logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANONYM (17. stol.)

Rožmberský náhrobek v cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě

Rožmberský náhrobek v cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě

Foto Pavel Polák

Severní stěna presbyteria s náhrobkem a obrazem znázorňujícím zakládací akt kláštera

Severní stěna presbyteria s náhrobkem a obrazem znázorňujícím zakládací akt kláštera

Foto Ivo Kareš

Listina Voka z Rožmberka, kterou roku 1258 zpravuje generální kapitulu cisterciáckého řádu o svém záměru založit klášter ve Vyšším Brodě

Listina Voka z Rožmberka, kterou roku 1258 zpravuje generální kapitulu cisterciáckého řádu o svém záměru založit klášter ve Vyšším Brodě

Repro Glaube und Heimat, 1959, č. 11, s. 454

Dvě zpodobení zakladatele kláštera Voka z Rožmberka, na detailu obrazu vlevo jako jezdce přes řeku Vltavu (viz i Karoline Pichlerová)

Dvě zpodobení zakladatele kláštera Voka z Rožmberka, na detailu obrazu vlevo jako jezdce přes řeku Vltavu (viz i Karoline Pichlerová)

Repro Památky jižních Čech. 2 (2009), s. 175, foto Tomáš Halama
a Glaube und Heimat, 2009, č. 9, zadní strana obálky

Obraz budějovického malíře Bartoloměje Tschurna (1824-1902), rodáka ze Záboří (Saborsch), roku 1879 umístěný na severní zdi presbyteria vyšebrodského klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie (Tschurn rok nato dodal i obraz Ukřižovaného pro jeho hlavní oltář, měnící své čtyři obrazy podle liturgických období), znázorňuje "Věnování kostela vyšebrodského Vokem z Rožmberka", mezi donátorem a Madonou s Ježíškem stojí tu s motykou "otec západního mnišství" sv. Benedikt v rouchu ještě nerozlišeném, neboť byl prvním mnichem křesťanského Západu vůbec.

Obraz budějovického malíře Bartoloměje Tschurna (1824-1902), rodáka ze Záboří (Saborsch), roku 1879 umístěný na severní zdi presbyteria vyšebrodského klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie (Tschurn rok nato dodal i obraz Ukřižovaného pro jeho hlavní oltář, měnící své čtyři obrazy podle liturgických období), znázorňuje "Věnování kostela vyšebrodského Vokem z Rožmberka", mezi donátorem a Madonou s Ježíškem stojí tu s motykou "otec západního mnišství" sv. Benedikt v rouchu ještě nerozlišeném, neboť byl prvním mnichem křesťanského Západu vůbec.

Repro M. Hlinomaz, Cisterciácké opatství Vyšší Brod (2001), foto Ivan Ulrych

Na řemeni zavěšený gotický štít s rožmberskou růží nad vchodem do schodišťové věžice vyšebrodského kláštera

Na řemeni zavěšený gotický štít s rožmberskou růží nad vchodem do schodišťové věžice vyšebrodského kláštera

Repro Památky jižních Čech. 2 (2009), s. 49, foto Roman Lavička

Rožmberský znak s helmem, pokryvadly a klenotem nad branou vyšebrodského kláštera...

Rožmberský znak s helmem, pokryvadly a klenotem nad branou vyšebrodského kláštera...

Repro Památky jižních Čech. 2 (2009), s. 49,
foto Tomáš Halama

... a brána samotná, kde byly v roce 2014 odkryty renesanční fresky

... a brána samotná, kde byly v roce 2014 odkryty renesanční fresky

Foto Pavel Polák

V roce 2015 byly do brány zavěšeny rekonstruovaná původní vrataV roce 2015 byly do brány zavěšeny rekonstruovaná původní vrata

V roce 2015 byly do brány zavěšeny rekonstruovaná původní vrata

Foto Ján Trnka

Petr Vok z Rožmberka a jeho manželka Kateřina z Ludanic

Petr Vok z Rožmberka a jeho manželka Kateřina z Ludanic

Repro J. Bauer, Okolo Třeboně krajem tří růží (2010), s. 21

Dva články Marka Kerlese z Lidových novin o archeologickém průzkumu hrobky

Repro Lidové noviny, 2. 12. 2009, s. 5 a 4. 12. 2009, s. 4

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist