logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

GEORG CHRISTOF

Evidenční lístek pro vysídlence a uprchlický průkaz matky Christofové s jejími dětmi

Evidenční lístek pro vysídlence a uprchlický průkaz matky Christofové s jejími dětmi

Repro Glaube und Heimat, 2006, č. 4, s. 84

Jeho sestra Rosemarie se vdala do USA a zemřela tam 25. června 2016, jak vysvítá ze zprávy na stránkách krajanského měsíčníku

Jeho sestra Rosemarie se vdala do USA a zemřela tam 25. června 2016, jak vysvítá ze zprávy na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 2016, č. 6, s. 45

Stará pohlednice z rodných Zadních Chalup s rukopisným pozdravem spisovatele Antona Schotta

Stará pohlednice z rodných Zadních Chalup s rukopisným pozdravem spisovatele Antona Schotta

Repro z daru Zdeňka Šmídy

Rozcestník a odpočívadlo na rozcestí zvaném "U Gertrudy" je kromě cesty samé, tvořící dnes i hraniční přechod do Helmhofu, to jediné, co tady po lidech a Christofových rodných Zadních Chalupách vůbec zbylo (viz i Anton Schott)

Rozcestník a odpočívadlo na rozcestí zvaném "U Gertrudy" je kromě cesty samé, tvořící dnes i hraniční přechod do Helmhofu, to jediné, co tady po lidech a Christofových rodných Zadních Chalupách vůbec zbylo (viz i Anton Schott)

Repro www stránky Zaniklé obce

Tady stály domy rodné osady Hinterhäuser, česky Zadní Chalupy

Tady stály domy rodné osady Hinterhäuser, česky Zadní Chalupy

Repro www stránky Zaniklé obce

Pozůstatky rybníčku u jednoho z někdejších stavení rodné osady

Pozůstatky rybníčku u jednoho z někdejších stavení rodné osady

Repro www stránky Zaniklé obce

Rodné Zadní Chalupy na staré a nové turistické mapě,ještě bez hraničního přechodu Helmhof/Zadní Chalupy, který je už vyznačen na té třetí, nejnovější z nich

Rodné Zadní Chalupy na staré a nové turistické mapě,ještě bez hraničního přechodu Helmhof/Zadní Chalupy, který je už vyznačen na té třetí, nejnovější z nich

Repro Šumava : generální mapa značených cest turistických českých i bavorských a Šumava : Klatovsko (turistická mapa, 2003), Šumava : Klatovsko, Železnorudsko (2005)

Německá škola v Hamrech, do jejíž budovy stačil ještě šestiletý chodit, poněvadž tam byla podle jeho slov umístěna i škola mateřská

Německá škola v Hamrech, do jejíž budovy stačil ještě šestiletý chodit, poněvadž tam byla podle jeho slov umístěna i škola mateřská

Repro M. Leiš, Konec staré Šumavy (2020), s. 128

Stará pohlednice z Hamrů, na které jsou označovány za "poutní místo", to kvůli kostelu Panny Marie Bolestné na vyvýšenině v obci

Stará pohlednice z Hamrů, na které jsou označovány za "poutní místo", to kvůli kostelu Panny Marie Bolestné na vyvýšenině v obci

Repro archív Kohoutího kříže

Hamry na Šumavě - foto Josef Seidel

Hamry na Šumavě - foto Josef Seidel

Repro archív Kohoutího kříže

Jiná Seidelova pohlednice z Hamrů, kde je už kostel dobře patrný

Jiná Seidelova pohlednice z Hamrů, kde je už kostel dobře patrný

Repro archív Kohoutího kříže

Stav kostela v Hamrech roku 1990...

Stav kostela v Hamrech roku 1990...

Repro Glaube und Heimat, 2005, č. 12, s. 18

... a farní kostel v Hamrech poté, co se dočkal své obnovy

... a farní kostel v Hamrech poté, co se dočkal své obnovy

Foto Ivo Kareš

Křížová cesta k opravenému kostelu Panny Marie Bolestné v HamrechKřížová cesta k opravenému kostelu Panny Marie Bolestné v Hamrech

Křížová cesta k opravenému kostelu Panny Marie Bolestné v Hamrech

Repro V. Chabr, Šumava - Bavorský les : život, lidé, sousedé (2010), s. 13 a foto Ivo Kareš

Na hřbitově u kostela v Hamrech se sice hroby nedochovaly, jména zde pohřbených rodin ale zůstávají připomenutaNa hřbitově u kostela v Hamrech se sice hroby nedochovaly, jména zde pohřbených rodin ale zůstávají připomenuta

Na hřbitově u kostela v Hamrech se sice hroby nedochovaly, jména zde pohřbených rodin ale zůstávají připomenuta

Foto Ivo Kareš

Obnovený kříž a památník "Společná cesta" na někdejším hřbitově v HamrechObnovený kříž a památník "Společná cesta" na někdejším hřbitově v Hamrech

Obnovený kříž a památník "Společná cesta" na někdejším hřbitově v Hamrech

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist