logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF BERAUS

Jako dvacetiletý c.k. voják na snímku českokrumlovského fotoateliéru Seidel s datem 17. srpna 1918

Jako dvacetiletý c.k. voják na snímku českokrumlovského fotoateliéru Seidel s datem 17. srpna 1918

Repro Fotobanka Fotoateliér Seidel

Na snímku datovaném 15. dubna roku 1939 s Berausovou adresou "Zippendorf 6"

Na snímku datovaném 15. dubna roku 1939 s Berausovou adresou "Zippendorf 6"

Repro Fotobanka Fotoateliér Seidel

Repro Hoam!, 1986, č. 8, s. 478

Manželka Maria, roz. Mühlbergerová z Cipína, se kterou měl Josef Beraus pět dcer a tři syny, zemřela v lednu 1970 v ebersberské nemocnici

Manželka Maria, roz. Mühlbergerová z Cipína, se kterou měl Josef Beraus pět dcer a tři syny, zemřela v lednu 1970 v ebersberské nemocnici

Repro Glaube und Heimat, 1970, č. 5, s. 209

Tady figuruje na tablu vyhnaných majitelů usedlostí z Cipína...

Tady figuruje na tablu vyhnaných majitelů usedlostí z Cipína...

Repro Glaube und Heimat, 1973, č. 12, s. 499

... tablo jejich žen

... tablo jejich žen

Repro Glaube und Heimat, 1975, č. 4, s. 86

Záznam o jeho narození v křestní matrice obce Slavkov dosvědčuje, že novorozencův otec Jakob Beraus tu na čp. 25 ševcoval (byl synem rolníka v Suši čp. 8 Josefa Berause a jeho ženy Marie, roz. Plahaové, z Velislavic čp. 12), matka Franziska byla roz. Irrová, ze Slavkova čp. 22 (její otec Adalbert Irro měl za ženu Marii, roz. Grillovou, z Kyselova čp. 6) - dodatečný přípis zpravuje nás o svatbě Josefa Berause s Marií Mühlbergerovou z Cipína v únoru roku 1922 ve slavkovském kostele sv. Bartoloměje apoštola

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Tento snímek provázel v krajanském časopise jeho vzpomínku na hasičský sbor žáků školy ve Slavkově, jehož byl členem

Tento snímek provázel v krajanském časopise jeho vzpomínku na hasičský sbor žáků školy ve Slavkově, jehož byl členem

Repro Hoam!, 1957, č. 9, s. 6

O něm na stránkách krajanského časopisu i s odkazem na Kohoutí kříž

O něm na stránkách krajanského časopisu i s odkazem na Kohoutí kříž

Repro Glaube und Heimat, 2017, č. 6, s. 61-62

Památník ze zbylých náhrobků v rodném Slavkově na snímcích z let 2015 a 2016

Památník ze zbylých náhrobků v rodném Slavkově na snímcích z let 2015 a 2016

Památník ze zbylých náhrobků v rodném Slavkově na snímcích z let 2015 a 2016

Foto Ivo Kareš a Pavel Polák

Na památníku je umístěn i seznam rodin z Cipína, pochovaných na slavkovském hřbitově

Na památníku je umístěn i seznam rodin z Cipína, pochovaných na slavkovském hřbitově

Foto Pavel Polák

Cipín a Slavkov spolu na staré pohlednici

Cipín a Slavkov spolu na staré pohlednici

Tvrz a kostel sv. Bartoloměje ve Slavkově na starých pohlednicích (viz i Leonhard Thür)

Tvrz a kostel sv. Bartoloměje ve Slavkově na starých pohlednicích (viz i Leonhard Thür)

Repro archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška

Vnitřek kostela na starém snímku

Vnitřek kostela na starém snímku

Repro Glaube und Heimat, 1953, č. 7, s. 213

Tvrz a kostel v roce 2009

Tvrz a kostel v roce 2009

Foto Jan Mareš a Ivo Kareš

Opravený slavkovský kostel v roce 2016

Opravený slavkovský kostel v roce 2016

Foto Ivo Kareš

Dům čp. 6 v zaniklém Cipíně, kde starostoval...

Dům čp. 6 v zaniklém Cipíně, kde starostoval...

Repro Hoam!, 1982, č. 1, s. 22

... a to jediné, co z Cipína zůstalo: rozpadlá kaple...

... a to jediné, co z Cipína zůstalo: rozpadlá kaple...

Repro M. Anděra a P. Zavřel za kol., Šumava : příroda,
historie, život (2003), s. 461, foto Michal Valenčík

... snímek z roku 1964 zachycuje kapli zvanou "Hanesn-Marter" takto...

... snímek z roku 1964 zachycuje kapli zvanou "Hanesn-Marter" takto...

Repro Glaube und Heimat, 1967, č. 14, s. 563

... na začátku 21. století byla kaple v někdejším Cipíně obnovena - podle článku Pavla Mörtla v časopise Turista s připojenou mapkou ji zdobí kopie mariánského obrazu "ze soukromé sbírky Adolfa Berause, který žije v bavorském Landshutu"

... na začátku 21. století byla kaple v někdejším Cipíně obnovena - podle článku Pavla Mörtla v časopise Turista s připojenou mapkou ji zdobí kopie mariánského obrazu "ze soukromé sbírky Adolfa Berause, který žije v bavorském Landshutu"

Repro Turista, 2010, č. 3, s. 31, foto Pavel Mörtl

Na snímku z roku 2015 je ovšem kaplička už opět bez obrazu...

Na snímku z roku 2015 je ovšem kaplička už opět bez obrazu...

Foto Pavel Polák

Zaniklý Cipín na leteckých snímcích z let 1949 a 2011Zaniklý Cipín na leteckých snímcích z let 1949 a 2011

Zaniklý Cipín na leteckých snímcích z let 1949 a 2011

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Tady stávaly statky v Cipíně

Tady stávaly statky v Cipíně

Foto Ivo Kareš

Pieta z Cipína z doby kolem roku 1390 před a po restaurování; je vytesána z vápence a tvoří dnes cennou součást sbírky středověkého umění Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou

Pieta z Cipína z doby kolem roku 1390 před a po restaurování; je vytesána z vápence a tvoří dnes cennou součást sbírky středověkého umění Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou

Repro Výroční zpráva Alšovy jihočeské galerie za rok 2009, s. 21, foto Jaroslav Fuka

Pasovarský "Gaymühle" u zaniklé Trojaně na potoce Čertice, jak vyhlížel před svým zničením...

Pasovarský "Gaymühle" u zaniklé Trojaně na potoce Čertice, jak vyhlížel před svým zničením...

Repro archív Kohoutího kříže

... a místo, kde "pasovarský" mlýn stával

... a místo, kde "pasovarský" mlýn stával

Repro archív Kohoutího kříže

Nový dům postavený na témže místě ještě později

Nový dům postavený na témže místě ještě později

Foto Jan Mareš

Svatba Franze a Marie Neubauerových...

Svatba Franze a Marie Neubauerových...

Repro archív Kohoutího kříže

Rodina mlynáře Franze Neubauera v roce 1939

Rodina mlynáře Franze Neubauera v roce 1939

Repro archív Kohoutího kříže

Na snímcích z roku 1942 jsou zachyceni Franz a Marie se synem Josefem

Na snímcích z roku 1942 jsou zachyceni Franz a Marie se synem Josefem

Na snímcích z roku 1942 jsou zachyceni Franz a Marie se synem Josefem

Repro archív Kohoutího kříže

Trojaň před rokem 1946...

Trojaň před rokem 1946...

Repro archív Kohoutího kříže

... a v roce 1969

... a v roce 1969

Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 10, s. 405

Interiér kostela v polovině šedesátých let 20. století

Interiér kostela v polovině šedesátých let 20. století

Repro archív Kohoutího kříže

Tady poutní kostel stával (2013) - úhly snímků odpovídají starým fotografiím výše...Tady poutní kostel stával (2013) - úhly snímků odpovídají starým fotografiím výše...

Tady poutní kostel stával (2013) - úhly snímků odpovídají starým fotografiím výše...

Foto Ivo Kareš

Kříž, který připomíná poutní místoKříž, který připomíná poutní místo

Kříž, který připomíná poutní místo

Foto Ivo Kareš

Socha Krista nesoucího kříž v nice u vnější zdi katedrály sv. Mikuláše v Českých Budějovicích stála kdysi v Trojaňském lese v blízkosti kapleSocha Krista nesoucího kříž v nice u vnější zdi katedrály sv. Mikuláše v Českých Budějovicích stála kdysi v Trojaňském lese v blízkosti kaple

Socha Krista nesoucího kříž v nice u vnější zdi katedrály sv. Mikuláše v Českých Budějovicích stála kdysi v Trojaňském lese v blízkosti kaple

Foto Pavel Polák

Farní korouhev vyhnanců ze Svéraze

Farní korouhev vyhnanců ze Svéraze

Repro Glaube und Heimat, 1983, č. 12, s. 69

Rodokmen papírenské "dynastie" Spiro (viz i Hans Foschum)

Repro W. Jungwirth, Wettern-Pötschmühle (1995), s. 95

Vila rodiny Spiro, dnes hotel Golf ve Větřní, a boží muka u lesíka Gschirbani-Hölzl, která ji také připomínají

Vila rodiny Spiro, dnes hotel Golf ve Větřní, a boží muka u lesíka Gschirbani-Hölzl, která ji také připomínají

Repro W. Jungwirth, Wettern-Pötschmühle (1995), s. 167 a www strábky Obec Větřní

Paní Ilse Spiro - ta dívka s copem vedle ní je Nelly Irsiglerová, provd. Kainzbauerová,
při svěcení praporu sdružení veteránů ve Větřní v srpnu roku 1937

Paní Ilse Spiro - ta dívka s copem vedle ní je Nelly Irsiglerová, provd. Kainzbauerová,
při svěcení praporu sdružení veteránů ve Větřní v srpnu roku 1937

Repro W. Jungwirth, Wettern-Pötschmühle (1995), s. 164

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist