logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN CIPIN

Narodil se podle českého zápisu v matrice farní obce Křemže v tamním čp. 56 podruhovi a zedníkovi Janu Cipinovi (ten má příjmení psáno krátce, syn Jan Cipín dlouze!), jehož otec Václav Cipín s manželkou Markétou, roz. Cábovou, z Třísova čp. 3, sedlačil v Krásetíně čp. 20, a jeho ženě Marii, dceři domkáře Tomáše Hajera z Křemže čp. 56 a Marie Anny, roz. Linhaové, ze Slavče čp. 3

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Repro J. Mugrauer, Pfarrgemeinde Höritz im Böhmerwald und seine Passionsspiele (1990), s. 43

V roli Krista, kterého představoval na scéně hořických pašijových her v letech 1923, 1927 a 1930

V roli Krista, kterého představoval na scéně hořických pašijových her v letech 1923, 1927 a 1930

Repro ze sbírky Jana Palkoviče a Ivo Janouška

Jiný snímek, zachycující Cipina v roli Kristově s trnovou korunou (viz i Josef Eibensteiner)

Jiný snímek, zachycující Cipina v roli Kristově s trnovou korunou (viz i Josef Eibensteiner)

Repro E. Hans [et. al.], Höritz im Böhmerwald und seine Passionsspiele (1970?), s. 55

S hořickými dětmi před divadelní budovou zdejších pašijových her stojí vpravo vzadu s plnovousem a snímek provází v internetové fotobance i doporučení stránek Kohoutího kříže

S hořickými dětmi před divadelní budovou zdejších pašijových her stojí vpravo vzadu s plnovousem a snímek provází v internetové fotobance i doporučení stránek Kohoutího kříže

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Pan řídící Cipin tu sedí druhý zprava, hned vedle něho nalevo děkan Paulus Heinrich, za nimi žáci ročníku narození 1922-1923 z Hořic na Šumavě

Pan řídící Cipin tu sedí druhý zprava, hned vedle něho nalevo děkan Paulus Heinrich, za nimi žáci ročníku narození 1922-1923 z Hořic na Šumavě

Repro J. Mugrauer, Pfarrgemeinde Höritz im Böhmerwald und seine Passionsspiele (1990), s. 54

Tady je s žáky 1. třídy hořické obecné školy, ročník narození 1925, zachycen s narostlým plnovousem, za ním páter Odilo Petermichel, vpravo pak vikář páter Heinrich, oba cisterciáčtí řádoví kněží

Tady je s žáky 1. třídy hořické obecné školy, ročník narození 1925, zachycen s narostlým plnovousem, za ním páter Odilo Petermichel, vpravo pak vikář páter Heinrich, oba cisterciáčtí řádoví kněží

Repro Hoam!, 2004, č. 1, s. 64

Snímek z Hořic na Šumavě někdy mezi světovými válkami ho zachycuje v první řadě druhého zprava ve vzácné společnosti nalevo od něho sedícího Benedikta Kastnera, Pauluse Heinricha a vyšebrodského opata Tecelina Jaksche

Snímek z Hořic na Šumavě někdy mezi světovými válkami ho zachycuje v první řadě druhého zprava ve vzácné společnosti nalevo od něho sedícího Benedikta Kastnera, Pauluse Heinricha a vyšebrodského opata Tecelina Jaksche

Repro archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška

Nekrolog v "Hoam!" provázel rovněž snímek ze scény Kristova ukřižování

Nekrolog v "Hoam!" provázel rovněž snímek ze scény Kristova ukřižování

Repro Hoam!, 1970, č. 9, s. 282

Repro E. Hans [et. al.], Höritz im Böhmerwald und seine Passionsspiele (1970?), s. 55

Rodná Křemže na staré pohlednici, rodný dům uprostřed snímku u silnice

Rodná Křemže na staré pohlednici, rodný dům uprostřed snímku u silnice

Repro SOkA České Budějovice

Takto dnes (2013) vypadá přestavěný rodný dům čp. 56 v Křemži

Takto dnes (2013) vypadá přestavěný rodný dům čp. 56 v Křemži

Foto Ivo Kareš

V roce 2017 došlo po letních deštích ke zřícení opěrné zdi nad Křemežským potokem a části silnice právě před Cipinovým rodným domem

V roce 2017 došlo po letních deštích ke zřícení opěrné zdi nad Křemežským potokem a části silnice právě před Cipinovým rodným domem

>Foto Ivo Kareš

Záběr z českokrumlovské velikonoční inscenace v dubnu 2010

Záběr z českokrumlovské velikonoční inscenace v dubnu 2010

Repro Sedmička České Budějovice, 2010, č. 14, s. 7, foto Alena Binterová

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist