logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MARGARETE VON BUQUOYOVÁ

Repro Deník Jihočeská pravda, 29. 11. 1991,
příloha Pro volné dny, s. 4

Repro Jihočeská pravda, 9. 6. 1990, s. 1

Snímek z roku 2010 ji zachycuje s předsedou sdružení Glaube und Heimat, vojenským knězem Siegfriedem Weberem, při zahájení výstavy "Po stopách tradiční lidové zbožnosti v jižních Čechách" v Domě německého Východu v Mnichově

Snímek z roku 2010 ji zachycuje s předsedou sdružení Glaube und Heimat, vojenským knězem Siegfriedem Weberem, při zahájení výstavy "Po stopách tradiční lidové zbožnosti v jižních Čechách" v Domě německého Východu v Mnichově

Repro Glaube und Heimat, 2010, č. 4, s. 93

Při sympoziu v Nových Hradech (vpravo), vedle u stolu sedí Bonfilius Wagner

Při sympoziu v Nových Hradech (vpravo), vedle u stolu sedí Bonfilius Wagner

Repro archív Kohoutího kříže

Na vernisáži vystavy o Janu von Buquoyovi v Jihočeském muzeu v říjnu 2007, kterou sama připravila - prvý zleva tu stojí v roli tlumočníka Jiří Franc

Na vernisáži vystavy o Janu von Buquoyovi v Jihočeském muzeu v říjnu 2007, kterou sama připravila - prvý zleva tu stojí v roli tlumočníka Jiří Franc

Foto Ivo Kareš

Obálka (2004) knihy, kterou napsala a vlastním nákladem vydala

Obálka (2004) knihy, kterou napsala a vlastním nákladem vydala

Na skupinovém snímku z roku 2014, pořízeném před kostelem v Nových Hradech, stojí zcela vlevo, vpravo od ní v zákrytu hraběnka Hedwig Buquoyová, její synové Markus a Georg se ženou a třemi dětmi a František Štangl, od roku 2014 ředitel Jihočeského muzea, s rodinou, před ním paní Helene Hager-Stanglová

Na skupinovém snímku z roku 2014, pořízeném před kostelem v Nových Hradech, stojí zcela vlevo, vpravo od ní v zákrytu hraběnka Hedwig Buquoyová, její synové Markus a Georg se ženou a třemi dětmi a František Štangl, od roku 2014 ředitel Jihočeského muzea, s rodinou, před ním paní Helene Hager-Stanglová

Repro Glaube und Heimat, 2014, č. 11, s. 32

Obálka knihy s jejím textem a překladem proslulé Mörikeovy novely od Jana ČepaObálka knihy s jejím textem a překladem proslulé Mörikeovy novely od Jana Čepa

Obálka knihy s jejím textem a překladem proslulé Mörikeovy novely od Jana Čepa

Portrét Jana Nepomuka Buquoye a jeho ženy Marie Terezie, vzniklý kolem roku 1850 a připisované malíři Friedrichu StröbeloviPortrét Jana Nepomuka Buquoye a jeho ženy Marie Terezie, vzniklý kolem roku 1850 a připisované malíři Friedrichu Ströbelovi

Portrét Jana Nepomuka Buquoye a jeho ženy Marie Terezie, vzniklý kolem roku 1850 a připisované malíři Friedrichu Ströbelovi

Repro V. Hokr, Příběhy novohradských domů (2007), s. 60 a Krajina - sídlo - obraz : romantický řád Jiřího Jana Buquoye (2015) [katalog výstavy Alšovy jihočeské galerie], s. 12 (ze sbírek NPÚ České Budějovice)

Budova bývalého chudobince v Nových Hradech (dnes školní jídelna) vedle areálu dnešní mateřské školy v původní ulici za městskou hradbou (viz i Bonfilius Wagner)

Budova bývalého chudobince v Nových Hradech (dnes školní jídelna) vedle areálu dnešní mateřské školy v původní ulici za městskou hradbou (viz i Bonfilius Wagner)

Foto Ivo Kareš

Erb Buquoyů

Erb Buquoyů

Repro www stránky
Památky Čech, Moravy a Slezska

Znak rodu de Longueval-Buquoy i se štítonoši

Znak rodu de Longueval-Buquoy i se štítonoši

Repro M. Frajt, Za skrytými poklady Novohradska : historie sklářství, heraldika, plavení dřeva, na kole za krásou Novohradských hor (2011), s. 25

Razítka správy panství a důchodní správy Nové HradyRazítka správy panství a důchodní správy Nové Hrady

Razítka správy panství a důchodní správy Nové Hrady

Repro SOkA České Budějovice

Pohoří na Šumavě (21. května 1999)

Pohoří na Šumavě (21. května 1999)

Kostel se zřítil v neděli 30. 5. 1999

Kostel se zřítil v neděli 30. 5. 1999

Repro Glaube und Heimat, 1999, č. 7, s. 21

Kostel v Pohoří na Šumavě v roce 2013Kostel v Pohoří na Šumavě v roce 2013

Kostel v Pohoří na Šumavě v roce 2013

Foto Leona Töröková

Pohořský mlýn (Schanzmühle) kdysi...Pohořský mlýn (Schanzmühle) kdysi...

Pohořský mlýn (Schanzmühle) kdysi...

Repro archív Bucherser Heimat Verein

... a jeho ruiny na snímcích z roku 2018... a jeho ruiny na snímcích z roku 2018

... a jeho ruiny na snímcích z roku 2018

Foto Pavel Polák

Pohled na Tereziino (Terčino) údolí - akvarel ze souboru prací
Bedřicha Ströbela a Josefa Schütze na Státním hradě v Nových Hradech

Pohled na Tereziino (Terčino) údolí - akvarel ze souboru prací
Bedřicha Ströbela a Josefa Schütze na Státním hradě v Nových Hradech

Repro K. Jarolímková, Naučná stezka Tereziino údolí (2005), s. 20

Na pohlednici z válečných dob, kdy i Tereziino údolí a Nové Hrady patřily k "župě"
Ober-Donau, je zachycena budova údolních "Lázniček" v dosud neporušené kráse

Na pohlednici z válečných dob, kdy i Tereziino údolí a Nové Hrady patřily k "župě"
Ober-Donau, je zachycena budova údolních "Lázniček" v dosud neporušené kráse

Repro Glaube und Heimat, 1985, č. 6, s. 43

Salónek Buquoyů v lázních Tereziina údolí u Nových Hradů

Salónek Buquoyů v lázních Tereziina údolí u Nových Hradů

Repro K. Křížová, Šlechtický interiér 19. století v dobových zobrazeních ze zámeckých sbírek (1993), s. 86

Lázně v roce 2011 (viz i Anton Teichl)

Lázně v roce 2011 (viz i Anton Teichl)

Foto Leona Töröková

Alegorické zpodobení životního ideálu Jana von Buquoye na mědirytině Antona Klaubera
z roku 1759 se symboly vědění, urozenosti, cti, lásky k bližnímu a zbožnosti

Alegorické zpodobení životního ideálu Jana von Buquoye na mědirytině Antona Klaubera
z roku 1759 se symboly vědění, urozenosti, cti, lásky k bližnímu a zbožnosti

Repro Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch, Der südböhmische Heimatkreis Kaplitz - Hohenfurth - Gratzen, Band I (1986), s. 97

Titulní list německého a francouzského vydání zpráv buquoyského Chudinského ústavu z let 1780 a 1784Titulní list německého a francouzského vydání zpráv buquoyského Chudinského ústavu z let 1780 a 1784

Titulní list německého a francouzského vydání zpráv buquoyského Chudinského ústavu z let 1780 a 1784

Repro Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch, Der südböhmische Heimatkreis Kaplitz - Hohenfurth - Gratzen, Band I (1986), s. 106 a 107

Bronzová medaile "Společenství lásky k bližnímu" ("Vereinigung aus Liebe des Nächsten") z roku 1781 na líci s Janem Nepomuckým jako patronem zřizovatele organizace Johanna Nepomuka Buquoye a s Božím okem, rovněž pak i s heslem společenství na rubu

Bronzová medaile "Společenství lásky k bližnímu" ("Vereinigung aus Liebe des Nächsten") z roku 1781 na líci s Janem Nepomuckým jako patronem zřizovatele organizace Johanna Nepomuka Buquoye a s Božím okem, rovněž pak i s heslem společenství na rubu

Repro Glaube und Heimat, 2015, č. 5, s. 25

Tři snímky z května 1945 zachycují poničený archiv hraběcí rodiny Buquoyů v prostorách novohradského hradu

Tři snímky z května 1945 zachycují poničený archiv hraběcí rodiny Buquoyů v prostorách novohradského hradu

Repro projekt Po stopách společné historie

Výseč rodokmenu Buquoyů, z něhož vyplývá, že poslední majitel panství Rožmberk nad Vltavou a Nové Hrady Karel Jiří Buquoy byl její strýc

Repro Almanach českých šlechtických rodů (2001), s.

Hrabě Karel Jiří Buquoy (1885-1952) se svou chotí Valerií, roz. hraběnkou Kinskou (1914-1963)

Hrabě Karel Jiří Buquoy (1885-1952) se svou chotí Valerií, roz. hraběnkou Kinskou (1914-1963)

Repro A. Steinerová, Drüben in Gratzen : vom Leben in einer südböhmischen Kleinstadt (2010), s. 89

Kníže Filip Emanuel založil kromě Pohorské Vsi i poutní kostel Jména Panny Marie na Lomci u Netolic, centrální oltář je variací na Borrominiho oltář v chrámu sv. Petra v Římě

Kníže Filip Emanuel založil kromě Pohorské Vsi i poutní kostel Jména Panny Marie na Lomci u Netolic, centrální oltář je variací na Borrominiho oltář v chrámu sv. Petra v Římě

Foto Pavel Polák

Majitelé hradu, rezidence a zámku v Nových Hradech v přehledné tabulce

Repro R.Vojkovský, Nové Hrady : hrad, rezidence a zámek v jižních Čechách (2020), 3. strana obálky

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist