logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF BOHMANN

Glaube und Heimat, 2001, č. 2, s. 15, viz i Maria Lorenzová

Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 3, s. 10

Záznam v oddací matrice farní obce Všeruby o zdejší svatbě jeho rodičů - devětatřicetiletý Josef Bohmann, narozený v Myslivi čp. 34 tamnímu domkáři Georgu Bohmannovi a jeho ženě Franzisce, roz. Bohmannové z Nového Prenetu (dnes Nový Spálenec, část obce Česká Kubice) čp. 17, byl povoláním tesař, jeho dvacetipětiletá nevěsta Anna, narozená v bavorské osadě Schachten (dnes místní část obce Eschlkam), byla dcerou tamního domkáře Aloise Augustina a Barbary, roz. Neumeierové z Johanneskirchl (dnes zaniklé Kosteliště na sever od Myslivi a na západ od Všerub)

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Vyhnanci z někdejšího Schneiderhofu se sešli roku 1981 při hranici, za níž mezi stromy a keři kdysi stála jejich ves

Vyhnanci z někdejšího Schneiderhofu se sešli roku 1981 při hranici, za níž mezi stromy a keři kdysi stála jejich ves

Repro Glaube und Heimat, 1981, č. 11, s. 79

Kaple v Schneiderhofu na snímku z roku 1938

Kaple v Schneiderhofu na snímku z roku 1938

Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 18, s. 786

Dům čp. 34 v Myslivi, obývaný rodinou Bohmannovou

Dům čp. 34 v Myslivi, obývaný rodinou Bohmannovou

Repro Z. Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa : osudy 50 zaniklých obcí, vsí a samot. I., Domažlicko (2007), s. 181

Mysliv s okolními samotami na plánku Bohmannově

Mysliv s okolními samotami na plánku Bohmannově

Repro Z. Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa : osudy 50 zaniklých obcí, vsí a samot. I., Domažlicko (2007), s. 180

Mapa s vyznačením dislokovaných pohraničních rot u Bohmannovy rodné vsi Mysliv při tzv. "hranici míru a socializmu" až do roku 1989

Mapa s vyznačením dislokovaných pohraničních rot u Bohmannovy rodné vsi Mysliv při tzv. "hranici míru a socializmu" až do roku 1989

Repro T. Jílek, A. Jílková, Železná opona : československá státní hranice od Jáchymova po Bratislavu 1948-1989 (2006), s. 59

Jen ruina trafostanice upomíná v místech, kde stávala Mysliv, ves se 76 domy a 256 obyvateli

Jen ruina trafostanice upomíná v místech, kde stávala Mysliv, ves se 76 domy a 256 obyvateli

Repro Der Bayerwald, 2010, č. 3, s. 31

Jím kreslené dva plánky rodné vsi a jejího okolí, kde najdeme i jeho rodný dům čp. 34

Jím kreslené dva plánky rodné vsi a jejího okolí, kde najdeme i jeho rodný dům čp. 34

Repro V. Jandečková, Kámen : svědectví hlavního aktéra akce "Falešné hranice" u Všerub na Domažlicku (2013), s. 247-248
(A. Singer - E. Körner, 400 Jahre Stadtrecht Neumark in Böhmerwald)

Jeho rodný Mysliv u Všerub na leteckých snímcích z let 1950 a 2008Jeho rodný Mysliv u Všerub na leteckých snímcích z let 1950 a 2008

Jeho rodný Mysliv u Všerub na leteckých snímcích z let 1950 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Hráz Myslivského rybníka s mlýnem Weihermühle (viz i Maria Urbanová) a za ním jeho rodný Mysliv na staré fotografii

Hráz Myslivského rybníka s mlýnem Weihermühle (viz i Maria Urbanová) a za ním jeho rodný Mysliv na staré fotografii

Repro V. Jandečková, Kámen : svědectví hlavního aktéra akce "Falešné hranice" u Všerub na Domažlicku (2013), s. 49
(A. Singer - E. Körner, 400 Jahre Stadtrecht Neumark in Böhmerwald)

Hráz Myslivského rybníka na snímku z dubna 2013

Hráz Myslivského rybníka na snímku z dubna 2013

Repro V. Jandečková, Kámen : svědectví hlavního aktéra akce "Falešné hranice" u Všerub na Domažlicku (2013), s. 282

Myslivský rybník na snímku z roku 2012

Myslivský rybník na snímku z roku 2012

Repro V. Jandečková, Kámen : svědectví hlavního aktéra akce "Falešné hranice" u Všerub na Domažlicku (2013), s. 281

Okolí Myslivského rybníka se stalo po válce a komunistickém převratu dějištěm neblahé akce STB, zvané "Kámen", s fingovanou služebnou americké tajné služby na údajném už německém území

Okolí Myslivského rybníka se stalo po válce a komunistickém převratu dějištěm neblahé akce STB, zvané "Kámen", s fingovanou služebnou americké tajné služby na údajném už německém území

Repro V. Jandečková, Kámen : svědectví hlavního aktéra akce "Falešné hranice" u Všerub na Domažlicku (2013), s. 203
(S. Liška, Falešné hranice /1959/)

Jeho žena pocházela ze zaniklé osady Sruby (viz i Georg Brei a Heidrun Kuchlerová), které roku 1963 vypadaly na snímku, pořízeném přes hraniční čáru, takto

Jeho žena pocházela ze zaniklé osady Sruby (viz i Georg BreiHeidrun Kuchlerová), které roku 1963 vypadaly na snímku, pořízeném přes hraniční čáru, takto

Repro Glaube und Heimat, 1963, č. 21, s. 897

Sedlák Georg Vogel (1895-1962) ze zaniklých Srubů

Sedlák Georg Vogel (1895-1962) ze zaniklých Srubů

Repro Glaube und Heimat, 1989, č. 12, s. 77

Mapka k textu Památníky podél hranice

Mapka k textu Památníky podél hranice

Repro Glaube und Heimat, 1995, č. 2, s. 11

"Kaple Šumavanů" u Schöneben

"Kaple Šumavanů" u Schöneben

Foto Ivo Kareš

Z interiéru kaple

Z interiéru kaple

Foto Pavel Polák

Rozhledna Moldaublick

Rozhledna Moldaublick

Repro z archívu LT

Zimní pohled z rozhledny Moldaublick na Lipenské jezero

Repro z archívu LT

Pamětní kříž na Bärensteinu

Pamětní kříž na Bärensteinu

Foto Pavel Polák

Pamětní kříž města Nové Hrady a okolí na vrcholu Mandelsteinu a pamětní deska svaté Anežky České s citátem Josefa Gangla

Pamětní kříž města Nové Hrady a okolí na vrcholu Mandelsteinu a pamětní deska svaté Anežky České s citátem Josefa Gangla

Foto Pavel Polák a Květa Cempírková

Tzv. "Vypovězená matka Boží ze Světlých Hor" v kostele bavorské obce Mitterfirmiansreuth
i s nápisem zpravujícím o jejím nálezu na české hranici v květnu 1950

Tzv. "Vypovězená matka Boží ze Světlých Hor" v kostele bavorské obce Mitterfirmiansreuth
i s nápisem zpravujícím o jejím nálezu na české hranici v květnu 1950

Repro A. Urban - H. Sochor, Grenzüberschreitende Wallfahrten : Unterwegs in Bayern, Böhmen und Europa (2008), s. 61
a Hoam!, 1983, č. 9, s. 429

Nemaničtí kluci s řehtačkami někdy mezi válkami

Nemaničtí kluci s řehtačkami někdy mezi válkami

Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 7, s. 273

Tady předává v říjnu 1938 československý důstojník Schmidt, druhý zprava,
syn lesního z Černé Řeky,  v Caparticích (německy se jim říkalo Nepomuk)
území do rukou wehrmachtu: osudový dějinný moment

Tady předává v říjnu 1938 československý důstojník Schmidt, druhý zprava,
syn lesního z Černé Řeky, v Caparticích (německy se jim říkalo Nepomuk)
území do rukou wehrmachtu: osudový dějinný moment

Repro Glaube und Heimat, 1978, č. 11, s. 52

Znak rodu Stadionů

Znak rodu Stadionů

Repro Almanach českých šlechtických rodů (2001), s. 381

Sofiental im Böhmerwald - česky Řeka Černá (pohlednice)

Sofiental im Böhmerwald - česky Řeka Černá (pohlednice)

Repro Glaube und Heimat, 1974, č. 1, s. 20

Údolí Schwarzbachu, provoz Dampf, v popředí bryčka s dcerou majitele skláren v Sophienthalu Zieglera

Údolí Schwarzbachu, provoz Dampf, v popředí bryčka s dcerou majitele skláren v Sophienthalu Zieglera

Repro Z. Procházka, Sklářství v Českém lese na Domažlicku a Tachovsku : místopis skláren, brusíren a leštíren (2009), s. 10

Ves Černá Řeka s údolím Černého potoka na mapě z první poloviny 19. století

Ves Černá Řeka s údolím Černého potoka na mapě z první poloviny 19. století

Repro Z. Procházka, Sklářství v Českém lese na Domažlicku a Tachovsku : místopis skláren, brusíren a leštíren (2009), s. 99

Černá Řeka na leteckých snímcích z let 1962 a 2008

Černá Řeka na leteckých snímcích z let 1962 a 2008

Černá Řeka na leteckých snímcích z let 1962 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Žofiina Huť u vsi Černá Řeka s údolím Černého potoka na mapě z období kolem roku 1904

Žofiina Huť u vsi Černá Řeka s údolím Černého potoka na mapě z období kolem roku 1904

Repro Z. Procházka, Sklářství v Českém lese na Domažlicku a Tachovsku : místopis skláren, brusíren a leštíren (2009), s. 93

Článek Hany Voděrové o Sophienthalu - Černé Řece z časopisu, který rediguje

Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, podzim 03/2009, s. 18-19

Sklárny tachovské a domažlické části Českého lesa na schematické mapce

Sklárny tachovské a domažlické části Českého lesa na schematické mapce

Repro Z. Procházka, Sklářství v Českém lese na Domažlicku a Tachovsku : místopis skláren, brusíren a leštíren (2009), s. 12

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist