Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

KARL KRAUS

Karl Kraus
Repro Lidové noviny, 22. 4. 2004, s. 8
Karl Kraus
Repro A. Mikulášek, V. Glosíková, A. B. Schulz a kol., Literatura s hvězdou Davidovou : slovníková příručka k dějinám česko-židovských a česko-židovsko-německých literárních vztahů 19. a 20. století (1998), obr. příl. s. xxxi (nedatovaná kresba z časopisu Encourter, 1979)

Podle tohoto záznamu jičínské židovské matriky se tu narodil v domě čp. 43+44 dne 28. dubna roku 1874, dne 5. května dostal pak po obřízce jméno Carl - novorozencův otec Jakob Kraus je tu uveden jen jako obchodník v Jičíně bez dat svých rodičů, chlapcova matka Amalia byla podle záznamu dcerou lékaře Ignatze Kantora a jeho ženy Anny, roz. Friedové z Jičína, jako svědci při obřízce, kterou provedl jičínský lékař MUDr. Samuel Klein, jsou psáni Leopold Kantor a Isaak Heller, oba rovněž z Jičína
Repro Národní archiv, fond Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích (Badatelna.eu)
Karl Kraus
V článku Jiřího Bílka Tajemství Františkova je zmíněn i osud Jakoba Krause
Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, 2016, podzim 03/2016, s. 4-5
Karl Kraus
Otcova šumavská papírna
Repro Kaltenbach - Heimat im Böhmerwald (1980), s. 117
Karl Kraus
Na cestách se Sidonií Nádhernou (viz i Dietmar Grieser)
Repro Rilke & Kraus & Vrchotovy Janovice (1985), s. 34
Karl Kraus
Sidonie Nádherná v roce 1910
Repro Rainer Maria Rilke : evropský básník z Prahy (1996), s. 91
Karl Kraus
Se Sidonií Nádhernou na zámku ve Vrchotových Janovicích roku 1914
Repro Frankfurter Algemeine Zeitung, 23. 8. 2014
Karl Kraus
Fotografie z května 1921 nese Krausovo věnování "Für Sidi Nadherny"
Repro O. Janka, Nádherná Sidonie : příběh poslední šlechtické majitelky zámku Vrchotovy Janovice (1998), s. 17
Karl Kraus
V klobouku zvaném "buřinka"
Repro P. Kosatík, Menší knížka o německých spisovatelích z Čech a Moravy (2001), s. 113
Karl Kraus
Sidonie Nádherná na dvou portrétech Maxe Švabinského
Repro Zámecký park ve Vrchotových Janovicích : průvodce (1999), s. 8
a prospekt naučné stezky "Po stopách Sidonie Nádherné"
Karl Kraus
Karl Kraus
Bysta Sidonie Nádherné je dílem Clary Westhoffové, choti básníka Rainera Marii Rilkea
Repro D. Grieser, Česká babička, aneb, Cizinec je našinec (2011), s. 47
Karl Kraus
Obálka (2000) knihy vydané v Praze nakladatelstvím Mladá fronta s pasáží o cestách Šumavou má na obálce rovněž portrét Sidonie od Maxe Švabinského z roku 1907
Karl Kraus
Na rakouské poštovní známce ke 100. výročí jeho narození (1974)
Karl Kraus
Jeho proslulý list Pochodeň, vycházející ve Vídni "třikrát do měsíce"
Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter und vierter Band, Von 1848 bis 1918, 15. Abteilung (1937), s. 1914
Karl Kraus
Úryvek o cestě na Šumavu z knihy Roberta Saka a Zdeňka Bezecného "Dáma z rajského ostrova"
Repro R. Sak - Z. Bezecný, Dáma z rajského ostrova : Sidonie Nádherná a její svět (2000), s. 150
Karl Kraus
Český překlad jiné z jeho básní, věnovaných Sidonii Nádherné
Repro D. Grieser, Česká babička, aneb, Cizinec je našinec (2011), s. 47
Karl Kraus
Obálky dvou dílů vydání jeho korespondence se Sidonií Nádhernou von Borutin
z let 1913-1936 z nakladatelství Wallstein v Göttingen
Karl Kraus
O jeho vrcholném díle se takto rozepsal Pavel Eisner ve sborníku Co číst z literatur germánských (1935)
Repro Co číst z literatur germánských (1935), s. 116-117
Karl Kraus
Snímek se zprávou o úmrtí ve vídeňském ilustrovaném týdeníku, kde je označen jako "oslnivý stylista a strhující řečník"
Repro Wiener Bilder, 1936, č. 25, s. 10 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Nekrolog ve vídeňském tisku
Repro Neue Freie Presse, 13. 6. 1936, s. 6 a 7 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)
Karl Kraus
Posmrtná maska
Repro Letzte Heimat : Ruhestätten deutschsprachiger Dichter aus Böhmen und Mähren (2004), s. 66
Karl Kraus
Hrob Karla Krause na videňském Ústředním hřbitově
Repro Letzte Heimat : Ruhestätten deutschsprachiger Dichter aus Böhmen und Mähren (2004), s. 63
Karl Kraus

Karl Kraus

Karl Kraus
Tady někde si přál spočinout po smrti, roku 1999 byly sem do parku ve Vrchotových Janovicích s "historickým zpožděním" přeneseny z Anglie ostatky Sidonie (na horním snímku je místo vlevo vedle náhrobku jejího bratra dosud volné)...
Repro Zámecký park ve Vrchotových Janovicích : průvodce (1999), s. 65 a I. Mudrová, Tajnosti českých hřbitovů (2013), s. 120 a 121

Karl Kraus
... a náhrobní kámen Sidonie Nádherné (po roce 1999)
Repro www stránky Radio Praha
Karl Kraus
O Sidonii Nádherné, Karlu Krausovi i Reinerovi Maria Rilkovi vypráví dokumentární film Josefa Platze Baronka Sidonie Nádherná aneb Konec šlechty v Čechách z roku 2004, kde je zachyceno i přenesení jejích ostatků do hrobu ve Vrchotových Janovicích za účasti Jiřího Gruši a Pavla Dostála
Repro www stránky České televize
Několik opravdu "nádherných" snímků Josefa Ptáčka z Vrchotových Janovic svědčí o místech, kde pobývali Rilke i Kraus, zcela výmluvně: byl to ozvuk českého lesa, za války ovšem paní Sidonii zabraný jako součást výcvikového prostoru zbraní SS:
Repro Země krásná (2009), s. 11-17, foto Josef Ptáček
Karl Kraus Karl Kraus
Karl Kraus Karl Kraus
Karl Kraus Karl Kraus
Karl Kraus
Bronzová pamětní deska Karlu Krasovi na jeho rodném domě v Jičíně (Fortna čp. 43)
Repro J. Chratilová, Devět židovských cest : procházky po památkách Čech, Moravy a Slezska (2008) a www stránky Města a obce online
Karl Kraus
Karl Kraus
Pražské nakladatelství Vitalis připomnělo na svých webových stranách k českým překladům Stifterových děl i tato Krausova slova o "jihočeském básníkovi", jak Vitalis Stiftera označuje
Repro www stránky nakladatelství Vitalis
Karl Kraus
Obraz Petera Fischerbauera s názvem "Karl Kraus
předčasně opouští premiéru Lehárovy operety Země úsměvů"

Repro P. Fischerbauer, Fritz you're simply the best (2010)
Karl Kraus

Karl Kraus
Pražské Národní divadlo uvedlo ke 100. výročí vyhlášení první světové války v režii Roberta Wilsona inscenaci "1914" jako koláž z textů Karla Krause a Jaroslava Haška ve vztahu k tehdejšímu dění
Repro www stránky 1914, foto Lucie Jansch


Jeho osobnost a dílo vzbuzují stálou pozornost - článek Terezy Matějčkové v Lidových novinách
Repro Lidové noviny, 17. 5. 2014, příloha Orientace s. VI
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2017
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko