Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

KARL EISSNER VON UND ZU EISENSTEIN

Karl Eissner von und zu Eisenstein
Na vzácném snímku z doby někdy kolem roku 1937 ze zimního svahu Hochfichtu je zachycen
zleva manželský pár barona a baronky von Eisenstein s budějovickým profesorem Minkem

Repro E. Schiffkornová, Das Wirtshaus am Hochficht im Böhmerwald : die Holzschlag-Loisi erzählt... (2005), s. 157
Karl Eissner von und zu Eisenstein
Pražská policejní přihláška jeho děda z otcovy strany, jeho ženy Anny, roz. Petsch von Petschendorf, jakož i jejich dětí, mezi nimi i Karlova otce (*1848)
Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, konskripce, karton 3, obraz 512
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)
Karl Eissner von und zu Eisenstein
Pražská policejní přihláška jeho otce, narozeného v Kolodějích nad Lužnicí 22. září rou 1848 (alespoň podle příručky Genealogisches Taschenbuch der Adeligen Häuser Österreichs) a zemřelého podle této přihlášky dne 6. září roku 1899 v Praze (zmíněná genealogická příručka uvádí rok 1900 bez přesného data)
Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, konskripce, karton 3, obraz 650
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)
Karl Eissner von und zu Eisenstein
Tato pražská policejní přihláška zachycuje i stěhování jeho ovdovělé matky (podle příručky Genealogisches Taschenbuch der Adeligen Häuser Österreichs se narodila v chorvatském dnes městě Gospič dne 8. října roku 1849 jako dcera tamního c.k. majora auditora, tj. důstojníka vojenského soudu, Felixe Alexandra Antona Athanasia rytíře Eissnera von und zu Eisenstein a Marie, roz. Stehno - rodiče se brali v Budapešti 27. ledna 1826) a jeho, tehdy ještě studenta, na pražské "Václavské náměstí blíže Museum k baronce Sonnenschein"
Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, konskripce, karton 3, obraz 708
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)
Karl Eissner von und zu Eisenstein
Podle této pražské policejní přihlášky bydlil se svou ženou Berthou (*1886) roku 1914 na Václavském náměstí v Praze
Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, konskripce, karton 3, obraz 643
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)
Karl Eissner von und zu Eisenstein
Rodový erb
Repro Z. Procházka, Sklářství v Českém lese (1999), s. 175
Karl Eissner von und zu Eisenstein
Repro Sudetendeutscher Almanach (1932), s. 35
Karl Eissner von und zu Eisenstein
Obálka (1924) 1. čísla 3. ročníku časopisu "Der Waldbrunnen", s jeho básněmi, životopisem a bibliografií - zbývá dodat, že měsíčník řídil Karl Franz Leppa
Karl Eissner von und zu Eisenstein
Hned v prvém čísle prvého ročníku časopisu, který vedli Hans Watzlik a Karl Franz Leppa, byla připomenuta recenzí jeho poezie včetně překladů básní Antonína Sovy
Karl Eissner von und zu Eisenstein
V čísle 6-7 ročníku 1935 časopisu Mein Böhmerwald se pod záhlavím "genealogického" koutku objevila i tato zprávička
Repro Mein Böhmerwald, 1935, č. 6-7, s. 96

Heslo o rodu v německé Wikipedii
Repro Wikipedia
Karl Eissner von und zu Eisenstein
Ty trosky na Olšanských hřbitovech jsou snad pozůstatky kdysi největší zdejší hrobky, náležející Eissnerům "von und zu Eisenstein"
Repro www stránky Vlastimil Šesták ml.
Karl Eissner von und zu Eisenstein
Příbuzná Karla Eissnera Gabriela Schieberová s manželem při návštěvě
Jihočeské vědecké knihovny v září 2008

Foto Ivo Kareš
Karl Eissner von und zu Eisenstein
Historie sklářského rodu Eisnerů (Eissnerů) z Eisensteinu je dlouhá a slavná
Repro V. Kudrlička - J. Záloha, Umění šumavských sklářů (1987), s. 141-142
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2017
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko