logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ISAK SIMON BLOCH

Originál jeho dopisu z 19. března roku 1884

Originál jeho dopisu z 19. března roku 1884

Repro M.Chmelenský, Židovské komunity na Sušicku (2013), s. 80
(SOkA Klatovy, OÚ Sušic e, inv. č. 543, sign. 5-4-31-3-39, kart. 82)

Pozdrav z jeho rodných Kundratic

Pozdrav z jeho rodných Kundratic

Repro M. Leiš, Konec staré Šumavy (2020), s. 39

Záznam o jeho skonu v sušické židovské matrice

Repro Národní archiv, fond Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích (Archivní VadeMeCum)

Záznam sušické židovské matriky o narození jeho syna Simona Blocha

Repro Národní archiv, fond Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích (Archivní VadeMeCum)

Pozvánka a podrobný program slavnosti "zasvěcení" nové synagogy v Hartmanicích,
které se konalo 26. května 1884

Repro M.Chmelenský, Židovské komunity na Sušicku (2013), s. 80
(z daru Tomáše Šperla)

Stavební plány synagogy

Stavební plány synagogy

Repro M.Chmelenský, Židovské komunity na Sušicku (2013), s. 78 (ze sbírek Západočeského muzea v Plzni)

Jediná dosud nalezená stará fotografie synagogy v Hartmanicích, podle níž se postupovalo při rekonstrukci

Jediná dosud nalezená stará fotografie synagogy v Hartmanicích, podle níž se postupovalo při rekonstrukci

Repro www stránky Horská synagoga Hartmanice

Stav před zahájením rekonstrukce v roce 2002

Stav před zahájením rekonstrukce v roce 2002

Repro www stránky Horská synagoga Hartmanice

Obnovená budova hartmanické synagogy na snímcích z roku 2018Obnovená budova hartmanické synagogy na snímcích z roku 2018

Obnovená budova hartmanické synagogy na snímcích z roku 2018

Foto Leona Töröková

Michal Klíma, který se zasloužil o obnovu hartmanické synagogy, zde druhý zleva vedle své ženy Jany, uprostřed český spisovatel Ivan Klíma, jeho otec, vpravo jeho syn Matěj a sestra Michala Klímy paní Hana Pavlátová

Michal Klíma, který se zasloužil o obnovu hartmanické synagogy, zde druhý zleva vedle své ženy Jany, uprostřed český spisovatel Ivan Klíma, jeho otec, vpravo jeho syn Matěj a sestra Michala Klímy paní Hana Pavlátová

Repro Einen Moment bitte! Oder zwei? : Begegnugen über die bayerisch-böhmische Grence (2016), s. 71

Rodina Blochova z Hartmanic na snímku už ze století dvacátého

Rodina Blochova z Hartmanic na snímku už ze století dvacátého

Repro R. Podhola, 583 portrétů zmařené Šumavy (2016), s. 32

Razítko Židovské náboženské obce v Hartmanicích

Razítko Židovské náboženské obce v Hartmanicích

Repro www stránky Horská synagoga Hartmanice

Přípis Zemského úřadu v Praze Okresnímu úřadu v Sušici ze dne 5. listopadu 1931 o plánovaném zrušení Židovské náboženské obce v Hartmanicích

Přípis Zemského úřadu v Praze Okresnímu úřadu v Sušici ze dne 5. listopadu 1931 o plánovaném zrušení Židovské náboženské obce v Hartmanicích

Repro M.Chmelenský, Židovské komunity na Sušicku (2013), s. 68 (SOA Klatovy, OÚ Sušice /1906-1931/, inv. č. 543, kart. 82 )

Komplex továrních budov v Chlumu, kde se válcovaly cínové folie pro výrobu zrcadel, skleněné tabule pro zrcadla byly broušeny a leštěny ve dnes zcela zaniklém Frauenthalu, zakoupeném Blochem roku 1864 - z Frauenthalu se dopravovaly zrcadlové polotovary do Hartmanic, kde se v Blochově domě čp. 1 opatřovaly zrcadlící cínovou vrstvou

Komplex továrních budov v Chlumu, kde se válcovaly cínové folie pro výrobu zrcadel, skleněné tabule pro zrcadla byly broušeny a leštěny ve dnes zcela zaniklém Frauenthalu, zakoupeném Blochem roku 1864 - z Frauenthalu se dopravovaly zrcadlové polotovary do Hartmanic, kde se v Blochově domě čp. 1 opatřovaly zrcadlící cínovou vrstvou

Repro M.Chmelenský, Židovské komunity na Sušicku (2013), s. 53 (ze sbírek Západočeského muzea v Plzni)

Pohlednice s Blochovou "Stanniolfabrik" v Chlumu (Chumo)

Pohlednice s Blochovou "Stanniolfabrik" v Chlumu (Chumo)

Repro R. Fink, Advokat und Zuckerbäckern : Handel, Gewerbe und Industrie im Böhmerwald 1930 bis 1940 (2005), s. 271

Pohlednice českokrumlovské firmy Wolf zachycuje také továrnu rodiny Blochovy v Chlumu

Pohlednice českokrumlovské firmy Wolf zachycuje také továrnu rodiny Blochovy v Chlumu

Repro M. Leiš, Šumava na pohlednicích ateliéru WOLF (2015), s. 69

Frauenthal na pohlednici téže provenience

Frauenthal na pohlednici téže provenience

Repro M. Leiš, Šumava na pohlednicích ateliéru WOLF (2015), s. 24

Frauenthal na březích Křemelné

Frauenthal na březích Křemelné

Repro E. Kintzl - J. Fischer, Verschwundener Böhmerwald (2016), s. 56

Frauenthal před zánikem

Frauenthal před zánikem

Repro E. Kintzl - J. Fischer, Verschwundener Böhmerwald (2016), s. 61

Dvoupatrový dům čp. 1 v Hartmanicích, který dal Isak S. Bloch v letech 1869-1870 zbudovat stavitelem Georgem Beywlem, tvoří dodnes jednu z dominant města

Dvoupatrový dům čp. 1 v Hartmanicích, který dal Isak S. Bloch v letech 1869-1870 zbudovat stavitelem Georgem Beywlem, tvoří dodnes jednu z dominant města

Repro M.Chmelenský, Židovské komunity na Sušicku (2013), s. 54 (ze sbírek Západočeského muzea v Plzni)

Tam nahoře, kam ukazuje Walter Bloch, který se ještě v Hartmanicích narodil, byl jeho dětský pokoj

Tam nahoře, kam ukazuje Walter Bloch, který se ještě v Hartmanicích narodil, byl jeho dětský pokoj

Repro Einen Moment bitte! Oder zwei? : Begegnugen über die bayerisch-böhmische Grence (2016), s. 73

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist