny

Repro Lidové noviny, 9. 6. 1995, s. 17
Emerich Rudolf Boyer von Berghof
"Dopis o svobodě", potvrzující privilegia králováckých svobodných sedláků z roku 1747
Repro J. Steiner, Šumava - Královský Hvozd, území svobodných Králováckých rychet I (2001), s. 24
Emerich Rudolf Boyer von Berghof
Už jedna z 28 ilustrací k cestopisu Sira Johna Mandevillea,
miniatura z 15. století ve sbírkách Britského muzea,
zachycuje práci sklářů z česko-bavorského pomezí
(proslulá kniha byla do češtiny přeložena už v roce 1400
Vavřincem z Březové)

Repro R. Haller, Historische Glashütten in den Bodenmaiser Wäldern : ein Beitrag
zur Geschichte des Glases im Bayerischen Wald (1981), s. 25
Emerich Rudolf Boyer von Berghof

Emerich Rudolf Boyer Von Berghof

Emerich Rudolf Boyer Von Berghof
Klenotem Bavorského lesa je nazýván klášterní kostel sv. Jana Křtitele v Rinchnachu - na detailu jedné z nástropních maleb vlevo je zachycen i šumavský mnich Vintíř na cestě lesem
Repro Webová alba Picasa - galerie Sigrid-esha a Toulky po východním Bavorsku a Čechách : kultura a historie (2007), s. 50

Emerich Rudolf Boyer von Berghof
Rožmberský jezdec na městské bráně v Prachaticích
Foto Ivo Kareš
Emerich Rudolf Boyer von Berghof Emerich Rudolf Boyer von Berghof
Emerich Rudolf Boyer von Berghof
Zámek Kratochvíle
Foto Pavel Polák
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2017
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko