logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ XAVER CHANOWSKY

Záznam o jeho narození v Němčicích 27. prosince roku 1789 Josefu a Notburze Chanovských (i on je psán takto česky) de Longa Villa, tj. z Dlouhé Vsi, také o jeho křtu "in Capello Nemcisensi"

Záznam o jeho narození v Němčicích 27. prosince roku 1789 Josefu a Notburze Chanovských (i on je psán takto česky) de Longa Villa, tj. z Dlouhé Vsi, také o jeho křtu "in Capello Nemcisensi"

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o jeho úmrtí v Němčicích a uložení ostatků "pozůstalého vdovce po †Alžbětě baronce Chanovský, rozené baronce Puteany z Prahy a c.k. setníka ve vojště" do krypty "v Krasilově", kde je i "cedule" se zjištěním příčiny smrti "věkem"

Záznam o jeho úmrtí v Němčicích a uložení ostatků "pozůstalého vdovce po †Alžbětě baronce Chanovský, rozené baronce Puteany z Prahy a c.k. setníka ve vojště" do krypty "v Krasilově", kde je i "cedule" se zjištěním příčiny smrti "věkem"

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Obálka (1995, Kulturní spolek pro Čestice a okolí) knihy, jejíž titul v rukopise pořídil zřejmě někdo až po smrti autorově

Obálka (1995, Kulturní spolek pro Čestice a okolí) knihy, jejíž titul v rukopise pořídil zřejmě někdo až po smrti autorově

Erb rodu Chanovských

Erb rodu Chanovských

Repro archív autora, zpracoval Vladimír Červenka

Tak psal sám o sobě a o smrti své ženy

Tak psal sám o sobě a o smrti své ženy

Repro F.X. Chanowsky, Několik poznámek k historii Čestic a Němčic (1995)

Pavilon v parku němčického zámku na snímku z roku 1968 má ještě alespoň střechu

Pavilon v parku němčického zámku na snímku z roku 1968 má ještě alespoň střechu

Repro J. Lhoták - J. Novák, Pošumaví (2013), s. 172, foto P. Špandl, Národní památkový ústav České Budějovice

Svéradice u Horažďovic, okres Klatovy, rodiště jezuity Vojtěcha Chanovského

Svéradice u Horažďovic, okres Klatovy, rodiště jezuity Vojtěcha Chanovského

Repro www stránky Sluneční hodiny v České republice a na Slovensku

Hrad Rabí na barevné litografii Augusta Hauna (1864)

Hrad Rabí na barevné litografii Augusta Hauna (1864)

Repro A. Haun, Album vedut Království českého (2007)

Půdorys hradu Rabí s vyznačením jeho stavebních fází

Půdorys hradu Rabí s vyznačením jeho stavebních fází

Repro Sborník prací z historie a dějin umění, 2011, č. 6, s. 216
(T. Durdík, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů /1999/)

Poutní kostel sv. Anny u Kraselova na olejomalbě Jiřího Rejžka z roku 1952

Poutní kostel sv. Anny u Kraselova na olejomalbě Jiřího Rejžka z roku 1952

Repro J. Rejžek - J. Skalický, Mračna krajiny (2014), s. 30

O poutním kostele sv. Anny u Kraselova, který ještě za druhé světové války dal opravit Karel, baron Dlauhoweský, majorátní pán v Němčicích a v Kraselově, na stránkách protektorátního jihočeského listu

Repro Jihočeská jednota, 1943, č. 43, s. 4

O rodu Dlauhoweských z Dlouhévsi
i se zmínkou o něm

Repro P. Mašek, Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. Díl I, A-M (2008), s. 185

Hrobka Dlauhoweských v Česticích (2021)Hrobka Dlauhoweských v Česticích (2021)

Hrobka Dlauhoweských v Česticích (2021)

Foto Pavel Polák

Kaple sv. Bartoloměje u Svéradic z první poloviny 17. století, o jejíž stavbu se zasloužil jeho předek a zdejší rodák Albert ChanovskýKaple sv. Bartoloměje u Svéradic z první poloviny 17. století, o jejíž stavbu se zasloužil jeho předek a zdejší rodák Albert Chanovský

Kaple sv. Bartoloměje u Svéradic z první poloviny 17. století, o jejíž stavbu se zasloužil jeho předek a zdejší rodák Albert Chanovský

Foto Ivo Kareš

Jedno ze sídel rodu Chanovských z Dlouhé Vsi - zámek v ChanovicíchJedno ze sídel rodu Chanovských z Dlouhé Vsi - zámek v Chanovicích

Jedno ze sídel rodu Chanovských z Dlouhé Vsi - zámek v Chanovicích

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist