logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL BLAHA

Někdejší Mladoňovští s Karlem Blahou, stojícím úplně vlevo - druhá zprava je zachycena jeho švagrová (manželka jeho bratra Hanse) Hilde Blahaová

Někdejší Mladoňovští s Karlem Blahou, stojícím úplně vlevo - druhá zprava je zachycena jeho švagrová (manželka jeho bratra Hanse) Hilde Blahaová

Repro Glaube und Heimat, 1989, č. 7, s. 54

S Emmou Kletzenbauerovou a jejím manželem Aloisem

S Emmou Kletzenbauerovou a jejím manželem Aloisem

Repro z daru Emmy Kletzenbauerové

Záznam křestní matriky farní obce Rychnov nad Malší o narození jeho děda Johanna Nepomuka Blahy dne 20. dubna roku 1864 ve zcela dnes zaniklém Mladoňově čp. 1, kde hospodařil i novorozencův otec Filipp Blaha se svou ženou Barbarou, roz. Prommerovou z Hradiště (Radischen) čp. 11 a předtím i novorozencův děd Johann se svou manželkou Mariannou, roz. Rigádaovou z Drochova. Novorozencova matka Barbara byla dcerou Johanna Prommera z Hradiště a Anny, roz. Pabschové ze dnes rovněž zcela zaniklých Benčic (Wentschitz)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam oddací matriky farní obce Rychnov nad Malší o zdejší svatbě jeho rodičů dne 26. ledna roku 1926 - ženich Johann Blaha, sedlák v Mladoňově čp. 1 (*30. listopadu 1897 zde v Mladoňově), byl synem hospodáře téhož jména tamtéž a jeho ženy Anny, roz. Witzaniové z Mikol (Miggolz) čp. 10, nevěsta Josefa (*10. března 1906 v Drochově /Drochersdorf/ čp. 7) byla dcerou Johanna Kastla, sedláka v Drochově čp. 7, a jeho manželky Josefy, roz. Weilguniové z Dobechova (Dobichau) čp. 1. Oddávajícím knězem byl děkan František Puffer (*1. prosince 1861 v Kamenném Újezdě čp. 8 /"U Zátků"/, †12. ledna 1929 v Českých Budějovicích, pochován v Kamenném Újezdě)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Zpráva o matčině úmrtí v krajanském měsíčníkuZpráva o matčině úmrtí v krajanském měsíčníku

Zpráva o matčině úmrtí v krajanském měsíčníku

Repro Glaube und Heimat, 1983, č. 9/10, s. 50 a 51

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 1 v Mladoňově

Repro Sčítání lidu 1921, Mladoňov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Co zbylo z Mladoňova - vlevo zaniklá usedlost čp. 1, jejímž majitelem byl v roce 1921 Johann Blaha (*1864), jehož syn a jmenovec se narodil v roce 1897Co zbylo z Mladoňova - vlevo zaniklá usedlost čp. 1, jejímž majitelem byl v roce 1921 Johann Blaha (*1864), jehož syn a jmenovec se narodil v roce 1897

Co zbylo z Mladoňova - vlevo zaniklá usedlost čp. 1, jejímž majitelem byl v roce 1921 Johann Blaha (*1864), jehož syn a jmenovec se narodil v roce 1897

Foto Jan Mareš

Mladoňov (Lhotka) na mapě stabilního katastru z roku 1826

Mladoňov (Lhotka) na mapě stabilního katastru z roku 1826

Repro www stránky Zaniklé obce

Mladoňov na leteckých snímcích z let 1958 a 2008, na starším snímku vyniká výrazný vierkant čp. 1

Mladoňov na leteckých snímcích z let 1958 a 2008, na starším snímku vyniká výrazný vierkant čp. 1

Mladoňov na leteckých snímcích z let 1958 a 2008, na starším snímku vyniká výrazný vierkant čp. 1

Repro M. Bureš, Vesnice zaniklé po roce 1945 a kulturní krajina Novohradských hor : příklad archeologické transformace (2015), s. 77 a 81 (letecké snímky VGHMÚř Dobruška a Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst)

Mladoňovská boží muka

Mladoňovská boží muka

Foto Jan Mareš

V roce 2000 odcizené sousoší Nejsvětější Trojice z vrcholu hranolového sloupu božích muk v Mladoňově na snímku z roku 1997

V roce 2000 odcizené sousoší Nejsvětější Trojice z vrcholu hranolového sloupu božích muk v Mladoňově na snímku z roku 1997

Repro Z. Paloušová, Kamenná boží muka v jižních Čechách a přilehlé Moravě (2009), s. 263, foto Zdenka Paloušová

V nijak vzdáleném Hradišti (Radischen) byl roku 2006 restaurován sloup s podobným, ovšem daleko cennějším sousoším Nejsvětější Trojice, zvaným "Gnadenstuhl", z roku 1764V nijak vzdáleném Hradišti (Radischen) byl roku 2006 restaurován sloup s podobným, ovšem daleko cennějším sousoším Nejsvětější Trojice, zvaným "Gnadenstuhl", z roku 1764

V nijak vzdáleném Hradišti (Radischen) byl roku 2006 restaurován sloup s podobným, ovšem daleko cennějším sousoším Nejsvětější Trojice, zvaným "Gnadenstuhl", z roku 1764

Repro I. Maxová, Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Jihočeském kraji (2009), s. 111 a foto Pavel Polák

U rakouské repliky kostela u Svatého Kamene stojí i tento balvan s pamětní deskou obcí, osad a samot v okolí Rychnova nad Malší, mezi nimiž vidíme v předposlední řádce psáno i Lodus, německé označení Mladoňova či také Lhotky po českuU rakouské repliky kostela u Svatého Kamene stojí i tento balvan s pamětní deskou obcí, osad a samot v okolí Rychnova nad Malší, mezi nimiž vidíme v předposlední řádce psáno i Lodus, německé označení Mladoňova či také Lhotky po česku

U rakouské repliky kostela u Svatého Kamene stojí i tento balvan s pamětní deskou obcí, osad a samot v okolí Rychnova nad Malší, mezi nimiž vidíme v předposlední řádce psáno i Lodus, německé označení Mladoňova či také Lhotky po česku

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist