Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

JOSEF AMBROŽ GABRIEL


Německy psaný záznam křestní matriky farní obce Petrovice svědčí o jeho narození v Loučové čp. 1 dne 5. prosince roku 1820 majiteli statku Josephu Gabrielovi a jeho ženě Anně Marii, dceři sklářského mistra z Vogelsangu (dnes Podlesí) čp. 1 Josepha Eisnera von Eisenstein a jeho ženy Josephy, roz. Adlerové (zde "Adlerin"), dcery sklářského mistra v Rožmitále pod Třemšínem (Rosenthal) Tobiase Raphaela Adlera - kmotry chlapce, pokřtěného v Petrovicích jménem Joseph Ambrozius Gabriel, se stali "Jozef Hranička, Podruh z Laučowj, Žebrák" a "Veronika Elich, Sausedka zu Sussice" - "Kniez, který křtil" je uveden jako "Wzl Chlistowsky, Pfarrer" tj. Wenzl Chlístovský, farář, "Jméno báby" (a zároveň kmotry) je tu psáno "Veronika Elichin von Schüttenhofen"
Repro SOA v Plzni - Porta fontium
Josef Ambrož Gabriel
Repro V. Horpeniak, Šumava očima Vladimíra Horpeniaka II. : šumavský místopis (2014), s. 40
Josef Ambrož Gabriel
Náhrobek sebevrahův na bechyňském hřbitově u sv. Michala
Repro Bechyňský městský zpravodaj, květen 2010, s. 2

Záznam bechyňské úmrtní matriky o jeho "samraždě oběšením" a pohřbu devětapadesátiletého muže, trpícího "trudomyslností", na hřbitově u sv. Michaela
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Josef Ambrož Gabriel Josef Ambrož Gabriel
Rodná Loučová na leteckých snímcích z let 1949 a 2008
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009
Josef Ambrož Gabriel
Jeho babička z matčiny strany byla podle tohoto rozrodu, provázejícího stať Moniky Schubertové "Das Glasmachergeschlecht Adler - erste Nachweise und ihre Verbreitung in Böhmen" dcerou Tobiase Raphaela Adlera, majitele tzv. Tobiášovy huti u Kvildy "na Stolových horách" (také Antoniahütte, Hütte Tafelberg či Tobiashütte)
Repro M. Schubertová, Das Glasmachergeschlecht Adler - erste Nachweise und ihre Verbreitung in Böhmen (2013), s. 5
Josef Ambrož Gabriel
Záznam kvildské úmrtní matriky o skonu Tobiase Adlera na "bolesti od kamene"
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Josef Ambrož Gabriel

Josef Ambrož Gabriel
Tato pamětní deska se vrátila 23. května 2009 z Muzea Šumavy na své původní místo
- v domě Na Vršku sídlí sušická městská knihovna

Repro Okrašlovací spolek města Sušice

Josef Ambrož Gabriel
"Žid Mates", který podle Gabriela zemřel ve 104 letech dne 6. února roku 1856, měl poskytnout Josefu Kajetánu Tylovi inspiraci k postavě Žida Ezechiela ve hře Tvrdohlavá žena
Repro M. Chmelenský, Židovské komunity na Sušicku (2013), s. 97
Josef Ambrož Gabriel
Portrét "Žida Matese" z roku 1851 namaloval údajně malíř Eduard Dřevíkovský (1818-1879) na Gabrielův popud, zachycuje v pozadí kostel sv. Petra a Pavla v Petrovicích a podle popisu Gabrielova i zámek v Kněžicích
Repro M. Chmelenský, Židovské komunity na Sušicku (2013), s. 96 (Západočeské muzeum v Plzni)
Josef Ambrož Gabriel
Obálka, frontispis, titulní list a věnování (1868) jeho knihy o Sušici
Josef Ambrož Gabriel
Repro Bechyňský městský zpravodaj, květen 2010, s. 2
Josef Ambrož Gabriel
Kostel v Petrovicích a hrad Velhartice na dvou ilustracích jeho knihy
Repro J. A. Gabriel, Královské město Sušice a jeho okolí, aneb, Popis všech v okresu Sušickém ležících měst, městeček, vesnic, samot, kostelů, hradů a tvrzí, všech zemských panství a statků (1868), obr. příl.

Cenná mapa z téže jeho knihy o Sušici
Repro J. A. Gabriel, Královské město Sušice a jeho okolí, aneb, Popis všech v okresu Sušickém ležících měst, městeček, vesnic, samot, kostelů, hradů a tvrzí, všech zemských panství a statků (1868), obr. příl.
Josef Ambrož Gabriel

Josef Ambrož Gabriel
Sušice dnes (2014)
Foto Pavel Polák

zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2017
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko