logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HILDE BLAHAOVÁ

Repro www stránky Diözese Rottenburg-Stuttgart

Při setkání krajanů na travnaté zahradě domu Emmy Kletzenbauerové v Rychnově nad Malší sedí vedle domácí paní

Při setkání krajanů na travnaté zahradě domu Emmy Kletzenbauerové v Rychnově nad Malší sedí vedle domácí paní

Repro z daru Emmy Kletzenbauerové

Nekrolog manželův...

Nekrolog manželův...

Repro Glaube und Heimat, 2001, č. 9/10, s. 71

... a její na stránkách krajanského měsíčníku, v jehož řádcích se dočteme i o tom, jak pečovala až do jejich skonu o rodiče svého muže Hanse, rozuměj tím i o rodiče jeho bratra Karla Blahy

... a její na stránkách krajanského měsíčníku, v jehož řádcích se dočteme i o tom, jak pečovala až do jejich skonu o rodiče svého muže Hanse, rozuměj tím i o rodiče jeho bratra Karla Blahy

Repro Glaube und Heimat, 2016, č. 8/9, s. 46-47

Rychnov nad Malší na snímku z roku 2009 s tou nepotlačitelnou vznešeností věže a starých stromů, mířících k nebi spolu s ní

Rychnov nad Malší na snímku z roku 2009 s tou nepotlačitelnou vznešeností věže a starých stromů, mířících k nebi spolu s ní

Foto Pavel Polák

Někdejší Mikoly (nahoře) a sousední Obec na leteckých snímcích z let 1952 a 2008Někdejší Mikoly (nahoře) a sousední Obec na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Někdejší Mikoly (nahoře) a sousední Obec na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Kříž v zaniklých Mikolech, vysvěcený dne 28. května roku 1933

Kříž v zaniklých Mikolech, vysvěcený dne 28. května roku 1933

Repro Glaube und Heimat, 1982, č. 8, s. 46

Koruna kaštanu přerůstající trosky zaniklé vsi Obec (Obst)

Koruna kaštanu přerůstající trosky zaniklé vsi Obec (Obst)

Repro M. Bureš, Vesnice zaniklé po roce 1945 a kulturní krajina Novohradských hor : příklad archeologické transformace (2015), s. 278, foto Michal Bureš

Tady kdysi stávaly Mikoly

Tady kdysi stávaly Mikoly

Repro Kapličky : rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí, projekt podpořený z Programu rozvoje venkova. Novohradské hory a podhůří (2011), s. 13, foto Milan Koželuh

Znak města Duttenberg, od roku 1972 městské části Bad Friedrichshall, kde 50 let žila a kde je pochována

Znak města Duttenberg, od roku 1972 městské části Bad Friedrichshall, kde 50 let žila a kde je pochována

Repro Wikipedia

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist