Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

WALTER DICK

Walter Dick
Repro 25 Jahre Patenschaft der Stadt Ellwangen für
die Heimatvertriebenen aus Kreis Kaplitz, 1980-2005, s. 382
Walter Dick
Benešov nad Černou na pohlednici z dvacátých let dvacátého století, vpředu s božími mukami u hřbitova

Walter Karl Dick, jak byl pokřtěn, se podle Knihy narozených farní obce Německý Benešov narodil zdejšímu lékaři Theodoru Dickovi (jeho otec Adalbert Dick byl knihvazačem a měšťanem ve Vejprtech, matka Anna, roz Schmidlová, pocházela rovněž z Vejprt) a jeho ženě Theresii, roz. Flohrerové, dceři Franze Flohrera, prýmkaře z Vejprt, a Marie, roz. Bergnerové, také z Vejprt, okres Kadaň, soudní okres Přísečnice
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Walter Dick Walter Dick
V roce 2015 byly v Benešově nad Černou objeveny negativy, podle popisu krabiček se část vztahuje i k rodině Dickových: lékař na snímku z roku 1912 by tedy s velkou pravděpodobností mohl být Theodor Dick, mladý lovec s přihlédnutím k zájmům Waltera Dicka o lesnictví a podobnosti rysů by mohl být on sám
Repro z daru Ing. Petra Hudičáka
Walter Dick
Záznam v obecní kronice Německého Benešova o jeho jmenování asistentem pražské chirurgické kliniky v roce 1931 a jeho přednášce na chirurgickém kongresu v Brně v únoru toho roku - zmíněna je i skutečnost, že je nejmladším synem zdejšího okrskového lékaře MUDr. Theodora Dicka
Repro Kronika obce Benešov nad Černou 1923-1935, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Walter Dick
Táž obecní kronika zaznamenává o tři roky později ukončení otcovy lékařské praxe
Repro Kronika obce Benešov nad Černou 1923-1935, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Walter Dick
Podpis jeho otce v kronice vojenských vysloužilců v Rožmberku nad Vltavou
datovaný dnem 28. června roku 1931

Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Walter Dick
Dopis Pavla Mörtla provázející cenný dokument níže o Dickově pobytu v "Českém" už Benešově: s tím přejmenováním to bylo, jak vidno, složitější
Repro archív autora
Walter Dick
Repro SOkA Česky Krumlov, fond ONV Kaplice
Walter Dick
Snímky hrobu jeho rodičů v Benešově nad Černou
Foto Jan Mareš a Pavel Mörtl
Walter Dick
Walter Dick
Zajímavá pasáž z prvé poválečné knihy o atentátu na Heydricha, která vyšla roku 1947 už ve třetím vydání a nese jistou pečeť čerstvého svědectví českých účastníků, jak je použil autor Jaroslav Andrejs (Jan Drejs je pseudonym) ještě v nezkreslené podobě
Repro J. Drejs, Za Heydrichem stín (1947), obálka a s. 223
Walter Dick
Text Valerie Maiové na stránkách krajanského měsíčníku připomíná i skon Dickovy manželky Rosalie,
roz. Weilgunyové, v Řezně roku 2005 tři dny před jejímy stými narozeninami

Repro Glaube und Heimat, 2006, č. 4, s. 41
Walter Dick
Význačný světový anesteziologický časopis věnoval úvod svého lednového čísla v roce 2009 smrti Reinharda Heydricha, mezi jehož lékaři po atentátu je uveden Dick na prvém místě
Repro Bulletin of Anesthesia History, 2009, č. 1, s. 1, 6 (Wood Library-Museum)

Z článku Michala V. Šimůnka Konec "nenahraditelného muže" s podtitulem
Likvidace R. Heydricha v lékařském kontextu (II. část)

Repro Dějiny vědy a techniky, 2012, č. 4, s. 213-214
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2017
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko