logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ERICH BIERAMPL

Předzvěstí nových časů bylo v roce 1987 konané první procesí krajanů z Karlstiftu do Stadelbergu k tamní "Bucherser Kapelle" (za křížem v jejím čele vidíme Rudolfa hraběte Buquoye a Ericha Bierampla)

Předzvěstí nových časů bylo v roce 1987 konané první procesí krajanů z Karlstiftu do Stadelbergu k tamní "Bucherser Kapelle" (za křížem v jejím čele vidíme Rudolfa hraběte Buquoye a Ericha Bierampla)

Repro Glaube und Heimat, 1987, č. 11, s. 34

Repro Glaube und Heimat, 1992, č. 4, s. 41

Na snímku z roku 1990 (ten dav tehdy za ním!) u pomníku padlých před bývalou školou v Pohoří na Šumavě - dnes jsou z ní jen trosky stejně jako z vedlejšího kostela

Na snímku z roku 1990 (ten dav tehdy za ním!) u pomníku padlých před bývalou školou v Pohoří na Šumavě - dnes jsou z ní jen trosky stejně jako z vedlejšího kostela

Repro Glaube und Heimat, 1993, č. 3, s. 46

Na plánku Pohoří s okolím je kroužkem vyznačena poloha domu čp. 42, kde se Erich Bierampl narodil

Repro www stránky Zaniklé obce

Jiný plánek obce s okolím označuje polohu domu čp. 42 i s číslem

Repro archív Kohoutího kříže

Zpráva ve vánočním čísle krajanského měsíčníku z roku 1953, kterou nepsal on, informuje s datem 26. 8. 1953 o zavedení elektrického proudu do Pohoří a o stavu budov v obci, obývané teď už jen vojskem

Zpráva ve vánočním čísle krajanského měsíčníku z roku 1953, kterou nepsal on, informuje s datem 26. 8. 1953 o zavedení elektrického proudu do Pohoří a o stavu budov v obci, obývané teď už jen vojskem

Repro Hoam!, 1953, č. 12, s. 26-27

Zpráva krajanského měsíčníku z roku 1957 hovoří o jeho a sestřině pobytu ve Spolkové republice Německo

Zpráva krajanského měsíčníku z roku 1957 hovoří o jeho a sestřině pobytu ve Spolkové republice Německo

Repro Hoam!, 1957, č. 6, s. 13

Úmrtní lístek

Úmrtní lístek

Repro www stránky Bucherser Heimatverein

Jeho památka je takto uctěna v pamětní kapli ve Stadlbergu při Pohoří na Šumavě z rakouské strany

Jeho památka je takto uctěna v pamětní kapli ve Stadlbergu při Pohoří na Šumavě z rakouské strany

Foto Jan Mareš

Jeho báseň v pamětní knize kaple ve Stadlbergu

Jeho báseň v pamětní knize kaple ve Stadlbergu

Foto Jan Mareš

Kaple ve Stadlbergu je jakousi zmenšenou replikou kostela v Pohoří na Šumavě, je v ní umístěn i jeho modelKaple ve Stadlbergu je jakousi zmenšenou replikou kostela v Pohoří na Šumavě, je v ní umístěn i jeho model

Kaple ve Stadlbergu je jakousi zmenšenou replikou kostela v Pohoří na Šumavě, je v ní umístěn i jeho model

Foto Jan Mareš a Pavel Polák

Hřbitov v Pohoří na Šumavě v dubnu roku 1990...

Hřbitov v Pohoří na Šumavě v dubnu roku 1990...

Repro Glaube und Heimat, 1994, č. 5, s. 42

... a v roce 2013... a v roce 2013

... a v roce 2013

Foto Leona Töröková

Na snímku z roku 1991 je zachycena vpravo škola s památníkem padlých, vlevo za kostelem pak budova fary

Na snímku z roku 1991 je zachycena vpravo škola s památníkem padlých, vlevo za kostelem pak budova fary

Repro www stránky Zaniklé obce, foto Jana Štursová

Fara v Pohoří na Šumavě, zbořená v roce 2008

Fara v Pohoří na Šumavě, zbořená v roce 2008

Fara v Pohoří na Šumavě, zbořená v roce 2008

Repro Wikipedia a M. Leiš, Konec staré Šumavy (2020), s. 307

Znovuožívající budova fary postavená v roce 2013 v téměř stejné podobě a na téměř stejném místě

Znovuožívající budova fary postavená v roce 2013 v téměř stejné podobě a na téměř stejném místě

Foto Jan Mareš

Již zbořená škola na snímku z roku 2005

Již zbořená škola na snímku z roku 2005

Repro www stránky Zaniklé obce

Idylický pohled na zbytky kostela v Pohoří na Šumavě s památníkem padlých na snímku z roku 2011

Idylický pohled na zbytky kostela v Pohoří na Šumavě s památníkem padlých na snímku z roku 2011

Repro Glaube und Heimat, 2011, č. 2, obálka

Kostel v Pohoří v roce 2013Kostel v Pohoří v roce 2013

Kostel v Pohoří v roce 2013

Foto Leona Töröková

Nová zástavba v Pohoří na snímku z června 2008 - vlevo na spodním snímku památník padlých

Nová zástavba v Pohoří na snímku z června 2008 - vlevo na spodním snímku památník padlých

Nová zástavba v Pohoří na snímku z června 2008 - vlevo na spodním snímku památník padlých

Repro www stránky Zaniklé obce, foto Michal Kurz

Znak Pohoří na Šumavě s vysvětlením, proč jeho barvy jen odhadujeme a proč se dnes nepoužívá

Znak Pohoří na Šumavě s vysvětlením, proč jeho barvy jen odhadujeme a proč se dnes nepoužívá

Repro M. Frajt, Za skrytými poklady Novohradska : historie sklářství, heraldika, plavení dřeva,
na kole za krásou Novohradských hor (2011), s. 32

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist