logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN BEER

Tento snímek ze Seidelova ateliéru byl v únoru 1919 zapsán na jméno a adresu Johann Beer, Salnau

Tento snímek ze Seidelova ateliéru byl v únoru 1919 zapsán na jméno a adresu Johann Beer, Salnau

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Jeho podpis i s razítkem v hodňovské školní kronice

Jeho podpis i s razítkem v hodňovské školní kronice

Repro Kronika německé obecné školy Hodňov 1890-1945, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam o jeho narození v českokrumlovské matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodný dům čp. 165 v českokrumlovské Kostelní ulici

Rodný dům čp. 165 v českokrumlovské Kostelní ulici

Foto Ivo Kareš

Záznam želnavské úmrtní matriky o skonu jeho první ženy

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Zpráva o jeho jmenování čestným občanem "obce Parkfried, k níž Želnava náleží"

Zpráva o jeho jmenování čestným občanem "obce Parkfried, k níž Želnava náleží"

Repro Budweiser Kreisblatt, 1903, č. 44, s. 3

Nekrolog jeho druhé ženy na stránkách českobudějovického německého listu

Nekrolog jeho druhé ženy na stránkách českobudějovického německého listu

Repro Budweiser Zeitung, 1904, č. 56, s. 8

Zpráva o založení místní skupiny sdružení Bund der Deutschen, které předsedal, "v hostinci pana Osena" v Želnavě

Zpráva o založení místní skupiny sdružení Bund der Deutschen, které předsedal, "v hostinci pana Osena" v Želnavě

Repro Budweiser Zeitung, 1908, č. 90, s. 7

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro byt č. 4 ve stavení čp. 3 v Želnavě, která byla tehdy osadou obce Bělá (Parkfried), s panem řídícím a jeho třetí ženou

Repro Sčítání lidu 1921, Želnava, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Nekrolog v českobudějovickém německém listu

Nekrolog v českobudějovickém německém listu

Repro Budweiser Zeitung, 1936, č. 37, s. 9

Hrob na želnavském hřbitově

Hrob na želnavském hřbitově

Hrob na želnavském hřbitově

Foto Pavel Polák

Vazba hodňovské školní kroniky

Vazba hodňovské školní kroniky

Repro Kronika německé obecné školy Hodňov 1890-1945, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Stav někdejší hodňovské školy v roce 2019

Stav někdejší hodňovské školy v roce 2019

Foto Ivo Kareš

Bývalá želnavská škola, na níž byl ještě nedávno patrný německý nápis (viz i Franz Mayer-Oberplan)...

Bývalá želnavská škola, na níž byl ještě nedávno patrný německý nápis (viz i Franz Mayer-Oberplan)...

Bývalá želnavská škola, na níž byl ještě nedávno patrný německý nápis (viz i Franz Mayer-Oberplan)...

Foto Pavel Polák a Ivo Kareš

... a opravená budova v roce 2021 (sídlí tu obecní úřad)

... a opravená budova v roce 2021 (sídlí tu obecní úřad)

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist