logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

EMIL BENATZKY

Několik jeho fotografií z fotoateliéru Seidel, ty dvě "civilní" z roku 1925, další dvě v úboru spolku Schlaraffia Krumavia pořízeny o 10 let pozdějiNěkolik jeho fotografií z fotoateliéru Seidel, ty dvě "civilní" z roku 1925, další dvě v úboru spolku Schlaraffia Krumavia pořízeny o 10 let později

Několik jeho fotografií z fotoateliéru Seidel, ty dvě "civilní" z roku 1925, další dvě v úboru spolku Schlaraffia Krumavia pořízeny o 10 let později

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Repro Chronik der Volksschule Radschin
(SOA v Třeboni - digitální archív)

Jeho žena

Jeho žena

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Jeho příručka Schulleiter z roku 1935 pro ředitele škol a jejich styk s úřady. učitelstvem a rodiči používá jako místní určení vzorů úředních písemností i jména dnes zaniklých osad z okolí Ondřejova, jak je autor znal ze své školské praxe

Jeho příručka Schulleiter z roku 1935 pro ředitele škol a jejich styk s úřady. učitelstvem a rodiči používá jako místní určení vzorů úředních písemností i jména dnes zaniklých osad z okolí Ondřejova, jak je autor znal ze své školské praxe

Repro E. Benatzky - J.A. Kupka, Der Schulleiter (1935), vazba a s. 261 a 559

Výstřižky o něm a jeho přeložení na sever ve školní kronice obce Pernek roku 1935

Výstřižky o něm a jeho přeložení na sever ve školní kronice obce Pernek roku 1935

Repro Kronika německé obecné školy Pernek, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Desky kroniky německé chlapecké obecné a měšťanské školy v Českém Krumlově z let 1905-1938 a životopis Benatzkyho, zapsaný tam v roce 1935

Desky kroniky německé chlapecké obecné a měšťanské školy v Českém Krumlově z let 1905-1938 a životopis Benatzkyho, zapsaný tam v roce 1935

Repro Kronika německé chlapecké obecné a měšťanské školy Český Krumlov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Foto bratrovo a vzpomínky na něho i s tímto anglickým resumé, jak je Emil Benatzky zveřejnil roku 1960 ve čtvrtletníku "Sudetenland"

Foto bratrovo a vzpomínky na něho i s tímto anglickým resumé, jak je Emil Benatzky zveřejnil roku 1960 ve čtvrtletníku "Sudetenland"

Repro Sudetenland, 1960, č. 3, s. 175, 185 a obr. příl.

Ralph Benatzky a jeho báseň bratrovi

Ralph Benatzky a jeho báseň bratrovi

Repro Meyers Enzyklopädisches Lexikon, Band 3:
Au-Ber (1971), s. 773

Repro Sudetenland, 1960, č. 3, obr. příl.

Rakouská poštovní známka
s portrétem bratra Ralpha

Rakouská poštovní známka
s portrétem bratra Ralpha

Sem do knížecí schwarzenberské myslivny Schwarzwald údajně jezdíval i Ralph Benatzky (podle Jihočeských listů z roku 1938 20.-21. srpna toho politicky horkého léta /jinak bylo prý počasí nepříznivé/ "na zámeček Schwarzwald u Horní Plané" zavítal lord Runciman v neblaze proslulé misi, předcházející mnichovskému ortelu nad Československem)

Sem do knížecí schwarzenberské myslivny Schwarzwald údajně jezdíval i Ralph Benatzky (podle Jihočeských listů z roku 1938 20.-21. srpna toho politicky horkého léta /jinak bylo prý počasí nepříznivé/ "na zámeček Schwarzwald u Horní Plané" zavítal lord Runciman v neblaze proslulé misi, předcházející mnichovskému ortelu nad Československem)

Repro Hoam!, 2001, č. 4, s. 21

Personál polesí Černý les v čele s vrchním lesním správcem Leopoldem Schuchem, jehož paní byla operetní zpěvačkou a přítelkyní Ralpha Benatzkyho a jeho první ženy, šansoniérky s uměleckým jménem Josma Selim, zesnulé v srpnu 1929

Personál polesí Černý les v čele s vrchním lesním správcem Leopoldem Schuchem, jehož paní byla operetní zpěvačkou a přítelkyní Ralpha Benatzkyho a jeho první ženy, šansoniérky s uměleckým jménem Josma Selim, zesnulé v srpnu 1929

Repro A. Markus, Schwarzenberská ročenka 1935, s. 137

Myslivna Černý les, je dnes uváděna pod názvem Myslivna Uhlíkov a slouží jako penzion ve správě Vojenských lesů a statkůMyslivna Černý les, je dnes uváděna pod názvem Myslivna Uhlíkov a slouží jako penzion ve správě Vojenských lesů a statků

Myslivna Černý les, je dnes uváděna pod názvem Myslivna Uhlíkov a slouží jako penzion ve správě Vojenských lesů a statků

Foto Ivo Kareš

Obálka deníků Dr. Ralpha Benatzkyho jak vyšly ve "zvukové knize" se snímkem skladatele a jeho ženy Josmy Selim před Braniborskou branou v Berlíně (nakladatelství Duo-Phon Records, 2006)

Obálka deníků Dr. Ralpha Benatzkyho jak vyšly ve "zvukové knize" se snímkem skladatele a jeho ženy Josmy Selim před Braniborskou branou v Berlíně (nakladatelství Duo-Phon Records, 2006)

Plakát k vystoupení Benatzkyho ženy v Brně (podobně prý vystoupila ve dvacátých letech i v Českých Budějovicích)

Plakát k vystoupení Benatzkyho ženy
v Brně (podobně prý vystoupila ve
dvacátých letech i v Českých
Budějovicích)

Repro www stránky Rene Wanner's Poster Page

Plakát (1935) filmu podle nejslavnější Benatzkyho operety U Bílého koníčka v režii Karla Lamače

Plakát (1935) filmu podle nejslavnější Benatzkyho operety U Bílého koníčka v režii Karla Lamače

Repro www stránky Planet Vienna

Píseň Ralpha Benatzkyho "Gebundene Hände" v podání Zarah Leanderové

Záznam filmu vystavený na YouTube

Pamětní deska Ralpha Benatzkyho na hotelu Im Weissen Roessl (U Bílého koníčka) v Sankt Wolfgang am See...

Pamětní deska Ralpha Benatzkyho na hotelu Im Weissen Roessl (U Bílého koníčka) v Sankt Wolfgang am See...

Repro www stránky Ralph Benatzky

... a jeho hrob v Sankt Wolfgang am See

... a jeho hrob v Sankt Wolfgang am See

Repro www stránky Grabstaetten, cemeteries, graveyards, Graeber

Veith Brabetz uveřejnil v roce 1955 na stránkách ústředního listu vyhnaných krajanů
tuto vzpomínku na celou rodinu Benatzkych

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1955, č. 29, s. 8 (Bayerische Staatsbibliothek - Digitalisat-Bestellung)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist