logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANTON BRALOVEC (vl. jm. ANTON KRALOWETZ-BRUY)

Vidíme ho pod pořadovým číslem 11 na seznamu absolventů německého gymnázia v Českých Budějovicích

Vidíme ho pod pořadovým číslem 11 na seznamu absolventů německého gymnázia v Českých Budějovicích

Repro Jahresbericht des deutschen Staats-Ober-Realgymnasiums in Böhm. Budweis veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres1930-1931

V seznamu spolupracovníků "šumavského" čísla varnsdorfského časopisu "Immergrün" je zřejmě tehdy jako student práv uveden svým vlastním jménem

V seznamu spolupracovníků "šumavského" čísla varnsdorfského časopisu "Immergrün" je zřejmě tehdy jako student práv uveden svým vlastním jménem

Repro Immergrün, 1936, č. 1, s. 34

Titulní strana vánočního čísla krajanského měsíčníku z roku 1949, v němž je jeho báseň otištěna, s promluvou Monsignora Johanna Spannbauera, končící prosbou o "návrat do pozemského Nazaretu, našeho domova"

Titulní strana vánočního čísla krajanského měsíčníku z roku 1949, v němž je jeho báseň otištěna, s promluvou Monsignora Johanna Spannbauera, končící prosbou o "návrat do pozemského Nazaretu, našeho domova"

Repro Hoam!, 1949, č. 12, s. 1

Hájek (Donau) u Všerub na leteckých snímcích z let 1950 a 2008Hájek (Donau) u Všerub na leteckých snímcích z let 1950 a 2008

Hájek (Donau) u Všerub na leteckých snímcích z let 1950 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Záznam o svatbě jeho rodičů ze všerubské matriky, vysvětlující mj. i autorské "pseudonymy" Bralovec a Kralowetz-Bruy, svědčí o tom, že je v kostele sv. Michaela archanděla ve Všerubech (Neumark) oddával dne 9. května roku 1898 kaplan Wenzel Zahradník, ženich Franz Královec že byl nastupujícím hospodářem na stavení čp. 1 v Hájku (Donau) jako syn zesnulého hospodáře na téže usedlosti Georga Královce a jeho ženy Barbary, roz. Größlové z Hájku čp. 12, jakož i že nevěsta Anna byla dcerou rolníka Josefa Breye (Brey či Brei bylo na Všerubsku příjmením velice častým a česky by znělo Kaše) v Hájku čp. 3 a jeho ženy Theresie, roz. Pangratzové z Neuaigen čp. 44 v bavorském okrese Kötzting

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Tři záznamy ve všerubské matrice dokládají narození a křty tří jeho sester: Francisky, která spatřila světlo světa měsíc po svatbě rodičů a zemřela jako dvouměsíční dítě téhož roku 1898, Barbary (*1899) a Anny (*1900)

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist