Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

FELIX DENKMAYR

Felix Denkmayr
Repro Freistädter Rundschau, 1997, č. 37, s. 8
Felix Denkmayr
Na snímku ze srpna 1993 sedí Felix Denkmayr na padlém modřínu, který byl zasazen v roce 1913 a obnášel dva plnometry dřeva, což by stačilo k ročnímu otopu rodinného domu
Repro F. a M. Denkmayrovi, Gedenkbuch für die Pfarrgemeinde Oberhaid (1999), obr. příl.
Felix Denkmayr
Odleva tu vidíme vyšebrodského převora otce Iva, starostu Horního Dvořiště Vaňka, Felixe Denkmayra
a biskupa Antonína Lišku při slavnosti svěcení zvonů v Horním Dvořišti 13. srpna 1994

Repro Glaube und Heimat, 1994, č. 11, s. 81
Felix Denkmayr
Za pultem varhan na kruchtě kostela v Horním Dvořišti
Repro Glaube und Heimat, 1995, č. 3, s. 63
Felix Denkmayr
Jeho syn P. Josef Denkmayr v den své kněžské primice s vídeňským arcibiskupem Schönbornem
Repro Glaube und Heimat, 1996, č. 7, s. 5

Záznam hornodvořišťské oddací matriky o svatbě jeho otce Franze Denkmayra v květnu roku 1924 s ovdovělou Marií Lonsingovou, roz. Katzmayrovou - ženich je tu farním administrátorem Friedrichem Quatemberem (žil v letech 1865-1940 a byl rodákem z Kamenné /Sacherles/ stejně jako Matthäus /Gregor/ Quatember, samostatně zastoupený na webových stranách Kohoutího kříže) kupodivu psán příjmením Denkmaier - jako svědkové se podepsali otec ženicha Filip Denkmayr a otec nevěsty Michael Katzmair (je vidět, že "pravopis" kolísal všeobecně)
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Podle tohoto záznamu v "abecedním výtahu ze všech matrik" farní obce Horní Dvořiště se narodil 15. února roku 1927 jako druhé nejstarší dítě z pěti potomků rolníka v Konrátově čp. 8 Franze Denkmayra, narozeného dne 4. listopadu 1896 v hornorakouském Liebenschlagu (dnes místní část městyse Schenkenfelden) čp. 4, kde jeho otec Filipp Denkmayr hospodařil se svou ženou Annou, roz. Forstnerovou původem z Unterlaimbachu (dnes místní část obce Bad Leonfelden), a Franzovy přesně o tři roky starší ženy Marie Lonsingové, dcery rolníka v Německém Heršláku (německy Deutsch Hörschlag, dnes část městyse Rainbach im Mühlkreis) čp. 13 (kde Marie také 4. listopadu 1893 přišla na svět), a jeho ženy Theresie, roz. Umdaschové ze Stiftungu (dnes rovněž část městyse Rainbach im Mühlkreis)
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Felix Denkmayr
Záběr z Německého Heršláku, odkud pocházela jeho matka
Foto Pavel Polák
Felix Denkmayr
Obálka (1999) vlastním nákladem vydané "pamětní knihy farní obci Oberhaid"
Felix Denkmayr
Inzerát na jeho knihu na stránkách krajanského měsíčníku
Repro Glaube und Heimat, 1999, č. 11, s. 127
Felix Denkmayr
Parte se smutečním projevem Johannese Spörkera
Repro Glaube und Heimat, 1999, č. 5, s. 35
Felix Denkmayr
Bolestný Kristus z Horního Dvořiště, dnes ve sbírce středověkého umění Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou
Repro R. Lavička, Gotické umění : průvodce sbírkou středověkého umění Alšovy jihočeské galerie (2009), s. 35
Felix Denkmayr
Čtyři hoši Denkmayrovi v Konrátově roku 1931
Repro Glaube und Heimat, 1990, č. 6, s. 53
Felix Denkmayr

Felix Denkmayr
Dům Denkmayrových v zaniklém Konrátově kdysi…
Repro F. a M. Denkmayrovi, Gedenkbuch für die Pfarrgemeinde Oberhaid (1999), obr. příl.
a Glaube und Heimat, 1994, č. 3, s. 57

Felix Denkmayr
… a dnes
Repro F. a M. Denkmayrovi, Gedenkbuch für die Pfarrgemeinde Oberhaid (1999), obr. příl.
Felix Denkmayr

Felix Denkmayr
Rodný Konrátov na leteckých snímcích z let 1952 a 2011
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Felix Denkmayr
Mlýn zvaný Edelmühle
Repro F. a M. Denkmayrovi, Gedenkbuch für die Pfarrgemeinde Oberhaid (1999), obr. příl.
Felix Denkmayr
Obnovená kaplička u Dolní Drkolné
Foto Pavel Polák
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2017
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko