logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

OTTO BAUER

Na fotografii střeleckého spolku v Českých Žlebech stojí v zadní řadě prvý odleva

Na fotografii střeleckého spolku v Českých Žlebech stojí v zadní řadě prvý odleva

Repro H. Pollak, Heimat Böhmisch-Röhren : Entstehung - Geschichte - Vertreibung (2009), s. 167

Na nekvalitním snímku z roku 1940 se svým vnukem Otto Bohuminskym (po válce žijícím v dolnobavorské obci Mittich, dnes jen místní části obce Neuhaus am Inn)

Na nekvalitním snímku z roku 1940 se svým vnukem Otto Bohuminskym (po válce žijícím v dolnobavorské obci Mittich, dnes jen místní části obce Neuhaus am Inn)

Repro H. Pollak, Heimat Böhmisch-Röhren : Entstehung - Geschichte - Vertreibung (2009), s. 72

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1952, č. 46, s. 25

Záznam o jeho narození v křestní matrice farní obce České Žleby

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

O rodném stavení čp. 4 v Krásné Hoře z knihy Luďka Němce

O rodném stavení čp. 4 v Krásné Hoře z knihy Luďka Němce

Repro L. Němec, Krásná Hora : Schönberg im Böhmerwald : historie zapomenuté tkalcovské vsi (2015), s. 63

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 4 v Krásné Hoře

Repro Sčítání lidu 1921, Krásná Hora, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Plánek osady Krásná Hora se seznamem obyvatel, jak jej publikoval Theodor Kaspar na stránkách krajanského časopisu

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1953, č. 53, s. 238

Tady stávala Krásná HoraTady stávala Krásná Hora

Tady stávala Krásná Hora

Foto Ivo Kareš a Pavel Polák

Někdejší budova obecního úřadu v Českých Žlebech

Někdejší budova obecního úřadu v Českých Žlebech

Repro H. Pollak, Heimat Böhmisch-Röhren : Entstehung - Geschichte - Vertreibung (2009), s. 72

Bývalá škola v Českých Žlebech

Bývalá škola v Českých Žlebech

Foto Ivo Kareš

Článek Franze Kreipla v českobudějovickém německém listu, čerpající z kroniky vedené Theodorem Kasparem a Otto Bauerem, vyšel o roku později i v časopise Mein Böhmerwald

Repro Budweiser Zeitung, 1942, č. 73, s. 11

Nekrolog v krajanském časopise

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1952, č. 46, s. 24-26

Spisovatelem Petrem Pavlíkem podepsané svědectví o likvidaci školy v Českých Žlebech

Spisovatelem Petrem Pavlíkem podepsané svědectví o likvidaci školy v Českých Žlebech

Repro Pamětní kniha České Žleby 1945-1974, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Plán obce České Žleby, jak ho 29. března 1937 "provizorně" pořídil na něm i podepsaný Josef Blechschmidt

Repro H. Pollak, Heimat Böhmisch-Röhren : Entstehung - Geschichte - Vertreibung (2009), s. 24

Plánek Českých Žlebů a Krásné Hory, míst kdysi téměř souvislých, oba plánky byly bohužel v Pollakově jinak obsahově cenné knize nekvalitně reprodukovány

Repro H. Pollak, Heimat Böhmisch-Röhren : Entstehung - Geschichte - Vertreibung (2009), s. 23

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist