Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

FRIEDRICH FRANZ


Podle záznamu v českokrumlovské matrice se narodil v čp. 15 na hlavním náměstí úředníkovi zdejší spořitelny Friedrichu Franzovi a jeho ženě Marii, roz. Langové (babička z otcovy strany Eleonora Wltschková byla z Vyššího Brodu, jinak všichni z Krumlova)
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Friedrich Franz
Odznak 91. pěšího pluku
Repro www stránky Válka.cz

Stuha vydaná českobudějovickým Böhmerwaldbundem ve prospěch pozůstalých po padlých Šumavanech z 91. pěšího pluku v letech 1914-1915
Repro archív autora
Friedrich Franz
Na seznamu padlých ve výroční zprávě Státního gymnázia v Krumlově
Friedrich Franz
Titulní list sborníku k jubileu gymnázia s jeho posmrtně otištěným textem
Repro Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestandes des Staats-Ober-gymnasiums in Krummau (1921)
Friedrich Franz
Budova německého gymnázia v Krumlově, dnešního českokrumlovského muzea, chodba a školní kaple na snímcích z kroniky školy k jejímu jubileu - foto Josef Wolf
Repro Státní okresní archiv Český Krumlov 1999-2004 (2004), s. 43
Friedrich Franz
Jeden z památníků padlým 91. "šumavského" pěšího pluku stál do roku 1968 také u italského Jamiana a nesl nápis: "Unvergänglich wie eures Böhmerwaldes Tannen sei euer Ruhm!" - foto, na němž je u něho zachycen Josef Hartl v roce 1965, poslala do redakce Hoam! Grete Ranklová, roz. Hartlová
Repro Glaube und Heimat, 1983, č. 11, s. 1
Friedrich Franz Friedrich Franz
Vojenská záslužná medaile Signum laudis a Vojenský záslužný kříž III. třídy
Repro Pod císařským praporem : historie habsburské armády 1526-1918 (2003), s. 443 a 451

Adalbert Stifter tu ve svém dopise líčí svůj splněný sen: vidět moře - stalo se tak roku 1857 z pahorku při Opčině, kde šedesát let nato v místním lazaretu skonal Friedrich Franz
Repro Budweiser Zeitung, 1944, č. 2, s. 8
Friedrich Franz
Opčina - Villa Opicina dnes
Repro Webová alba Picasa - galerie Branislava Grebe
Friedrich Franz
Tři pečetidla města Český Krumlov z 15. století, uchovávané ve fondu tamního Státního okresního archivu
Repro A. Kubíková - V. Mašková - J. Veselý, Českokrumlovsko 1400-1460 (1997), s. 89
a V. Bůžek, Českokrumlovsko v době jagellonské 1470-1526 (1998), s. 113
Friedrich Franz
Vzácný snímek zaniklé vsi Hradový mezi Vyšším Brodem a Malšínem,
zmiňované v jeho studii

Repro F. Irsigler, Rund um den Turmberg : Chronik Pfarrgemeinde Malsching (1987), s. 270
Friedrich Franz

Friedrich Franz
Tady stával Hradový (Kastlern)
Foto Ivo Kareš

Friedrich Franz

Friedrich Franz
Hradový na leteckých snímcích z let 1952 a 2008
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Friedrich Franz Friedrich Franz
Friedrich Franz
Pasovary také uvedené v jeho textu dnes
Foto Jan Mareš a Pavel Polák
Friedrich Franz Friedrich Franz
Pasovary na leteckých snímcích z let 1949 a 2008
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009
Friedrich Franz Friedrich Franz
Zaniklý Oppach (Přední Kruhová) blízko Zahrádky (Haag) na leteckých snímcích z roku 1952 a 2008
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009
Friedrich Franz
Památník obcí Čižkrajice (Schlagel am Rossberg) a Bystrá (Schild), o nichž se rovněž zmiňuje - o pietní úpravu místa, připomínající zaniklou obec, se zasloužil Werner Lehner
Foto Pavel Polák
Friedrich Franz

Friedrich Franz
Na kostele Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech vidíme rožmberského jezdce a znak rodu
Foto Pavel Polák


Mapka panství vyšebrodského kláštera na počátku 15. století dokládá i nutnost znát česká a německá místní jména rozsáhlé kolonizační državy
Repro K. Charvátová, Dějiny cisterciáckého řádu v Čechách 1142-1420. 2. svazek, Kláštery založené ve 13. a 14. století (2002), s. 42-43
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2017
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko