logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

PAULA BAIER-STÖGBAUEROVÁ

Parte

Parte

Parte

Repro www stránky Traueranzeigen - idowa Markt

Arch sčítání lidu z roku 1921 zachycuje rodinu Stögbauerovu na stavení čp. 22 v Záhvozdí, patřícímu Schwarzenberkům

Repro Sčítání lidu 1921, Záhvozdí, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Stavení čp. 22, zvané "Stará myslivna"

Stavení čp. 22, zvané "Stará myslivna"

Foto Ivo Kareš

Stögbauerovy uvádí jako nájemníky domu čp. 22 (Altes Jagerhaus) i Stanislav Jagr

Stögbauerovy uvádí jako nájemníky domu čp. 22 (Altes Jagerhaus) i Stanislav Jagr

Repro S. Jagr, Historie rychty Želnava s obcemi Bělá, Záhvozdí, Pernek a Nová Pec (1997), s. 53

Staré pohlednice Josefa Seidela se Záhvozdím, Pěknou a mariánskou poutní kaplí na Červeném vršku

Staré pohlednice Josefa Seidela se Záhvozdím, Pěknou a mariánskou poutní kaplí na Červeném vršku

Staré pohlednice Josefa Seidela se Záhvozdím, Pěknou a mariánskou poutní kaplí na Červeném vršku

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Vazba a titulní list pamětní knihy obce Záhvozdí, založené v roce 1924 (viz i Johann Jungbauer)

Vazba a titulní list pamětní knihy obce Záhvozdí, založené v roce 1924 (viz i Johann Jungbauer)

Statek zvaný "Bendlhaus" v Záhvozdí na snímku údajně z roku 1945, oděv postav
 na něm zachycených svědčí však o letopočtu podstatně dřívějším

Statek zvaný "Bendlhaus" v Záhvozdí na snímku údajně z roku 1945, oděv postav
na něm zachycených svědčí však o letopočtu podstatně dřívějším

Repro Glaube und Heimat, 1961, č. 24, s. 1048

Tři snímky z nacistické propagační publikace zachycují Hintring v říjnu 1938, kdy sem vpochodovali vojáci wehrmachtu

Tři snímky z nacistické propagační publikace zachycují Hintring v říjnu 1938, kdy sem vpochodovali vojáci wehrmachtu

Repro Mit dem VII. Korps ins Sudetenland (1939) /reedice: Se VII. sborem do šumavských Sudet : pamětní kniha na velkou dobu (2008), s. 56/

Tento snímek anonymní "přadleny ze Záhvozdí" ("Spinnerin in Hintring") doprovází knihu Ericha Hanse "Der Böhmerwald"

Tento snímek anonymní "přadleny ze Záhvozdí" ("Spinnerin in Hintring") doprovází knihu Ericha Hanse "Der Böhmerwald"

Repro E. Hans, Der Böhmerwald (1964), s. 165

Kříž na rozcestí ke staré myslivně

Kříž na rozcestí ke staré myslivně

Repro www stránky Zaniklé obce, foto Vlastimil Hromada

Záhvozdí dnes

Záhvozdí dnes

Záhvozdí dnes

Repro www stránky Zaniklé obce, foto Vlastimil Hromada a Bohumil Toms

U někdejšího Dolního mlýna v Záhvozdí

U někdejšího Dolního mlýna v Záhvozdí

Repro www stránky Zaniklé obce, foto Vlastimil Hromada

Jiný ze statků na návsi, ušlých úplné zkáze

Jiný ze statků na návsi, ušlých úplné zkáze

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist