logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

LUDWIG BAIER

Repro G. Jungbauer, Volksdichtung aus dem Böhmerwalde (1908), fot. příl.

Notový záznam jeho písně

Notový záznam jeho písně

Repro G. Jungbauer, Volksdichtung, aus dem Böhmerwalde (1908), s. 103-104

Podle záznamu v matrice obce Pěkná narodil se dne 2. září 1842 v Chlumu čp. 22 chalupníku Josefu Bayrovi (synu chalupníka Josefa Bayra na témže čp. 22 a jeho ženy Kathariny, roz. Jungwirthové, psalo se tenkrát "Jungwirthin", z Chlumu čp. 35) a jeho ženě Marii, roz. Kindermannové (dceři chalupníka Jakoba Kindermanna z Chlumu čp. 10 a jeho ženy Marie, roz. Gabrielové, psáno "Gabrielin", z Chlumu čp. 1) a byl téhož dne pokřtěn jménem "Ludowik"

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Plánek vsi Chlum, kde se v čp. 22 kdysi narodil a taky umřel

Plánek vsi Chlum, kde se v čp. 22 kdysi narodil a taky umřel

Repro Heimatkreis Prachatitz im Böhmerwald, Band II (1977), s. 136

Podle plánku obce by dům čp. 22, kde se v Chlumu narodil, měl být zachycen na této pohlednici vlevo

Podle plánku obce by dům čp. 22, kde se v Chlumu narodil, měl být zachycen na této pohlednici vlevo

Repro Mein Böhmerwäldler Heimatbrief, 2004, č. 7, obálka

Chlum na starých pohlednicích

Chlum na starých pohlednicích

Chlum na starých pohlednicích

Shromádění chlumských matek několik let před vysídlením německého obyvatelstva

Shromádění chlumských matek několik let před vysídlením německého obyvatelstva

Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 7, s. 297

Hasiči z Chlumu v roce 1928 takto slavili 40 let existence zdejší jednoty 14 let poté, co tu Ludwig Baier ještě před vypuknutím první světové války zemřel

Hasiči z Chlumu v roce 1928 takto slavili 40 let existence zdejší jednoty 14 let poté, co tu Ludwig Baier ještě před vypuknutím první světové války zemřel

Repro Glaube und Heimat, 1988, č. 8, s. 48

Návesní mariánská kaple v Chlumu, renovovaná v roce 1992Návesní mariánská kaple v Chlumu, renovovaná v roce 1992

Návesní mariánská kaple v Chlumu, renovovaná v roce 1992

Foto Pavel Polák

Jeden z mála alespoň částečně dochovaných původních domů v Chlumu

Jeden z mála alespoň částečně dochovaných původních domů v Chlumu

Foto Ivo Kareš

Chlum na leteckých snímcích z let 1952 a 2008Chlum na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Chlum na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist