logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SIMON ADLER

Repro M. Chmelenský, Židovské komunity na Sušicku (2013), s. 44

Se ženou Rosalií, roz. Schifferovou, krátce po jejich svatbě v roce 1919

Se ženou Rosalií, roz. Schifferovou, krátce po jejich svatbě v roce 1919

Repro M. Chmelenský, Židovské komunity na Sušicku (2013), s. 44

S manželkou a třemi syny

S manželkou a třemi syny

Repro z daru Muzea Šimona Adlera

Podle tohoto německého záznamu sušické židovské matriky se narodil v Dobré Vodě u Hartmanic dne 15. března roku 1884 Wilhelmu Adlerovi a jeho ženě Dorothee, roz. Schwarzkopfové, byl 22. března obřezán a dostal jméno Simon - jako kmotři jsou tu uvedeni L. Schwarzkopf a L. Adler, obřízku vykonal J. Schwarz

Repro Národní archiv, fond Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích (Archivní VadeMeCum)

Jeho syn Sinaj Adler v mladém věku

Jeho syn Sinaj Adler v mladém věku

Repro Místa Paměti národa : průvodce po místech spojených s událostmi 2. světové války (2015), s. 138

Obálka knihy jeho syna Sinaje Wolfganga Adlera (2004) vydané v nakladatelství AGAKCENT v Zavlekově

Obálka knihy jeho syna Sinaje Wolfganga Adlera (2004) vydané v nakladatelství AGAKCENT v Zavlekově

Recenze synovy knihy v českobudějovickém diecézním časopise Setkání

Repro Setkání : diecézní časopis pro křesťanské společenství, 2005, č. 4, s. 6

Stránka o něm a jeho synovi v knize pamětníků konce druhé světové války

Stránka o něm a jeho synovi v knize pamětníků konce druhé světové války

Repro Místa Paměti národa : průvodce po místech spojených s událostmi 2. světové války (2015), s. 139

Na pohlednici z roku 1915 je zachycen i "Kaufhaus Adler", kde se roku 1884 narodil

Na pohlednici z roku 1915 je zachycen i "Kaufhaus Adler", kde se roku 1884 narodil

Dobrá Voda u Hartmanic na staré pohlednici, foto Franz Wolf

Dobrá Voda u Hartmanic na staré pohlednici, foto Franz Wolf

Muzeum Šimona Adlera v Dobré Vodě u Hartmanic

Muzeum Šimona Adlera v Dobré Vodě u Hartmanic

Foto Ivo Kareš

Reportáž České televize o Muzeu Šimona Adlera z pořadu "Toulavá kamera"

Reportáž České televize o Muzeu Šimona Adlera z pořadu "Toulavá kamera"

Repro www stránky České televize

Učebnice (1936) hebrejské řeči "pro školy s československým jazykem vyučovacím v znění českém" s magickými ilustracemi Ludvíka Hermana, kterou měl jistě i on v ruceUčebnice (1936) hebrejské řeči "pro školy s československým jazykem vyučovacím v znění českém" s magickými ilustracemi Ludvíka Hermana, kterou měl jistě i on v ruce

Učebnice (1936) hebrejské řeči "pro školy s československým jazykem vyučovacím v znění českém" s magickými ilustracemi Ludvíka Hermana, kterou měl jistě i on v ruce

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist