logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

EDUARD VON CLAUDI

Repro Encyklopedie Českých Budějovic (ze sbírek Jihočeského muzea v Českých Budějovicích)

Reprofoto sporného portrétu ve webové galerii starostů města Českých Budějovic

Reprofoto sporného portrétu ve webové galerii starostů města Českých Budějovic

Repro www stránky města České Budějovice (ze sbírek Jihočeského muzea v Českých Budějovicích)

Na snímku jednoho z prvních výborů Českobudějovické spořitelny z roku 1881 je zachycen sedící třetí zprava - z porovnání portrétů výše vzniká ovšem oprávněná pochybnost, jestli portrét v galerii českobudějovických starostů zachycuje opravdu jeho

Na snímku jednoho z prvních výborů Českobudějovické spořitelny z roku 1881 je zachycen sedící třetí zprava - z porovnání portrétů výše vzniká ovšem oprávněná pochybnost, jestli portrét v galerii českobudějovických starostů zachycuje opravdu jeho

Repro Pamětní spis vydaný u příležitosti osmdesátého výročí Českobudějovické spořitelny k manifestačnímu sjezdu československých spořitelen ve dnech 30. a 31. května 1936 v Českých Budějovicích (1936), s. 12

Záznam o jeho narození v českobudějovické matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam českobudějovické oddací matriky o jeho svatbě

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Claudiho podpisy se zkratkou "Bgtsr.", tedy "Bürgermeister"

Claudiho podpisy se zkratkou "Bgtsr.", tedy "Bürgermeister"

Claudiho podpisy se zkratkou "Bgtsr.", tedy "Bürgermeister"

Repro SOkA České Budějovice a sborník prací k dějinám královského města České Budějovice (2006), s. 172

Tady vyhlašuje konkurz na přenechání městského divadla v "zimní sezóně" 1877/78

Tady vyhlašuje konkurz na přenechání městského divadla v "zimní sezóně" 1877/78

Repro Budweiser Kreisblatt, 1877, č. 5, s. 5

Záznam o jeho skonu v knize zemřelých obce Boršov nad Vltavou

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Parte na titulní straně českobudějovického německého listu

Parte na titulní straně českobudějovického německého listu

Repro Budweiser Zeitung, 1884, č.78, s. 1

Řád Železné koruny, který získal v únoru roku 1872

Řád Železné koruny, který získal v únoru roku 1872

Repro M. Waldová - P. Lexa, Zámeček Poříčí v Boršově nad Vltavou : malá historicko-genealogická práce (2020), s. 114

Pohled na zámek v Poříčí u Boršova nad Vltavou v době, kdy patřil Claudimu, na litografii Františka Bartela

Pohled na zámek v Poříčí u Boršova nad Vltavou v době, kdy patřil Claudimu, na litografii Františka Bartela

Repro M. Waldová - P. Lexa, Zámeček Poříčí v Boršově nad Vltavou : malá historicko-genealogická práce (2020), s. 9 (přetišteno z A. Sedláček, Hrady, zámky a tvrze Království českého, díl třetí, Budějovsko /1882/)

Stav zámečku kolem roku 1997...

Stav zámečku kolem roku 1997...

Stav zámečku kolem roku 1997...

Repro M. Waldová - P. Lexa, Zámeček Poříčí v Boršově nad Vltavou : malá historicko-genealogická práce (2020), s. 285 (z archívu NPÚ)

... a v prosinci 2018 v průběhu rekonstrukce (viz i Joseph Watzl)

... a v prosinci 2018 v průběhu rekonstrukce (viz i Joseph Watzl)

Foto Ivo Kareš

Se zámkem se úprav dočkal i okolní park (2020)Se zámkem se úprav dočkal i okolní park (2020)

Se zámkem se úprav dočkal i okolní park (2020)

Foto Ivo Kareš

Hrob na českobudějovickém staroměstském hřbitově se nedochoval, snímky zachycují rodinnou hrobku jeho bratra Friedricha (1808-1842), jednoho z prvních lékařů městské nemocnice (prostřední hrobka ve skupině tří vyšších) a náhrobní desku matčinu

Hrob na českobudějovickém staroměstském hřbitově se nedochoval, snímky zachycují rodinnou hrobku jeho bratra Friedricha (1808-1842), jednoho z prvních lékařů městské nemocnice (prostřední hrobka ve skupině tří vyšších) a náhrobní desku matčinu

Foto Ivo Kareš a Pavel Polák

Současná podoba ústavu hluchoněmých na Mariánském náměstí v Českých Budějovicích vznikla po přestavbě Jakoba Stabernaka

Současná podoba ústavu hluchoněmých na Mariánském náměstí v Českých Budějovicích vznikla po přestavbě Jakoba Stabernaka

Foto Ivo Kareš

Po něm pojmenovaná českobudějovická ulice (dnes Jeronýmova) je na plánu Franze Ladsperskyho z roku 1911 psána s počátečním "K"

Po něm pojmenovaná českobudějovická ulice (dnes Jeronýmova) je na plánu Franze Ladsperskyho z roku 1911 psána s počátečním "K"

Repro Budweis, 1:8640, gez. v. Franz Landspersky (1911) (Digitální knihovna JVK)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist