logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANTON BRUCKNER

Foto z mladších let

Foto z mladších let

Repro V. Fiala, Vídeň : literární toulky
dunajskou metropolí (2004), s. 395

Repro www stránky Wiener Bezirksmuseen

Repro Stift St. Florians, s. 12

Záznam o jeho narození v ansfeldenské křestní matrice

Záznam o jeho narození v ansfeldenské křestní matrice

Repro Matricula Online

Bronzová bysta, jejímž autorem je sochař Viktor Tilgner, je umístěna ve vídeňském Stadtparku

Bronzová bysta, jejímž autorem je sochař Viktor Tilgner, je umístěna ve vídeňském Stadtparku

Repro A. T. Leitich, Verklungenes Wien : vom Biedermeier zur Jahrhundertwende (1942), s. 147

Posmrtná maska

Posmrtná maska

Repro Das letzte Gesicht : 76 Bilder : eingeleitet von Egon Friedell (1929), s. 51, foto Dr. Wancura

V červnu 1937 byla v rámci 8. mezinárodního Brucknerova festivalu v Řezně odhalena v nedaleké Walhalle jeho bysta od sochaře Adolfa Rothenburgera - smekl tu toho dne 6. 6. (ďábelská čísla) i sám jiný Adolf, který se dával oslovovat "Führer", za což (ani za ten symbol na podstavci) ovšem skladatel zhola nemůže

V červnu 1937 byla v rámci 8. mezinárodního Brucknerova festivalu v Řezně odhalena v nedaleké Walhalle jeho bysta od sochaře Adolfa Rothenburgera - smekl tu toho dne 6. 6. (ďábelská čísla) i sám jiný Adolf, který se dával oslovovat "Führer", za což (ani za ten symbol na podstavci) ovšem skladatel zhola nemůže

Repro www stránky Mediatheque de la Cite de la musique Paris

Stará škola ve Windhaagu

Stará škola ve Windhaagu

Repro M. Hansen, Anton Bruckner (1987), s. 57

Dům ve Windhaagu, ve kterém žil v letech 1841-43Dům ve Windhaagu, ve kterém žil v letech 1841-43

Dům ve Windhaagu, ve kterém žil v letech 1841-43

Foto Jiří Cukr

Brucknerův klavichord ve Windhaagu

Brucknerův klavichord ve Windhaagu

Repro Das Mühlviertel : Natur - Kultur - Leben (1988), s. 475

Dveře domu ve Windhaagu, jeho místo na spaní v tomto domě obnášelo asi 8 m2 a zachovalo se dodnes v původní podobě

Dveře domu ve Windhaagu, jeho místo na spaní v tomto domě obnášelo asi 8 m2 a zachovalo se dodnes v původní podobě

Repro Glaube und Heimat, 2024, č. 3, s. 46

Logo nového Brucknerova "salonu" ve Windhaagu navrhl grafik Martin Anderl

Logo nového Brucknerova "salonu" ve Windhaagu navrhl grafik Martin Anderl

Repro Glaube und Heimat, 2024, č. 3, s. 46

Farní náměstí v Linci (dnes již nestojící Brucknerův dům vedle kostela je označen x)

Farní náměstí v Linci (dnes již nestojící Brucknerův dům vedle kostela je označen x)

Repro L. Kučerová - I. Hajn, Historií a krajem koněspřežky (2008), s. 59

Sankt Florian s augustiniánským klášterem na staré pohlednici

Sankt Florian s augustiniánským klášterem na staré pohlednici

Repro SOkA České Budějovice

"Brucknerovy" varhany v klášteře Sankt Florian

"Brucknerovy" varhany v klášteře Sankt Florian

Foto Jiří Cukr

Záznam o jeho úmrtí v knize zemřelých vídeňské farnosti při kostele sv. Karla Boromejského

Repro Matricula Online

Náhrobní kámen nad prostory s jeho sarkofágem, umístěným podle přání zesnulého v podzemní kapli pod velkými klášternímu varhanami

Náhrobní kámen nad prostory s jeho sarkofágem, umístěným podle přání zesnulého v podzemní kapli pod velkými klášternímu varhanami

Foto Jiří Cukr

Brucknerův sarkofág v klášteře Sankt Florian, za ním kostnice

Brucknerův sarkofág v klášteře Sankt Florian, za ním kostnice

Repro www stránky Urlaub in Oberösterreich

Pamětní desky a varhany ve vídeňských kostelech, kde působil - nahoře městský farní kostel, dole Alter DomPamětní desky a varhany ve vídeňských kostelech, kde působil - nahoře městský farní kostel, dole Alter Dom

Pamětní desky a varhany ve vídeňských kostelech, kde působil - nahoře městský farní kostel, dole Alter Dom

Foto Ivo Kareš

Pamětní deska na kostele v Bad Ischl, kde působil rovněž jako varhaníkPamětní deska na kostele v Bad Ischl, kde působil rovněž jako varhaník

Pamětní deska na kostele v Bad Ischl, kde působil rovněž jako varhaník

Foto Pavel Polák

Tato vzpomínka na Brucknera vychází z vyprávění někdejšího učitele v Cetvinách, který se s Mistrem osobně setkal, Bruckner mu přehrál vlastní variace na císařskou hymnu a pak mu řekl v nářečí: "Tak a teď erteplbémáku nastup a něco mi zahraj ty."

Tato vzpomínka na Brucknera vychází z vyprávění někdejšího učitele v Cetvinách, který se s Mistrem osobně setkal, Bruckner mu přehrál vlastní variace na císařskou hymnu a pak mu řekl v nářečí: "Tak a teď erteplbémáku nastup a něco mi zahraj ty."

Repro Hoam!, 1958, č. 6, s. 26-27

Tady se o něm a jeho blízkém vztahu k Cetvinám rozepsal Robert Böhmdörfer

Tady se o něm a jeho blízkém vztahu k Cetvinám rozepsal Robert Böhmdörfer

Repro Glaube und Heimat, 2009, č. 6, s. 58

Jeho šestá symfonie v provedení Symfonického orchestru bavorského rozhlasu pod taktovkou Rafaela Kubelíka

Videozáznam vystavený na YouTube

Brucknerovo Locus iste v podání smíšeného pěveckého sboru Canticorum z Plzně na koncertu ve Strakonicích

Videozáznam vystavený na YouTube

Z recenze čtvrtého německého vydání knihy Claudia Magrise o Dunaji
s pasáží srovnávající Stifterovo umění s Brucknerovou hudbou

Z recenze čtvrtého německého vydání knihy Claudia Magrise o Dunaji
s pasáží srovnávající Stifterovo umění s Brucknerovou hudbou

Repro Nachrichtenblatt Rheinische Adalbert-Stifter-Gemeinschaft, 2009, č. 130, s. 44

Mezi Prahou a Lincem jezdí rychlík Anton Bruckner

Mezi Prahou a Lincem jezdí rychlík Anton Bruckner

Repro www stránky ŽelPage - elektronický magazín o drahách

Zpěv archandělů (Prolog v nebi) z Goethova Fausta v grafice Fritze H. Langa (1877-1961)

Zpěv archandělů (Prolog v nebi) z Goethova Fausta v grafice Fritze H. Langa (1877-1961)

Repro Sterne und Blumen, 1927, č. 28

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist