Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

LEONHARD FRANZ

Leonhard Franz
Repro www stránky
Universität Innsbruck

Jeho text o Adalbertu Stifterovi "ze švédského pohledu"
Repro Vierteljahresschrift / Adalbert Stifter Institut des Landes Oberösterreich, 1966, č. 1/2, s. 59-62
Leonhard Franz Leonhard Franz
Tady je zachycen před archeologickým nalezištěm pod skalním převisem u Dobrkovic (Dobrkovická jeskyně) na snímku v knize (1936), jejíž obálka je vlevo
Repro L. Franz, Die Älteste Kultur der Tschechoslowakei (1936), frontispis
Leonhard Franz
Bronzové meče ze Svatého Tomáše
Repro L. Franz, Böhmerwald-Forschungen 1932 (1933), s. 59
Leonhard Franz
Výstřižek v boletické školní kronice s kresbou místního kostela uprostřed,
kuželovitý vrch Raciberk za ním, ves Boletice vlevo při okraji

Repro Kronika německé obecné školy Boletice, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Leonhard Franz
Vrch Raciberk s raně středověkým hradištěm na vrcholu, v popředí návrší Olymp
s vyčnívající věží kostela sv. Mikuláše v Boleticích

Repro J. Havlice ... [et al.], 750 let Kájova (2013), s. 40, foto Jiří Havlice
Leonhard Franz
Polohopisná mapka a terénní profil hradiště Raciberk
Repro F. Mareš - J. Sedláček, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Krumlovském,
Svazek první, Okolí Krumlova (1918), s. 14
Leonhard Franz
Digitální model hradiště Raciberk u Boletic (viz i Karl Brdlik)
Repro J. Havlice ... [et al.], 750 let Kájova (2013), s. 38, vizualizace Jahn John
Leonhard Franz
Opevnění hradiště Raciberg u Boletic
Repro J. Havlice ... [et al.], 750 let Kájova (2013), s. 30, foto Jiří Havlice
Leonhard Franz
Zátka do láhve (Franz určení provází otazníkem) z Raciberku
Repro K. Brdlik - L. Franz, Neue Grabungen im Böhmerwalde (1931), s. 23
Leonhard Franz
Třísovské skleněné perly na snímcích 1, 2 a 4 v barevné příloze jeho knihy
Repro L. Franz, Eine keltische Niederlassung in Südböhmen (1942). obr. příl.
Leonhard Franz
Kvaš Ferdinanda Runka z roku 1803 má název Pohled na Kunžvart
Repro M. Havlová, Krajinář Ferdinand Runk (1764-1834) (2014), s. 46 (SHZ Český Krumlov)
Leonhard Franz
Zřícenina hradu Kunžvart na kresbě Pauliny Schwarzenberg, která byla Runkovou žačkou a kreslila zjevně podle jeho obrazu
Repro H. Harwalik - F. Pimmer, Winterberg im Böhmerwald (1995), s. 396
Leonhard Franz
Plán hradiště na Hradišťském vrchu (Radischenberg), kde prováděl výzkum a podal o tom zprávy
v letech 1933 a 1940-41

Repro Památky jižních Čech. 1 (2008), s. 45 a 47
Leonhard Franz

Leonhard Franz
Dobrkovická jeskyně
Foto Pavel Polák

zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2017
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko