Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

JOSEF SAILER

Josef Sailer
Sází v roce 2009 symbolický stromek k 750. jubileu prvé
písemné zmínky o obci, v níž se narodil

Repro Českobudějovický deník, 1. 6. 2009, s. 2 a www stránky obce Litvínovice
Josef Sailer
Josef Sailer
Stojí tu prvý zleva na Budweiser-Treffen 2011, čtvrtá zleva je pak Margarethe Hampelová a vedle ní uprostřed Maria (Ritschi) Wagnerová, vdova po Karlhansi Wagnerovi
Repro Hoam!, 2011, č. 12, s. 88
Josef Sailer
Na českobudějovickém hřbitově u pamětního kamene zdejších Němců stojí zcela napravo,
pátá zleva je tu zachycena i Margarethe Hampelová

Repro Glaube und Heimat, 2013, č. 12, s. 30
Josef Sailer
Pozdrav k jeho sedmdesátinám na stránkách krajanského měsíčníku podepsali
Margarethe Hampelová i Ingo Hans

Repro Hoam!, 2009, č. 7, s. 81-82

Seznam rodáků s chybějícími daty, jak jej v roce 2013 zaslal Mgr. Antonínu Sekyrkovi (a vlastně i nám všem) k doplnění za "Heimatkreis Budweis", tj. domovský okres Budějovice
Repro z daru Mgr. Antonína Sekyrky
Josef Sailer
Tady se rozepsal i o svém projektu "třetí" budějovické "Heimatbuch", která má pod titulem "Budweiser Notizen" vyjít koncem roku 2016
Repro Glaube und Heimat, 2016, č. 10, s. 23-24
Josef Sailer
Mladý dub, který zasadil na litvínovické návsi, už trochu povyrostl
Foto Jan Mareš
Josef Sailer
Boží muka na okraji Litvínovic
Foto Ivo Kareš
Josef Sailer
Dnešní podoba rodného stavení čp.19 (průčelí nalevo)...
Foto Ivo Kareš
Josef Sailer
... a jeho zadní trakt
Foto Jan Mareš
Josef Sailer
I na současném leteckém snímku Litvínovic vidíme těsné sousedství statků čp. 19 a 24, na nichž hospodařili po léta Sailerovi a Hauselovi
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009
Josef Sailer Josef Sailer
Náves v Litvínovicích v zimě 2010, žlutá budova za kaplí je hospoda, před kterou byla pravděpodobně pořízena fotografie mládeže níže
Foto Ivo Kareš
Josef Sailer
Litvínovická hospoda
Foto Ivo Kareš
Josef Sailer
Ještě jednou kaple na návsi
Foto Jan Mareš

Podle tohoto německy psaného záznamu českobudějovické oddací matriky oddal dne 10. listopadu roku 1908 městský děkan Mathias Wonesch v katedrále sv. Mikuláše nastávajícího hospodáře na litvínovickém stavení čp. 24 Wenzela Sailera, narozeného 11. srpna 1881 v Litvínovicích předchozímu hospodáři a nyní výminkáři na čp. 24 Johannu Sailerovi a jeho ženě Anně, roz. Sailerové z Litvínovic čp. 14, s Theresií Hauselovou, narozenou 27. září roku 1884 v Litvínovicích čp. 19 majiteli tohoto stavení Josefu Hauselovi, "také Maurenzovi" (auch Maurenz), a jeho choti Elisabeth, roz. Sailerové z Litvínovic čp. 14
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Josef Sailer
Německá mládež ze vsi Litvínovice v krojích na snímku z roku 1928
Repro Budweis : Budweiser und Stritschitzer Sprachinsel (1979), s. 426
Josef Sailer
Rodná ves na katastrální mapě z 19. století
Repro D. Kovář, Fundatio civitatis : zrození královského města Českých Budějovic (2015), s. 130 (SOkA České Budějovice)
Josef Sailer
Z článku o "zazimování" historicky cenné Zlaté stoky, publikovaného v jihočeské příloze MF Dnes 6. října 2012 vysvítá, že mezi její původní označení patřil i přívlastek Litvínovická a že existuje už od roku 1520
Repro MF Dnes, 6. 10. 2012, příloha Jižní Čechy, s. 2
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2017
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko