Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

FRANZ FESTL


Narodil se 10. 6. 1821 (byl téhož dne i pokřtěn jménem Franz Xaver) chalupníkovi a krejčovskému mistru Johannu Festlovi, poddanému kláštera Schläglu, bydlištěm v Kyselově čp. 1, a jeho ženě Marianně, manželské dceři měšťana v Dolní Vltavici čp. 9 Franze Schatzla a Marie, roz. Lamblin (tj. Lamblové), z Radslavi čp. 9
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Franz Festl
Dolnovltavický dřevěný hřbitovní kříž z roku 1899 je tu zachycen na snímku vpravo, za ním hřbitovní zeď, louky zvané "Hofwiesen" s lesem řečeným "Hoid"
Repro Glaube und Heimat, 1999, č. 7, s. 29
Franz Festl
Pohled od severu z pole nazývaného "Joglquirchtn" na západní stranu "nového" hřbitova v Dolní Vltavici s domkem na nářadí hrobníkovo, hřbitovní kaplí a márnicí
Repro Glaube und Heimat, 1999, č. 7, s. 29
Franz Festl
Výřez z katastrálního plánu 1:1000 s pozemkem hřbitova v Dolní Vltavici, doplněný údaji Johanna Studenera, který se narodil ve statku zvaném "Hannesgreger" čp. 23 (úplně vpravo), u něhož jsou vyčárkovány části dodnes zachovalé
Repro Glaube und Heimat, 1999, č. 7, s. 30
Franz Festl
Zbylá zástavba někdejší Dolní Vltavice s černou čarou na ploše hladiny přehradního jezera (snímek
je pořízen z lodi), vyznačující průběhem zatopené obvodové zdi polohu někdejšího hřbitova

Repro Glaube und Heimat, 1999, č. 7, s. 31
Franz Festl
Zaniklý rodný Kyselov
Repro Hoam!, 2004, č. 5, s. 17
Franz Festl
Cesta k někdejšímu Kyselovu
Foto Ivo Kareš
Franz Festl
Franz Festl

Franz Festl
Kyselov na leteckých snímcích z let 1952 a 2008
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Franz Festl

Franz Festl
Někdejší celnice v Kyselově, později rota Pohraniční stráže, na starých snímcích (dolní snímek z roku 1978)...
Repro E. Zemanová, Dolní Vltavice : vzpomínky na mládí, aneb, Zatopené domovy (2014), s. 80 a 81

Franz Festl
... budova české celnice v roce 2014
Foto Ivo Kareš
Franz Festl
Franz Festl
Bývalá rakouská celnice o pár set metrů dál s dodnes čitelnými ruskými nápisy z konce 2. světové války
Foto Ivo Kareš
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2017
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko