logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANTON ADLER

Adlerova vlastnoruční podepsaná žádost knížeti o místo revírníka v Osekách, datovaná v Pavinově 5. října roku 1816

Repro SOA v Třeboni, pobočka Český Krumlov, Schwarzenberská ústřední kancelář, střední oddělení B7J 4a, karton 1316 (1802-1836)

Žádost o místo revírníka v Osekách, podaná knížeti vimperskou kanceláří s datem 5. října 1816

Repro SOA v Třeboni, pobočka Český Krumlov, Schwarzenberská ústřední kancelář, střední oddělení B7J 4a, karton 1316 (1802-1836)

Kladné vyřízení jeho žádosti z 5. října 1816, datované v Hluboké nad Vltavou 18. listopadu 1816

Repro SOA v Třeboni, pobočka Český Krumlov, Schwarzenberská ústřední kancelář, střední oddělení B7J 4a, karton 1316 (1802-1836)

Oseky na snímcích z roku 2017Oseky na snímcích z roku 2017

Oseky na snímcích z roku 2017

Foto Ivo Kareš

Náves v Mlynářovicích v roce 2019 a interiér kapličky s odrazem ukřižovaného Krista před ní - stará schwarzenberská myslivna, kde Adler sloužil, už nestojíNáves v Mlynářovicích v roce 2019 a interiér kapličky s odrazem ukřižovaného Krista před ní - stará schwarzenberská myslivna, kde Adler sloužil, už nestojí

Náves v Mlynářovicích v roce 2019 a interiér kapličky s odrazem ukřižovaného Krista před ní - stará schwarzenberská myslivna, kde Adler sloužil, už nestojí

Foto Leona Töröková

Záznam kvildské matriky o jeho svatbě s Julianou, roz. Schusterovou, s podpisem Franze hraběte zu Sickingen jako jednoho ze svědků

Záznam kvildské matriky o jeho svatbě s Julianou, roz. Schusterovou, s podpisem Franze hraběte zu Sickingen jako jednoho ze svědků

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Česky psaný záznam úmrtní matriky farní obce Zdíkovec o jeho skonu ve Starých Hutích čp. 36 dne 23. srpna roku 1848 a pohřbu ve Zdíkovci dva dny nato

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Zdíkovec, kde byl pochován, v popředí s kostelem sv. Petra a Pavla, v pozadí Stachy s kostelem Navštívení Panny Marie, na snímku z doby kolem roku 1930

Zdíkovec, kde byl pochován, v popředí s kostelem sv. Petra a Pavla, v pozadí Stachy s kostelem Navštívení Panny Marie, na snímku z doby kolem roku 1930

Repro J. Lhoták - J. Novák, Pošumaví (2013), s. 129, foto Joža Pospíchal (ze sbírek Muza Šumavy Sušice)

Erb sklářského rodu Adlerů

Erb sklářského rodu Adlerů

Repro J. Blau, Die Glasmacher im Böhmer- und Bayerwald.
II. Band, Familienkunde (1956), obr. příl.

Co zůstalo z rodné Skelné Huti

Repro Wikipedia

Pohled z hory Luzný na masív Bobíku a Boubína

Pohled z hory Luzný na masív Bobíku a Boubína

Foto Leona Töröková

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist