Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

JOSEF BRADATSCH

Josef Bradatsch
Repro H. Harwalik - F. Pimmer, Winterberg
im Böhmerwald (1995), s. 335
Josef Bradatsch
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1968, č. 11, s. 374

Narodil se jako Joseph Bradáč ve Vimperku - předměstí čp. 77 v rodině řezníka Wenzla Bradáče (děd z otcovy strany Carl Bradáč a jeho žena Maria, roz. Herzigová, bydlili rovněž na předměstí Vimperka) a Julie, dcery Josefa Kohouta, bytem Vimperk - předměstí čp. 10 a jeho manželky Anny Marie, roz. Fuchsové z Pravětína - z pozdějšího přípisu se dovídáme o svatbě Bradáčově roku 1923 v Kreuzbergu s Marií Strunzovou
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Josef Bradatsch
Vimperští studenti o Velikonocích roku 1908, tehdy třiadvacetiletý Bradatsch stojí
zcela napravo s tehdy módním "císařským" knírkem

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1968, č. 4, s. 120
Josef Bradatsch

Josef Bradatsch
Opravdu bizarní výměna dopisů mezi Bradatschem a prachatickým "landrátem" z března 1939 o navrhovaných změnách místních jmen na Vimpersku a Prachaticku jen proto, že zněly příliš česky - ke změně nakonec pro technické obtíže nedošlo a svá příjmení si ponechali i Bradatsch a také Watzlik v dopise zmiňovaný
Repro G. Hrabě de Angelis, Winterberg in Böhmerwald : Sozialstruktur und Volksleben-Tradition und neue Wege (1990), s. 25-26

Josef Bradatsch
Pasáž o činnosti Josefa Bradatsche za války, psaná už českým kronikářem po roce 1945, přiznává mu alespoň dobrou znalost češtiny a styk s Čechy v roli "sbližovacího referenta" a "župního kulturního činitele" nacistické moci
Repro Gedenkbuch der Stadt Winterberg II., Slavkov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Josef Bradatsch
Nekrolog v krajanském měsíčníku po jeho skonu v půli května roku 1952
Repro Hoam!, 1952, č. 6, s. 16
Josef Bradatsch
Kreuzberg, kde zemřel
Repro Der Bayerwald, 2009, č. 2, s. 27
Josef Bradatsch

Josef Bradatsch
Parte a nekrolog jeho ženy
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1983, č. 4, s. 159 a 147-148

Josef Bradatsch
Zpráva o úspěchu vědecké práce jeho syna na stánkách krajanského měsíčníku v roce 1955
Repro Hoam!, 1955, č. 10, s. 22
Josef Bradatsch
Stylizovaná představa Vimperka se zámkem z doby kolem roku 1700, mědirytina z díla P. Mauritia (Johanna Georga) Vogta (1669-1730) Das jetzt-lebende Königreich Böhmen (1712)
Repro Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea (2010), s. 186
Josef Bradatsch
Vimperk v 18. století na starém vyobrazení
Repro J. Puhani, Chronologische Notizen zur Geschichte von Winterberg und Umgebung 1195-1926, s. 31
Josef Bradatsch
Zámek ve Vimperku na pohlednici Josefa Seidela
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)
Josef Bradatsch
Fridrich II. Pruský jako vojevůdce na obraze Antoina Pesneho z roku 1745
Repro www stránky Deutsches Historisches Museum Berlin
Josef Bradatsch
Císařovna jako "mater castrorum", tj. matka polního ležení, na obraze neznámého mistra z opět dotčeného roku 1745
Repro Pod císařským praporem : historie habsburské armády 1526-1918 (2003), s. 134
Josef Bradatsch
Apoteóza Marie Terezie od malíře Rudolfa Otto rytíře von Ottenfeld (1856-1913)...
Repro Pod císařským praporem : historie habsburské armády 1526-1918 (2003), s. 135
Josef Bradatsch
... a bubeník dragounů na kresbě téhož výtvarníka i s jeho signaturou
Repro Pod císařským praporem : historie habsburské armády 1526-1918 (2003), s. 139

Rudolf von Ottenfeld je autorem i těchto obrazů zachycujících uniformy rakouské armády za sedmileté války
Repro C.O. Teuber - R. von Ottenfeld, Die Österreichische Armee von 1700 bis 1867 (1895), obr. příl.
(Tajemství české minulosti, č. 15 /2002/, s. 73-77)
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2017
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko