logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANONYM (18. stol.)

Cestovní účet jednoho panského úředníka z Nových Hradů z roku 1786


25. květnapražská pošta (v originále "Ad. 25. May die Prager Post" - pozn. překl.)
podmazné (v originále "Schmiergeld" - pozn. překl.)
u brány (v originále "beim Thor" - pozn. překl.)
v Jesenici pošta (v originále "zu Jesenitz Post" - pozn. překl.)
Nespeky pošta (v originále "Nespeck Post" - pozn. překl.)
mýto (v originále "Mauth" - pozn. překl.)
podmazné
Bystřice pošta (v originále "Bistritz Post" - pozn. překl.)
podmazné
Votice pošta (v originále "Wotitz Post" - pozn. překl.)
mýto
poplatek u šraňku (v originále "Schrankengeld" - pozn. překl.)
Sudoměřice pošta (v originále "Sudomeritz Post" - pozn. překl.)
Tábor pošta (v originále "Tabor Post" - pozn. překl.)
mýto
poplatek u šraňku
podmazné
Vožice (?) pošta (v originále "Wositz Post" - pozn. překl.)
Veselí pošta (v originále "Wessely Post" - pozn. překl.)
podmazné
do pokladniček (v originále "in die Büchsen" - pozn. překl.)
pokojské (v originále "dem Stubenmensch" - pozn. překl.)
pacholkovi (v originále "Hausknecht" - pozn. překl.)
Budějovice pošta (v originále "Budweis Post" - pozn. překl.)
mýto
podmazné

zl. kr.

4  -
   20
   32
4  
4  
   32
   14
4  -
   14
4  -
   32
     8
4  -
4  -
     32
     8
   14
4  -
4  -
   14
1  -
   20
   20
8   -
   32
   14
_______
52 06

Waldheimat, 1931, č, 6, s. 95

J. Ťoupalík, Malonty - Osudy jedné pohraniční obce v Jižních Čechách

Narazil jsem na ten "cestovní účet", jak se zachoval v novohradském archivu, v rubrice proslulého českobudějovického měsíčníku "Waldheimat" (vycházel v letech 1924-1933), označené jako "Kleine Mitteilungen", kde je provázen autorskou šifrou "Dr. H.", kterou se mi bohužel nepodařilo rozluštit. Před datem "25. května (1786)" je vsunut i titulek "Von Prag nacher Gratzen", jazykově svědčící o tom, že figuruje i v původním archivním dokumentu. Existuje totiž i česká podoba téhož cestovního účtu, pojatá do digitálně přístupných "samizdatových" dějin obce Malonty, které shromáždil a sepsal Jan Toupalík starší, otec malontského faráře Jana Toupalíka mladšího (ten zemřel osmdesátiletý 17. srpna 2008 v Prachaticích). V podstatě téhož znění je nepodepsaný příspěvek, otištěný ve 4. čísle čtvrtletníku "Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích" roku 1976. O tom, že původní je německý text, otištěný v českobudějovickém časopise "Waldheimat", svědčí chyby v obou těch českých "verzích" (úplně nevyjasněné je v nich místní jméno "Vosice" - mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí člověka napadají jen Mladá Vožice /ta je ovšem cestou z Prahy před Táborem a ne mezi ním a Veselím/, Košice či Vesec /Vesce/, vsi trochu stranou trasy), jež jsou (ty české "verze" i časově docela novější. Navíc obojí české znění vynechává úvodní odstavec v archaické jazykové podobě, svědčící o autenticitě podání:

"Reiseunkösten Ueber die unter 18ten April
1786 vorgenommmene Reise von Wien bis Prag,
von da über Gratzen nacher Linz und Innviertl,
folglich wieder von Linz nacher Wien."
(tj. "Finanční náklady /výlohy/ cesty, podniknuté od 18. dubna
1786 z Vídně do Prahy, odtud přes Nové Hrady do Lince a Innské čtvrti,
následně pak opět z Lince do Vídně." - pozn. překl.)

V každém případě už pro ten opakující se výraz "Schmiergeld", česky "podmazné", by stálo za to připomenout, jak draho se v Čechách, natož na delší trasy a přes Šumavu (sám jsem kdysi inicioval vydání mozartovského tisku /byl odměněn cenou za jednu z nejkrásnějších knih roku/ o skladatelově cestě do Prahy, situující ji jako jednu z možností i přes buquoyské dominium) kdysi cestovalo. Milan Hlavačka ve své knize "Cestování v éře dostavníku" (1996) píše, že pokud si cestující přinesl vlastní kolomaz (!), platil poloviční "šmírgeld", který byl i tak spíše zbytečným poplatkem pro postilióna, nežli nezbytnou nutností. A poněvadž byl postilión v německy mluvících zemích zván švagříčkem, bylo spropitné jemu určené označováno jako "švagergeld". Příbuzenství není věru v těchto krajích věc právě dobrovolná, jsme sešvagřeni až běda!

- - - - -
Nové Hrady / České Budějovice

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Takto text vyšel v časopise Waldheimat
Nové Hrady na vyobrazení Johanna Venuta z roku 1813
"Schmiergeld" pro postiliony v ceníku rakouské pošty pro "českomoravské rakouské provincie"
Obálka knihy Milana Hlavačky v edici nakladatelství Argo Každodenní život (1996)

zobrazit všechny přílohy

TOPlist