logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MATHILDE BAUMANNOVÁ

Repro F. Kuchler, Ostbayerische Schriftsteller
und Dichter und ihre Werke (1997), s. 16

Repro Der Bayerwald, 2006, č. 1, s. 50

Repro Der Bayerwald, 1982, č. 1, s. 41

Obálka knihy jejích básní (1993) vydané
nakladatelstvím Grohmann v Markt Schwaben

Obálka knihy jejích básní (1993) vydané
nakladatelstvím Grohmann v Markt Schwaben

První odstavec jejího nekrologu od Renate Serwuschokové
ve čtvrtletníku Der Bayerwald

První odstavec jejího nekrologu od Renate Serwuschokové
ve čtvrtletníku Der Bayerwald

Repro Der Bayerwald, 1982, č. 1, s. 42

Hrob v Neukirchen beim Heiligen Blut (česky se tam říkalo Svatá Krev)
vedle toho Siebzehnrieblova

Hrob v Neukirchen beim Heiligen Blut (česky se tam říkalo Svatá Krev)
vedle toho Siebzehnrieblova

Foto Jan Mareš

Poutní kostel v Neukirchen beim Heiligen Blut

Poutní kostel v Neukirchen beim Heiligen Blut

Repro Wikipedia, foto SchiDD

Interiér kostela "U Svaté Krve"

Interiér kostela "U Svaté Krve"

Repro Schöner Bayerischer Wald, 2003, č. 5, s. 20

Soška Černé matky Boží ze Svaté Krve, které se chystá roztít hlavu český husita,
poté, co začalo dřevo krvácet, obrátil se však na pokáníSoška Černé matky Boží ze Svaté Krve, které se chystá roztít hlavu český husita,
poté, co začalo dřevo krvácet, obrátil se však na pokání

Soška Černé matky Boží ze Svaté Krve, které se chystá roztít hlavu český husita,
poté, co začalo dřevo krvácet, obrátil se však na pokání

Repro Glaube und Heimat, 1956, č. 8, s. 289 a Bayerischer Wald : das Grüne Dach Europas (2002), s. 15

Slavnostní roucho sošky, protkávané stříbrem,pochází prý ze svatebního oděvu jedné české princezny

Slavnostní roucho sošky, protkávané stříbrem,
pochází prý ze svatebního oděvu jedné české princezny

Repro Schöner Bayerischer Wald, 2004, č. 3, s. 17

Votivní obraz s Nejsvětější trojicí a soškou Madonyz Neukirchen beim Heiligen Blut

Votivní obraz s Nejsvětější trojicí a soškou Madony
z Neukirchen beim Heiligen Blut

Repro Glaube und Heimat, 2014, č. 6, obálka

Poutní kostel v Neukirchen beim Heiligen Blut na obálce (1991) knihy s informací o zhudebnění její básně "Brunnen der Gnade" F.X. Siebzehnrieblem (nakladatelství Morsak, Grafenau)

Poutní kostel v Neukirchen beim Heiligen Blut na obálce (1991) knihy s informací o zhudebnění její básně "Brunnen der Gnade" F.X. Siebzehnrieblem (nakladatelství Morsak, Grafenau)

Ilustrace barokní kroniky poutního místa Neukirchen beim Heiligen Blut z roku 1671 zpodobuje užitek "granátového jablka", jímž jsou "líce Mariiny", pro bavorského i českého lva s jejich zeměmi v tlapách

Ilustrace barokní kroniky poutního místa Neukirchen beim Heiligen Blut z roku 1671 zpodobuje užitek "granátového jablka", jímž jsou "líce Mariiny", pro bavorského i českého lva s jejich zeměmi v tlapách

Repro Erinnerungen an Dahoam (1988), s. 10

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist