logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF BAZZANELLA

Repro z daru Petra Paličky

Data narození a úmrtí rodičů Josefa Bazzanelly
staršího doprovázejí tu snímek jeho matky

Data narození a úmrtí rodičů Josefa Bazzanelly
staršího doprovázejí tu snímek jeho matky

Repro z daru Petra Paličky

Líc a rub dvou bohužel nedatovaných fotografií firmy Josef Tauber v Domažlicích (Taus), jejíž ateliér je pozadím dvojice sourozenců Bazzanellových a na jednom ze snímků i spolu s nimi zachycené Josefovy přítelkyně

Líc a rub dvou bohužel nedatovaných fotografií firmy Josef Tauber v Domažlicích (Taus), jejíž ateliér je pozadím dvojice sourozenců Bazzanellových a na jednom ze snímků i spolu s nimi zachycené Josefovy přítelkyně

Líc a rub dvou bohužel nedatovaných fotografií firmy Josef Tauber v Domažlicích (Taus), jejíž ateliér je pozadím dvojice sourozenců Bazzanellových a na jednom ze snímků i spolu s nimi zachycené Josefovy přítelkyně

Repro z daru Petra Paličky

Pobytová přihláška pražského policejního ředitelství z roku 1906 prozrazuje, že byl veden jako Čech, bydlil na Žižkově a měl ženu Marii, syna Josefa a dceru Annu

Pobytová přihláška pražského policejního ředitelství z roku 1906 prozrazuje, že byl veden jako Čech, bydlil na Žižkově a měl ženu Marii, syna Josefa a dceru Annu

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 21, obraz 173
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

V Adresáři republiky Československé z roku 1931 nacházíme Bazzanellovo jméno mezi pouhými třemi firmami stavebního podnikatelství, které tehdy v Českých Budějovicích vůbec existovaly

V Adresáři republiky Československé z roku 1931 nacházíme Bazzanellovo jméno mezi pouhými třemi firmami stavebního podnikatelství, které tehdy v Českých Budějovicích vůbec existovaly

Repro Adresář republiky Československé pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství, sv. 1(1931), s. 162

Zpráva o úmrtí jeho ženy v prosinci roku 1931 na stránkách českobudějovického německého listu

Zpráva o úmrtí jeho ženy v prosinci roku 1931 na stránkách českobudějovického německého listu

Repro Budweiser Zeitung, 1932, č. 2, s. 4

Poděkování za projevy soustrasti k úmrtí jeho ženy

Poděkování za projevy soustrasti k úmrtí jeho ženy

Repro Budweiser Zeitung, 1932, č. 4, s. 8

Německé a české poděkování za projevy soustrasti a účast na pohřbu

Německé a české poděkování za projevy soustrasti a účast na pohřbu

Repro Budweiser Zeitung, 1942, č. 5. s. 24 a Jihočeská jednota, 1942, č. 1, s. 8

Líc a rub snímku, zachycujícího Josefa Bazzanellu mladšího s jeho ženou Mitzi (Marií)

Líc a rub snímku, zachycujícího Josefa Bazzanellu mladšího s jeho ženou Mitzi (Marií)

Repro z daru Petra Paličky

Z dopisu potomka rodu Bazzanellových pana Petra Paličky, díky jehož nevšední ochotě a zaujetí pro věc jsme získali data a podoby jeho předků

Z dopisu potomka rodu Bazzanellových pana Petra Paličky, díky jehož nevšední ochotě a zaujetí pro věc jsme získali data a podoby jeho předků

Repro archív Kohoutího kříže

Nekrolog synův v měsíčníku vyhnaných šumavských krajanů a oznámení o úmrtí synovy ženy v jiném krajanském měsíčníku

Nekrolog synův v měsíčníku vyhnaných šumavských krajanů a oznámení o úmrtí synovy ženy v jiném krajanském měsíčníku

Repro Hoam!, 1979, č. 1, s. 42 a Glaube und Heimat, 1996, č. 2, s. 43

Báseň o Kleti při záhlaví listu Republikán ze 17. listopadu roku 1938

Báseň o Kleti při záhlaví listu Republikán ze 17. listopadu roku 1938

Článek komunistického listu Jihočeská pravda o "národní manifestaci" na Kleti 24. června 1945 s projevem náměstka ministerského předsedy, Slováka "Williama" Širokého a předsedy českokrumlovské správní komise Mirko Sedláka (1913-1981), který po únoru 1948 emigroval do Německa a zemřel v USA

Repro Jihočeská pravda, 27. 6. 1945, s. 2

Vzácné snímky z manifestace na Kleti 24. června 1945, podle slov z tamního projevu slovenského komunisty Širokého "nyní na věčné časy české, naší"

Vzácné snímky z manifestace na Kleti 24. června 1945, podle slov z tamního projevu slovenského komunisty Širokého "nyní na věčné časy české, naší"

Repro z archívu LT

Hrob rodiny Bazzanellovy při severní zdi hřbitova u sv. Otýlie v Českých Budějovicích

Hrob rodiny Bazzanellovy při severní zdi hřbitova u sv. Otýlie v Českých Budějovicích

Foto Jan Mareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist