logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANTON ADLER

Záznam o jeho narození v křestní matrice farní obce Pivoň

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam o narození jeho ženy v nemanické křestní matrice, u obou záznamů vidíme přípis o svatbě

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam o jejich svatbě v knize oddaných Horšovského Týna s přípisem o jeho úmrtí

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Titulní list pivoňské pamětní knihy se jménem kronikářovým

Titulní list pivoňské pamětní knihy se jménem kronikářovým

Repro Kronika obce Pivoň 1924--1946 (SOkA Domažlice, Porta fontium)

Stránky kroniky se záznamem o smrti prezidenta Masaryka

Stránky kroniky se záznamem o smrti prezidenta Masaryka

Repro Kronika obce Pivoň 1924--1946 (SOkA Domažlice, Porta fontium

Záznam o jeho uvěznění v koncentračním táboře Dachau

Záznam o jeho uvěznění v koncentračním táboře Dachau

Repro www stránky Památník Terezín

Nekrolog manželčin

Nekrolog manželčin

Repro Glaube und Heimat, 1956, č. 18, s. 733

Klášter Pivoň na vyobrazení z počátku 18. století...

Klášter Pivoň na vyobrazení z počátku 18. století...

Repro www stránky Bavorsko-česká stezka přátelství

... klášter a hlavní oltář klášterního kostela na snímcích z první poloviny 20. století... klášter a hlavní oltář klášterního kostela na snímcích z první poloviny 20. století

... klášter a hlavní oltář klášterního kostela na snímcích z první poloviny 20. století

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2014, č. 47, s. 18

Klášterní kostel v Pivoni jak jej mohl vidět Anton Adler...

Klášterní kostel v Pivoni jak jej mohl vidět Anton Adler...

Repro www stránky Pivoň aneb Stockau v proměnách času ze starých pohlednic

... a dnes

... a dnes

Repro www stránky Pivoň aneb Stockau v proměnách času ze starých pohlednic

O vzniku a zániku kláštera v Pivoni na stránkách regionálního deníku z roku 2001 v článku PhDr. Věry Závacké

Repro Domažlický deník, 16. 5 . 2001, s. 17

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist