Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

JOHANN DOLEŽAL

Johann Doležal Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírek Regionálního muzea v Českém Krumlově)

Záznam hodňovské křestní matriky o narození Johanna Doležala v Dlouhém Mostě čp. 3 s přípisem o jeho vídeňské svatbě s Annou Faschingbauerovou v roce 1916
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam křestní matriky zaniklé dnes farní obce Ondřejov (Andreasberg) o narození jeho otce dne 12. ledna roku 1853 v zaniklé dnes vsi Vitěšovičtí Uhlíři čp. 20 - chlapec byl nemanželským synem Anny Doležalové, manželské dcery Thomase Doležala, podruha ve Vitěšovických Uhlířích čp. 20 a kmotry při křtu mu byli chalupník z Vitěšovických Uhlířů Franz Jungbauer se svou sestrou Mariannou Jungbauerovou, porodní bába se jmenovala Maria Jaschková (psáno "Jaschkin") a byla chalupnicí ve dnes rovněž zaniklé vsi Strouhy (Graben), pozdější přípis nás konečně zpravuje o úmrtí Franze Doležala dne 13. prosince (nebo července?) roku 1939 v Hodňově
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam křestní matriky zaniklé dnes farní obce Jablonec (Ogfolderhaid) o narození jeho matky Marie Theresie, roz. Mauritzové, dne 3. září roku 1853 v zaniklé dnes Bozdově Lhotě čp. 2 - dívčin otec Franz Mauritz byl synem Bernharda Mauritze, podruha v Bozdově Lhotě čp. 5a a Kathariny, roz. Schindlerové z Bozdovy Lhoty čp. 2, matka dítěte Franziska byla pak dcerou chalupníka v zaniklém dnes Ondřejově čp. 23 Ignaze Toße a Agnes, roz. Schleglové z rovněž dnes zcela zaniklé Nové Vísky (Neudörfl či Neudörfel) čp. 10
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam hodňovské oddací matriky o zdejší svatbě jeho rodičů, které dne 30. října roku 1882 oddával ve zdejším farním kostele Nejsvětější Trojice farář Johann Steinko - devětadvacetiletý ženich Franz Doležal, narozený 12. ledna 1853 v zaniklé dnes vsi Vitěšovičtí Uhlíři (Kriebaumkollern) čp. 20, někdejší pohůnek (v originále "gewesener Dienstknecht", jinak česky i pacholek) v Olšině (Langenbruck) čp. 2, nyní nádeník v Olšině čp. 4, nemanželský syn Anny Doležalové, manželské dcery Thomase Doležala, podruha ve ve Vitěšovických Uhlířích čp. 20 a Ludmilly, roz. Blätterbauerové ze zaniklé dnes vsi Chlumany (Chumau) čp. 12, bere si tu za ženu devětadvacetiletou nevěstu Marii Theresii Mauritzovou, narozenou 3. září 1853 v zaniklé dnes Bozdově Lhotě (Hundshaberstift) čp. 2 jako dcera podruha z téhož stavení Franze Mauritze a Franzisky, roz. Toßové z Ondřejova čp. 23
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Johann Doležal
Několik záznamů z bibliografické lístkovnice Ing. Antonína Nikendeye o jiných článcích profesora Doležala se šumavskou tématikou
Repro archív autora
Johann Doležal

Johann Doležal
Rodná Olšina (Dlouhý Most) vlevo dole na leteckých snímcích z let 1947 (1949) a 2011
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Johann Doležal
Johann Doležal
Olšina na snímcích z roku 2013
Foto Ivo Kareš
Johann Doležal
Johann Doležal
Inzerát, lákající do rekreačních zařízení Vojenských lesů a statků v Olšině, pochází z roku 2012,
jak je patrno ze snímku nové tehdy rozhledny na Knížecím stolci (viz i Vinzenz Zappe)

Repro 365 dní : volný čas a kultura : kalendář 2013
Johann Doležal
Velká voda na Olšině v červnu 2013
Foto Pavel Polák
Johann Doležal
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2017
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko