Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

JOSEF BÜRGER


Podle záznamu v hodňovské matrice se narodil v osadě Žlábek čp. 6 Johannu Bürgerovi, původem z dnes zcela zaniklého Jablonce (matka otcova byla z rovněž dnes úplně zaniklého Ondřejova), a jeho ženě Marii, roz. Jungbauerové, jejíž otec Paul, sedlák z Jablonce, je vpravo podepsán jako kmotr dítěte spolu se svou ženou Theresií z osady Vitěšovičtí Uhlíři (ovšemže také zaniklé) - přípis pak uvádí i datum svatby Josefa Bürgera s Karolinou Husserovou 17. května 1910 v rakouském Amstetten
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Josef Bürger
Repro Die Mundartdichtung aus
dem Böhmerwald (1981), fot. příl.,
viz i Manfred Pranghofer
Josef Bürger
Ještě jako učitel v Rychnůvku kolem roku 1910 (druhý zleva)
Repro F. a F. Bertlwieserovi, Verlorene Böhmerwald-Heimat : Heimatbuch der Pfarre Deutsch-Reichenau bei Friedberg Gemeinde Reiterschlag von der Blüte bis zur Zerstörung (1995), s. 187
Josef Bürger
Školní kronika dnes zcela zaniklého Rychnůvku zaznamenává Bürgerův návrat po 4 letech válečné vojenské služby k výkonu učitelského povolání od 1. ledna roku 1919
Repro Kronika německé obecné školy Rychnůvek, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Josef Bürger
Repro Hoam!, 2001, č. 7, s. 11
Josef Bürger
Z pozdních let
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1981, č. 5, s. 177

Pozdrav k jeho sedmdesátinám napsal do krajanského měsíčníku Adolf Webinger
Repro Hoam!, 1957, č. 11, s. 27-28
Josef Bürger
Rodný dům ve Žlábku, zvaný také "Boir-Hof"...
Repro E. Hans, Der Böhmerwald (1964), s. 99
Josef Bürger
... a dnes
Foto Pavel Polák
Josef Bürger
Kaplička...
Foto Pavel Polák
Josef Bürger
... a opravený křížek ve Žlábku
Foto Pavel Polák
Josef Bürger Josef Bürger
Žlábek na leteckých snímcích z let 1949 a 2008
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009
Josef Bürger
Pohlednice z dnes zcela zaniklého Rychnůvku
Josef Bürger
Škola v Rychnůvku v zimě roku 1924, kdy tu ještě učil, s dětmi ročníku narození 1911
Repro F. a F. Bertlwieserovi, Verlorene Böhmerwald-Heimat : Heimatbuch der Pfarre Deutsch-Reichenau bei Friedberg Gemeinde Reiterschlag von der Blüte bis zur Zerstörung (1995), s. 180
Josef Bürger
Dnešní pohled na bývalou náves v Rychnůvku
Foto Ivo Kareš
Josef Bürger
Obálka (1938) jeho brožury o vývoji selského domu na Šumavě, vyšlé tiskem firmy Heinrich Mercy Sohn v Praze, která mj. tiskla deník Prager Tagblätt, rok předtím vydala také Brodovu monografii o Franzi Kafkovi a ještě rok předtím Kafkovu prózu "Beschreibung eines Kampfes" ("Popis jednoho zápasu") - hned 4. dubna 1939 ovšem zabrali tiskárnu nacisté
Josef Bürger
Horní Planá od Zadních Hamrů
Foto Ivo Kareš
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2017
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko