Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

FRANZ KARL DIMTER

Franz Karl Dimter
V sedmdesáti letech
Repro Böhmerwäldler Jahrbuch 2006, s. 81
Franz Karl Dimter
Obálka (1932) jeho knihy, kterou vydal vlastním nákladem a chtěl jí podnítit rozvoj cizineckého ruchu na Šumavě
Franz Karl Dimter
Báseň otištěná v časopise Waldheimat a Rýzmberk na linorytu žáka Roberta Staubera, použitém i jako ilustrace Dimterovy knihy "Das Böhmische-bairische Landestor - Eine Heimatfibel für die Deutschen des Tauser Bezirkes" (viz i Hugo Rokyta)
Repro Waldheimat. 1927, č. 7, s. 111
Franz Karl Dimter
Hrad Rýzmberk
Repro Domažlicko a Kdyňsko, Historicko-turistický průvodce č. 5 (1996), s. obr. příl.
Franz Karl Dimter
Jeho "nová šumavská hymna", otištěná 11. ledna roku 1935 v tachovském německém listě "Westböhmischer Grenzbote" a zpívaná na nápěv "Hoch vom Dachstein an"
Repro Glaube und Heimat, 1954, č. 12, s. 370-371
Franz Karl Dimter
Rodná Kubička na mapě stabilního katastru z roku 1838
Repro Z. Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa : osudy 50 zaniklých obcí, vsí a samot. I., Domažlicko (2007), s. 124
Franz Karl Dimter Franz Karl Dimter
Rodná ves Kubička na leteckých snímcích z let 1949 a 2008
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Článek v Domažlickém deníku z října 2011 o zaniklé Kubičce
Repro Domažlický deník.cz
Franz Karl Dimter
Jen tato místní tabule svědčí o tom, že zde kdysi stávala Kubička, za jeho narození zvaná Plassendorf,
kde v devíti usedlostech žilo 47 obyvatel, z toho 41 Němců

Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, podzim 2007, s. 32
Franz Karl Dimter
Zbytky propadlého stropu na snímku z roku 1991 jsou jedním z mála pozůstatků Dimterovy rodné vsi Kubička
Repro Z. Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa : osudy 50 zaniklých obcí, vsí a samot. I., Domažlicko (2007), s. 124
Franz Karl Dimter
Snímek otištěný k jeho textu "Amerika"
Repro Waldheimat, 1927, č. 8, s. 132
Franz Karl Dimter Franz Karl Dimter
Záběr téhož objektu u rybníka Amerika na snímku z roku 1931 a zříceniny budovy dnes
Repro Z. Procházka, Sklářství v Českém lese na Domažlicku a Tachovsku : místopis skláren, brusíren a leštíren (2009), s. 53
Franz Karl Dimter
Zimní záber z "Ameriky" dnes
Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, zima 04/2011, s. 10
Franz Karl Dimter
Z rodných míst: pohled od Spálence (Prennet) na Ostrý a Javor
Repro Hoam!, 1951, č. 6, s. 7
Franz Karl Dimter
Starý Spálenec, v pozadí Vysoký Bogen
Repro Glaube und Heimat, 1951, č. 18, s. 552
Franz Karl Dimter
Snímek z března roku 1989 připomíná vzhled československé "železné opony" u Spálence
Repro Der Bayerwald, 2008, č. 4, s. 71
Franz Karl Dimter
Záhlaví listu Heimatbote, kam psal
Repro Sudetendeutsche Zeitung 214. 5. 1996, s. 1
Franz Karl Dimter
Výsek mapy s jeho rodnou a zaniklou Kubičkou
Repro Český les - Domažlicko, Historicko-turistický průvodce č. 1 (1992), příl.
Franz Karl Dimter
Strážní věž u rodné vsi při trati z Domažlic do Furth im Walde
na snímku pořízeném roku 1968

Repro Glaube und Heimat, 1968, č. 10, obálka
Franz Karl Dimter
Jeho báseň jako frontispis knihy Bezirk Hostau (1977) vydané nakladatelstvím Wagner v Marktredwitz
Franz Karl Dimter
Portrét Eduarda Kupfera a jeho manželky Franzisky, spolumajitelů asi nejvýznamnější sklářské firmy českobavorského příhraničí ve Frauenthalu, Sorghofu a Fichtenbachu, jehož jméno lze číst i v záhlaví obchodního dopisu
Repro Z. Procházka, Sklářství v Českém lese na Domažlicku a Tachovsku : místopis skláren, brusíren a leštíren (2009), s. 166
Franz Karl Dimter

Franz Karl Dimter
Skláři z Fichtenbachu na snímku z doby kolem roku 1900
Repro Z. Procházka, Sklářství v Českém lese na Domažlicku a Tachovsku : místopis skláren, brusíren a leštíren (2009), s. 22 a 35

Franz Karl Dimter

Franz Karl Dimter

Franz Karl Dimter
Tři pohledy na někdejší Fichtenbach: ještě se sklárnou, bez ní už
a nynější stav, kdy je zbořeno úplně všechno

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau) a Z. Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa : osudy 50 zaniklých obcí, vsí a samot. I., Domažlicko (2007), s. 66-67

Franz Karl Dimter
Tady je už bývalá leštírna ve Fichtenbachu využita jako zříceninová kulisa tábora domažlických skautů v roce 1937
Repro Z. Procházka, Sklářství v Českém lese na Domažlicku a Tachovsku : místopis skláren, brusíren a leštíren (2009), s. 45
Franz Karl Dimter
Sklářské pánve z fichtenbašské sklárny slouží dnes na Folmavě jako nádoby na dešťovou vodu
Repro Z. Procházka, Sklářství v Českém lese na Domažlicku a Tachovsku : místopis skláren, brusíren a leštíren (2009), s. 56

"Co zbylo z Fichtenbachu" na webových stranách Týden.cz, odkazujících i na Dimterův text z "Kohoutího kříže"
Repro www stránky Týden.cz

Kaskáda sedmi "šlejfů" na horním toku Chladné Bystřice, vystavěné tu firmou Kupfer a Glaser v osmdesátých letech devatenáctého století
Repro Z. Procházka, Sklářství v Českém lese na Domažlicku a Tachovsku : místopis skláren, brusíren a leštíren (2009), s. 54
Franz Karl Dimter
Umrlčí prkna v nedaleké vsi Kohlstätten (Šnory)...
Repro Hoam!, 1955, č. 11, s. 5
Franz Karl Dimter
... a zaniklé Šnory dnes v témže záběru
Repro www stránky Zaniklé obce, foto Marie Šulcová
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2017
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko