logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ BAYER

Repro Glaube und Heimat, 2009, č. 3, s. 15

Při odvodu s hořickými kamarády (třetí zprava)

Při odvodu s hořickými kamarády (třetí zprava)

Repro J. Mugrauer, Pfarrgemeinde Höritz im Böhmerwald und seine Passionsspiele ( 1990), s. 79

Rodné Hořice na Šumavě

Rodné Hořice na Šumavě

Repro archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška

Náměstí v Hořicích na Šumavě s kostelem sv. Kateřiny Alexandrijské

Náměstí v Hořicích na Šumavě s kostelem sv. Kateřiny Alexandrijské

Repro archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška
(Museum Fotoateliér Seidel)

Obálka (1997) vlastním nákladem vydané knihy

Obálka (1997) vlastním nákladem vydané knihy

Záhlaví recenze jeho knihy (2008)

Záhlaví recenze jeho knihy (2008)

Repro Sudetenpost, 2008, č. 17, s. 7

Ještě dva roky před svou smrtí účinkoval i se svou ženou Inge ve filmu Zdeňka Flídra o vánočních zvycích na Šumavě (stopáž vstupů 20:46, 33:09, 01:33:48 a 01:54:55), kde uvidíme hovořit a zpívat i Manfreda Pranghofera (stopáž vstupů 01:07:08, 01:09:22 a 01:47:46) a Heinze Pollaka (stopáž vstupu 40:55)

Ještě dva roky před svou smrtí účinkoval i se svou ženou Inge ve filmu Zdeňka Flídra o vánočních zvycích na Šumavě (stopáž vstupů 20:46, 33:09, 01:33:48 a 01:54:55), kde uvidíme hovořit a zpívat i Manfreda Pranghofera (stopáž vstupů 01:07:08, 01:09:22 a 01:47:46) a Heinze Pollaka (stopáž vstupu 40:55)

Repro www stránky České televize

Nekrolog na stránkách rakouského krajanského listu

Repro Sudetenpost, 2009, č. 3, s. 10

Parte

Parte

Repro www stránky Bestattung Roithner

Hrob rodiny Bayerovy v Hořicích na Šumavě - je na něm položen původní náhrobní kámenHrob rodiny Bayerovy v Hořicích na Šumavě - je na něm položen původní náhrobní kámen

Hrob rodiny Bayerovy v Hořicích na Šumavě - je na něm položen původní náhrobní kámen

Foto Ivo Kareš

Praprarodiče Adalbert a Theresia Bettelmannovi
z Mokré (s babičkou Josefou v náručí Theresiině)

Praprarodiče Adalbert a Theresia Bettelmannovi
z Mokré (s babičkou Josefou v náručí Theresiině)

Repro F. Bayer, Höritz : der Passionsspielort
im Herzen des Böhmerwald (1997), s. 146

Záznam hořické křestní matriky o narození otcově, z něhož vysvítá, že děd Franz Bayer (který zemřel, jak víme odjinud, v listopadu roku 1935), syn chvalšinského voskaře Wenzela Bayera a Franzisky, roz. Reiningerové rovněž z Chvalšin, byl ve zdejším domě čp. 47 hostinským spolu se svou ženou Marií, dcerou Dominika Platzera ze Střemil (Richterhof) a Marie, roz. Klimeschové z Podvoří (Podwurst) čp. 1

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam P. Pauluse Heinricha z oddací matriky farní obce Hořice na Šumavě o svatbě rodičů - nevěsta Mathilde a budoucí Franzova matka Mathilde, roz. Fischerová, byla selskou dcerou ze sousední vsi Mýto (Mauthstadt), kde její otec Johann Fischer hospodařil na stavení čp. 9 se svou ženou Josefou, roz. Bettelmannovou z Mokré (Mugrau) čp. 2, svatebními svědky byli pak novomanželům hořický mlynář Mathias Fischer a voskař z Chvalšin Anton Bayer

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Autorův otec, hostinský a posledníněmecký starosta Hořic na Šumavě
Franz Bayer (1898-1963)

Autorův otec, hostinský a poslední
německý starosta Hořic na Šumavě
Franz Bayer (1898-1963)

Repro J. Mugrauer, Pfarrgemeinde Höritz im Böhmerwald und seine Passionsspiele (1990), s. 62

Otec v mladším věku

Otec v mladším věku

Repro archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška (Museum Fotoateliér Seidel)

Otec jako voják v době první světové války

Otec jako voják v době první světové války

Repro z daru Jana Palkoviče a Ivo Janouška (Museum Fotoateliér Seidel)

Otec v roli sv. Jana Evangelisty na snímku z inscenace hořických
pašijových her roku 1923

Otec v roli sv. Jana Evangelisty na snímku z inscenace hořických pašijových her roku 1923

Repro archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška (Museum Fotoateliér Seidel)

Otec na snímku z konce 30. let dvacátého století

Otec na snímku z konce 30. let dvacátého století

Repro I. Janoušek - J.Palkovič, 4 fotografové - 2 země - 1 region (2014) (Museum Fotoateliér Seidel)

Životní příběh jeho otce, jak ho pro fotografickou expozici "4 fotografové, 2 země, 1 region", která se stala roku 2013 v obnovené českokrumlovské synagoze součásti jihočesko-hornorakouské zemské výstavy "Dávné stopy, nové cesty", převyprávěli kurátoři expozice pánové Jan Palkovič a Ivo Janoušek

Repro z daru Jana Palkoviče a Ivo Janouška

Hořický hostinec "Zum Teufel", jeden z 11, které tu kdysi sloužily zejména návštěvníkům pašijových her

Hořický hostinec "Zum Teufel", jeden z 11, které tu kdysi sloužily zejména návštěvníkům pašijových her

Hořický hostinec "Zum Teufel", jeden z 11, které tu kdysi sloužily zejména návštěvníkům pašijových her

Repro J. Mugrauer, Pfarrgemeinde Höritz im Böhmerwald und seine Passionsspiele (1990), s. 75 a Česko-německý adresář pro politický okres Český Krumlov (1930), s. 112

Americký velvyslanec v Československu s chotí někdy ve třicátých letech dvacátého století před hořickým hostincem Zum Teufl - možná stojí za poznámku, že pašijové hry začínaly v půl desáté dopoledne, měly asi i kvůli místním hostincům polední přestávku na oběd a druhá část začínala ve dvě hodiny odpoledne

Americký velvyslanec v Československu s chotí někdy ve třicátých letech dvacátého století před hořickým hostincem Zum Teufl - možná stojí za poznámku, že pašijové hry začínaly v půl desáté dopoledne, měly asi i kvůli místním hostincům polední přestávku na oběd a druhá část začínala ve dvě hodiny odpoledne

Repro F. Bayer, Höritz : der Passionsspielort
im Herzen des Böhmerwald (1997), s. 98

Na inzerátu hostince Zum Teufl je kupodivu majitel psán nikoli "Bayer", nýbrž "Baier" - asi i tak každý trefil

Na inzerátu hostince Zum Teufl je kupodivu majitel psán nikoli "Bayer", nýbrž "Baier" - asi i tak každý trefil

Repro R. Fink, Advokat und Zuckerbäcker : Handel, Gewerbe und Industrie im Böhmerwald 1930 bis 1940 (2005), s. 102

Masopustní průvod z února 1928 před hospodou "U čerta" v Hořicích na Šumavě

Masopustní průvod z února 1928 před hospodou "U čerta" v Hořicích na Šumavě

Repro Glaube und Heimat, 1998, č. 3, s. 64

Na snímku z roku 1964 je hostinec pod lešením

Na snímku z roku 1964 je hostinec pod lešením

Repro Glaube und Heimat, 1965, č. 11, s. 469

Snímek z roku 1972 zachycuje místo, kde hostinec "Zum Teufel" stával, nedlouho po jeho demolici

Snímek z roku 1972 zachycuje místo, kde hostinec "Zum Teufel" stával, nedlouho po jeho demolici

Repro archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška

Dnešní pohled (2011)

Dnešní pohled (2011)

Foto Ivo Kareš

Poblíž hladiny Lipenského jezera zarůstá i vstup do Josefovy štoly Mokrá při někdejších schwarzenberských tuhových dolech, jejichž hlavní důlní díla jsou rovněž pod vodou (viz i Ingrid Feilová a Stefanie Machaceková)

Poblíž hladiny Lipenského jezera zarůstá i vstup do Josefovy štoly Mokrá při někdejších schwarzenberských tuhových dolech, jejichž hlavní důlní díla jsou rovněž pod vodou (viz i Ingrid Feilová a Stefanie Machaceková)

Poblíž hladiny Lipenského jezera zarůstá i vstup do Josefovy štoly Mokrá při někdejších schwarzenberských tuhových dolech, jejichž hlavní důlní díla jsou rovněž pod vodou (viz i Ingrid Feilová a Stefanie Machaceková)

Repro Die Schwarzenberg'schen Grafitwerke zu Schwarzbach in Böhmen
und Wappoldenreith in Niederösterreich (1929), s. 11
a B. Vurm, Jihočeský kraj : krásy a tajemství České republiky (2005), s. 35

Rozlehlý vierkantové dvorce v dnes částečně zatopené Bližší Lhotě (Vorderstift)

Rozlehlý vierkantové dvorce v dnes částečně zatopené Bližší Lhotě (Vorderstift)

Repro R. Essl, Der Kreis Krummau an der Moldau (1983), s. 699

Podobný, jen o něco starší záběr statků čp. 1, 2 a 3 v Bližší Lhotě doprovází článek
majitele jedné z usedlostí o historické posloupnosti vlastníků

Repro Hoam!, 1952, č. 9, s. 2-4

Bližší Lhota na kolorovaném snímku z roku 1906 i s mostem přes Vltavu

Bližší Lhota na kolorovaném snímku z roku 1906 i s mostem přes Vltavu

Repro Glaube und Heimat, 1996, č. 1, zadní strana obálky

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist