logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

WENZEL BAYER

Narodil se v září roku 1862 na Budějovickém předměstí Českého Krumlova čp. 7 nádeníkovi Mathiasi Bauerovi (i jeho otec téhož jména i příjmení tu nádeničil, matka Ewa byla roz. Raabová z Kájova čp. 3) a jeho ženě Agnes, dceři českokrumlovského krejčího Thomase Bürgera a jeho manželky Marianny, roz. Klementové z Boletic čp. 11

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam oddací matriky farní obce Horní Stropnice o jeho tamní svatbě s Albinou, roz. Fackenbergerovou, dcerou mlynářského mistra Franze Fackenbergera z dnes zaniklého Stropnického mlýna (Grabmühle) čp. 153 a jeho ženy Anny, roz. Schönauerové z Horní Stropnice čp. 59 - oddávajícím knězem byl páter Benno Karlez

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznamy o jeho maturitní zkoušce na českobudějovickém německém učitelském ústavu v roce 1882

Repro SOkA České Budějovice, fond Státní učitelský ústav (německý) České Budějovice

Desky a titulní list školní kroniky v Šejbech s jeho podpisem na úvod

Desky a titulní list školní kroniky v Šejbech s jeho podpisem na úvod

Repro Šejby, Schul-Chronik 1. Band, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Tady je zachycen na snímku, vlepeném do školní kroniky, i se svou ženou Albinou a žáky v Šejbech, před začátkem vánoční slavnosti dne 17. prosince roku 1899 pod ověnčenými portréty císaře a jeho syna Rudolfa, už deset let po následníkově smrti sebevraždou v lednu 1889

Tady je zachycen na snímku, vlepeném do školní kroniky, i se svou ženou Albinou a žáky v Šejbech, před začátkem vánoční slavnosti dne 17. prosince roku 1899 pod ověnčenými portréty císaře a jeho syna Rudolfa, už deset let po následníkově smrti sebevraždou v lednu 1889

Repro Šejby, Schul-Chronik 1. Band, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Jeho krasopisné blahopřání Franzi Steinkovi ke 40. jubileu učitelské služby z roku 1908

Repro SOkA České Budějovice, fond Franz Steinko

Stojí tu v cylindru, který nosil zřejmě i kvůli menší postavě, vedle dětí o jejich prvním svatém přijímání roku 1912 napravo, vlevo vidíme vyšebrodského cisterciáka pátera Stanislava Plonera

Stojí tu v cylindru, který nosil zřejmě i kvůli menší postavě, vedle dětí o jejich prvním svatém přijímání roku 1912 napravo, vlevo vidíme vyšebrodského cisterciáka pátera Stanislava Plonera

Repro Šejby, Schul-Chronik 1. Band, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Se svými žáky při jejich prvním svatém přijímání osudného roku 1914

Se svými žáky při jejich prvním svatém přijímání osudného roku 1914

Repro Šejby, Schul-Chronik 1. Band, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam úmrtní matriky farní obce Horní Stropnice o jeho náhlém skonu následkem krvácení do mozku v Šejbech čp. 35

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Text pod úmrtním lístkem, vlepeným do školní kroniky, zní v českém překladu takto: Zesnulý ředitel školy Wenzel Bayer byl školským pracovníkem vzácného profesního nasazení. Všechny školní sbírky vděčí za svůj vznik právě jemu. Svým žákům byl nejlepším učitelem. Jako člověk i pedagog stejně vážen, vystavil si u všech, kdo ho znali, čestnou památku. Svým žákům i učitelským kolegům byl vždy příkladem a vzorem

Text pod úmrtním lístkem, vlepeným do školní kroniky, zní v českém překladu takto: Zesnulý ředitel školy Wenzel Bayer byl školským pracovníkem vzácného profesního nasazení. Všechny školní sbírky vděčí za svůj vznik právě jemu. Svým žákům byl nejlepším učitelem. Jako člověk i pedagog stejně vážen, vystavil si u všech, kdo ho znali, čestnou památku. Svým žákům i učitelským kolegům byl vždy příkladem a vzorem

Repro Šejby, Schul-Chronik 1. Band, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Ves Šejby na staré pohlednici

Ves Šejby na staré pohlednici

Repro Hoam!, 1952, č. 5, s. 25

Někdejší škola v Šejbech

Někdejší škola v Šejbech

Foto Jan Mareš

Hrob v Horní Stropnici zarůstá břečťanem

Hrob v Horní Stropnici zarůstá břečťanem

Foto Jan Mareš

Jedlice na staré pohlednici (viz i Therese Gruberová)

Jedlice na staré pohlednici (viz i Therese Gruberová)

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Co zůstalo z Jedlice (2016)Co zůstalo z Jedlice (2016)

Co zůstalo z Jedlice (2016)

Foto Pavel Polák

Kámen z někdejší vesnické kaple v Jedlici, zmiňované v Bayerově textu

Kámen z někdejší vesnické kaple v Jedlici, zmiňované v Bayerově textu

Foto Pavel Polák

Zbytky zdí Marien-Hof (viz pohlednice výše)

Zbytky zdí Marien-Hof (viz pohlednice výše)

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist