logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

IGNAZ CELY

Učitelský sbor školy na Libínském Sedle v roce 1929, zprava řídící učitel Viktor Zimmer, kaplan Neubauer, farář Karl Amann, Ignaz Cely, jeho žena Maria a tři dcery (viz i Otto Tanzer)

Učitelský sbor školy na Libínském Sedle v roce 1929, zprava řídící učitel Viktor Zimmer, kaplan Neubauer, farář Karl Amann, Ignaz Cely, jeho žena Maria a tři dcery (viz i Otto Tanzer)

Repro H. Pechmann - J. Schumertl, Heimat - einst in Pfefferschlag und Perletschlag (2001), s. 98

Celyho dcerky Gertl, Irma a Traudl

Celyho dcerky Gertl, Irma a Traudl

Repro H. Pechmann - J. Schumertl, Heimat - einst in Pfefferschlag und Perletschlag (2001), s. 95

Pan řídící učitel Ignaz Cely o svých šestaosmdesátinách

Pan řídící učitel Ignaz Cely o svých šestaosmdesátinách

Repro H. Pechmann - J. Schumertl, Heimat - einst in Pfefferschlag und Perletschlag (2001), s. 94

Záznam o jeho narození v adamovské křestní matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodný dům čp. 36 v Adamově

Rodný dům čp. 36 v Adamově

Foto Ivo Kareš

Záznam o jeho svatbě v rudolfovské oddací matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Zpráva v českobudějovickém německém listu jej zmiňuje jako člena učitelského sboru ve "Fefrech" ještě za řídícího učitele Zimmera

Zpráva v českobudějovickém německém listu jej zmiňuje jako člena učitelského sboru ve "Fefrech" ještě za řídícího učitele Zimmera

Repro Budweiser Zeitung, 1930, č. 60, s. 8

Zpráva o valné hromadě místní skupiny sdružení Deutscher Böhmerwaldbund ve Fefrech s jeho proslovem ve funkci jednatele

Repro Budweiser Zeitung, 1935, č. 31, s. 8

Jeho kolegou na Libínském Sedle byl kromě Viktora Zimmera i Karl Hofer

Jeho kolegou na Libínském Sedle byl kromě Viktora Zimmera i Karl Hofer

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens (1928), s. 368

Někdejší škola na Libínském Sedle

Někdejší škola na Libínském Sedle

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist