logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN BEER

Tento snímek ze Seidelova ateliéru byl v únoru 1919 zapsán na jméno a adresu Johann Beer, Salnau

Tento snímek ze Seidelova ateliéru byl v únoru 1919 zapsán na jméno a adresu Johann Beer, Salnau

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Podobenka ze srpna 1923 je psána na Marii Beerovou ze Želnavy, mohla by tedy zachycovat jeho třetí ženu Marii Franzisku

Podobenka ze srpna 1923 je psána na Marii Beerovou ze Želnavy, mohla by tedy zachycovat jeho třetí ženu Marii Franzisku

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Jeho synové Karl (*5. prosince 1897) a Johann (*16. dubna 1899) na snímcích od SeidelůJeho synové Karl (*5. prosince 1897) a Johann (*16. dubna 1899) na snímcích od Seidelů

Jeho synové Karl (*5. prosince 1897) a Johann (*16. dubna 1899) na snímcích od Seidelů

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Jeho podpis i s razítkem v hodňovské školní kronice

Jeho podpis i s razítkem v hodňovské školní kronice

Repro Kronika německé obecné školy Hodňov 1890-1945, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam o jeho narození v českokrumlovské matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodný dům čp. 165 v českokrumlovské Kostelní ulici

Rodný dům čp. 165 v českokrumlovské Kostelní ulici

Foto Ivo Kareš

Záznam želnavské úmrtní matriky o skonu jeho první ženy

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Zpráva o jeho jmenování čestným občanem "obce Parkfried, k níž Želnava náleží"

Zpráva o jeho jmenování čestným občanem "obce Parkfried, k níž Želnava náleží"

Repro Budweiser Kreisblatt, 1903, č. 44, s. 3

Nekrolog jeho druhé ženy na stránkách českobudějovického německého listu

Nekrolog jeho druhé ženy na stránkách českobudějovického německého listu

Repro Budweiser Zeitung, 1904, č. 56, s. 8

Zpráva o založení místní skupiny sdružení Bund der Deutschen, které předsedal, "v hostinci pana Osena" v Želnavě

Zpráva o založení místní skupiny sdružení Bund der Deutschen, které předsedal, "v hostinci pana Osena" v Želnavě

Repro Budweiser Zeitung, 1908, č. 90, s. 7

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro byt č. 4 ve stavení čp. 3 v Želnavě, která byla tehdy osadou obce Bělá (Parkfried), s panem řídícím a jeho třetí ženou

Repro Sčítání lidu 1921, Želnava, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Nekrolog v českobudějovickém německém listu

Nekrolog v českobudějovickém německém listu

Repro Budweiser Zeitung, 1936, č. 37, s. 9

Hrob na želnavském hřbitově

Hrob na želnavském hřbitově

Hrob na želnavském hřbitově

Foto Pavel Polák

Vazba hodňovské školní kroniky

Vazba hodňovské školní kroniky

Repro Kronika německé obecné školy Hodňov 1890-1945, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Stav někdejší hodňovské školy v roce 2019

Stav někdejší hodňovské školy v roce 2019

Foto Ivo Kareš

Bývalá želnavská škola, na níž byl ještě nedávno patrný německý nápis (viz i Franz Mayer-Oberplan)...

Bývalá želnavská škola, na níž byl ještě nedávno patrný německý nápis (viz i Franz Mayer-Oberplan)...

Bývalá želnavská škola, na níž byl ještě nedávno patrný německý nápis (viz i Franz Mayer-Oberplan)...

Foto Pavel Polák a Ivo Kareš

... a opravená budova v roce 2021 (sídlí tu obecní úřad)

... a opravená budova v roce 2021 (sídlí tu obecní úřad)

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist