logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL BARDACHZI

Zpráva o jeho přednášce v malém sále budějovického Německého domu v lednu 1942 svědčí i o tom, jak bylo Stifterova odkazu zneužíváno nacismem - putování po stopách velkého autora se prý děje "z větší části v domovské župě Vůdcově"!

Repro Budweiser Zeitung, 1942, č. 5, s. 14

Záznam z pamětní knihy města Vimperka doporučuje jeho zdejší přednášku 19. ledna roku 1945 - je psán dodatečně českým kronikářem z německých materiálů

Záznam z pamětní knihy města Vimperka doporučuje jeho zdejší přednášku 19. ledna roku 1945 - je psán dodatečně českým kronikářem z německých materiálů

Repro Gedenkbuch der Stadt Winterberg II, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Jeden svůj časopisecký text o Stifterově krajině doprovodil vlastním barevným snímkem Plešného jezera

Jeden svůj časopisecký text o Stifterově krajině doprovodil vlastním barevným snímkem Plešného jezera

Repro Oberdonau, 1942, č. 3, s. 21 (www stránky forum oö geschichte)

Zpráva krajanského měsíčníku o jeho vídeňské přednášce z května 1953, věnované Adalbertu Stifterovi

Zpráva krajanského měsíčníku o jeho vídeňské přednášce z května 1953, věnované Adalbertu Stifterovi

Repro Hoam!, 1953, č. 7, s. 17-18

Jen o několik dní později přednášel na stejné téma v bavorském Chamu a naplnil sál zdejšího Kolpinghausu

Jen o několik dní později přednášel na stejné téma v bavorském Chamu a naplnil sál zdejšího Kolpinghausu

Repro Hoam!, 1953, č. 7, s. 16

Obálka (1944) jeho knihy o mistrovských gotických řezbářích, vydané za války nakladatelstvím Wiener Verlag

Obálka (1944) jeho knihy o mistrovských gotických řezbářích, vydané za války nakladatelstvím Wiener Verlag

Repro Amazon.de

Obálka (1955) jeho knihy vydané v mnichovském
 nakladatelství Prestel a štítek na její vazbě

Obálka (1955) jeho knihy vydané v mnichovském
nakladatelství Prestel a štítek na její vazbě

Autorem nekrologu ve čtvrtletníku lineckého institutu Adalberta Stiftera je zřejmě Alois Großschopf

Repro Adalbert Stifter Institut Vierteljahrsschrift, 1959, č. 1-2, s. 52-53

Záznam českobudějovické křestní matriky z 26. března roku 1849 o narození Karlova otce v rodině zdejšího měšťana a mistra obuvnického Franze Bardachcyho, jehož manželka Katharina, roz. Zabuschová, byla rovněž dcerou ševcovou

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Obálka seznamu čestných občanů města České Budějovice s otcovým jménem (vydalo Město České Budějovice prostřednictvím společnosti A Tempo)

Obálka seznamu čestných občanů města České Budějovice s otcovým jménem (vydalo Město České Budějovice prostřednictvím společnosti A Tempo)

Repro J. Chvojka, Čestní občané města Českých Budějovic (1998), obálka a s. 29

Pražská pobytová přihlášky jeho otce s uvedením dat manželky a tří synů - patrná je i změna v psaní příjmení

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 14, obraz 424 (Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Nekrolog otcův v renomovaném pražském německém listě

Repro Prager Tagblatt, 11. 11. 1911, s. 3 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Stifterův pomník nad Plešným jezerem

Stifterův pomník nad Plešným jezerem

Foto Pavel Polák

Horské (Plešné?) jezero v bouři na obraze českého malíře Adolfa Kosárka (1830-1859)

Horské (Plešné?) jezero v bouři na obraze českého malíře Adolfa Kosárka (1830-1859)

Repro Šumavské proměny : krajina Šumavy v dílech malířů 19. a 20. století (katalog výstavy, 2008), ze sbírek Národní galerie v Praze

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist