logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

GERARD BITZAN

Řídící učitel Bitzan se svou druhou ženou, třemi syny a jednou dcerou

Řídící učitel Bitzan se svou druhou ženou, třemi syny a jednou dcerou

Repro Glaube und Heimat, 1983, č. 5, s. 45

S žáky 1. třídy poříčské školy v roce 1939

S žáky 1. třídy poříčské školy v roce 1939

Repro Chronik der Volksschule Payerschau 1939-1944, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam o jeho narození v českobudějovické matrice s přípisy o obou svatbách

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam českobudějovické oddací matriky o jeho první svatbě s Margaretou, roz. Smolovou, jejíž otec tu jako svědek připojil i svůj podpis

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Pozdravný projev při návštěvě prezidenta Beneše v Kaplici roku 1937

Pozdravný projev při návštěvě prezidenta Beneše v Kaplici roku 1937

Repro Okresní věstník pro politický okres kaplický, 1937, č. 7, s. 104-105

Nálepka vedení školy v Kapličkách

Nálepka vedení školy v Kapličkách

Repro Kronika německé obecné školy Kyselov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Jeho kresba ve školní kronice zachycuje polohu kaplí, křížů a božích muk v okolí Kapliček

Repro Pamětní kniha Krásná Pole, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Naučný obraz, který byl používán při výuce ve škole v Kapličkách, se dochoval v bývalé školní budově v Přední Výtoni

Naučný obraz, který byl používán při výuce ve škole v Kapličkách, se dochoval v bývalé školní budově v Přední Výtoni

Foto Leona Töröková

Podrobný třístránkový záznam německé stavovské matriky o jeho druhé svatbě roku 1939

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Titulní list školní kroniky poříčské německé školy

Titulní list školní kroniky poříčské německé školy

Repro Chronik der Volksschule Payerschau 1939-1944, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Přestavěná škola v Boršově nad Vltavou - Poříčí

Přestavěná škola v Boršově nad Vltavou - Poříčí

Foto Ivo Kareš

Osvědčení o zachování československého státního občanství, které v kopii zaslal Mgr. Antonínu Sekyrkovi do archivu gymnázia v České ulici jeho syn Tassilo

Osvědčení o zachování československého státního občanství, které v kopii zaslal Mgr. Antonínu Sekyrkovi do archivu gymnázia v České ulici jeho syn Tassilo

Repro z daru Antonína Sekyrky

Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku

Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1957, č. 6, s. 20

Parte

Parte

Repro Glaube und Heimat, 1957, č. 12, s. 527

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist