logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANNES EVANGELIST VIRGILIO COUDENHOVE-KALERGI
VON RONSPERGHEIM

Repro www stránky Radio Bayern 2

Repro www stránky Národního památkového ústavu

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2017, č. 28, s. 7

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2016, č. 22, s. 18

Zde ho vídeňský miniaturista Rudolf Strnad zpodobil s loveckou zbraní a pozadím Ronšperka

Zde ho vídeňský miniaturista Rudolf Strnad zpodobil s loveckou zbraní a pozadím Ronšperka

Repro www stránky Geni.com

Vzácný snímek svěcení ronšperských zvonů v prosinci 1932 zachycuje vlevo hraběnku Lilly Coudenhove-Kalergi
 (blíže o ní viz Wikipedia) a vpravo v cylindru hraběte Johannese, uprostřed je kněz Dominik Šanda

Vzácný snímek svěcení ronšperských zvonů v prosinci 1932 zachycuje vlevo hraběnku Lilly Coudenhove-Kalergi
(blíže o ní viz Wikipedia) a vpravo v cylindru hraběte Johannese, uprostřed je kněz Dominik Šanda

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2017, č. 15+16, s. 13

Stříbrná pamětní medaile k rozšíření titulu z roku 1917 a medaile k jeho přijetí přijetí do řádu sv.Jiří z roku 1940, zhotovil ji medailér Arnold Hartig

Stříbrná pamětní medaile k rozšíření titulu z roku 1917 a medaile k jeho přijetí přijetí do řádu sv.Jiří z roku 1940, zhotovil ji medailér Arnold Hartig

Stříbrná pamětní medaile k rozšíření titulu z roku 1917 a medaile k jeho přijetí přijetí do řádu sv.Jiří z roku 1940, zhotovil ji medailér Arnold Hartig

Repro z daru Lukáše Vorlíčka

Útržek složenky s jeho podpisem z 31. července 1919

Útržek složenky s jeho podpisem z 31. července 1919

Repro z daru Lukáše Vorlíčka

Na "svém" dukátu (dnes ve vlastnictví Ursuly Haasové)

Na "svém" dukátu (dnes ve vlastnictví Ursuly Haasové)

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2017, č. 28, s. 7

To on se stal modelem proslulých kamen

To on se stal modelem proslulých kamen

Repro www stránky Národního památkového ústavu

On, jeho žena Lilly a sourozenci Olga a Richard na podobenkách z různých dob

On, jeho žena Lilly a sourozenci Olga a Richard na podobenkách z různých dob

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2016, č. 40, s. 1

Dcera Marie-Electa (1927-2000)

Dcera Marie-Electa (1927-2000)

Repro z daru Lukáše Vorlíčka

Stránka z poběžovické kroniky, kde se tvrdí, že měl roku 1945 egyptskou státní příslušnost

Repro Kronika města Poběžovice 1945-1955, SOkA Domažlice (SOA v Plzni - Porta fontium)

Obálka (1980, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg) paperbackového vydání skandální knihy, psané pod jeho pseudonymem...

Obálka (1980, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg) paperbackového vydání skandální knihy, psané pod jeho pseudonymem...

... a obálka knihy Bernharda Setzweina o něm (2017, Haymon Verlag)

... a obálka knihy Bernharda Setzweina o něm (2017, Haymon Verlag)

Dva pohledy na zámek v Poběžovicích na starých pohlednicích

Dva pohledy na zámek v Poběžovicích na starých pohlednicích

Dva pohledy na zámek v Poběžovicích na starých pohlednicích

Repro z daru Lukáše Vorlíčka a Sudetendeutsche Zeitung, 2020, č. 16, s. 11

Dobový snímek z Ronšperku z roku 1910

Dobový snímek z Ronšperku z roku 1910

Repro Wikipedia, Allexkoch

Zámek v Poběžovicích na novějším snímku

Zámek v Poběžovicích na novějším snímku

Repro Wikipedia, foto Romanm82

Poběžovický zámek je postupně rekonstruován

Poběžovický zámek je postupně rekonstruován

Repro Wikipedia, foto Mejdlowiki

Nápis na jedné zámecké bráně udává, že ji hrabě Johannes Coudenhove-Kalergi von Ronspergheim dal zřídit v roce tři republiky (AD III. REIPUBLICAE)

Nápis na jedné zámecké bráně udává, že ji hrabě Johannes Coudenhove-Kalergi von Ronspergheim dal zřídit v roce tři republiky (AD III. REIPUBLICAE)

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2016, č. 22, s. 18

Náhrobek v ruině kostela v Šitboři je na příkaz hraběte vytvořenou umělou záhadou

Náhrobek v ruině kostela v Šitboři je na příkaz hraběte vytvořenou umělou záhadou

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2016, č. 22, s. 18

Kašnu v někdejším zámeckém parku v Poběžovicích nechal vystavět rovněž on - sousoší uprostřed je ale pravděpodobně starší, na tomto snímku z roku 2007 je ještě originál, který je v současnosti uložen v zámku, ...

Kašnu v někdejším zámeckém parku v Poběžovicích nechal vystavět rovněž on - sousoší uprostřed je ale pravděpodobně starší, na tomto snímku z roku 2007 je ještě originál, který je v současnosti uložen v zámku, ...

Foto Lukáš Vorlíček

... dnes je v kašně umístěna kopie, jejímž autorem je sochař a restaurátor Lukáš Černý (snímky z roku 2023)... dnes je v kašně umístěna kopie, jejímž autorem je sochař a restaurátor Lukáš Černý (snímky z roku 2023)

... dnes je v kašně umístěna kopie, jejímž autorem je sochař a restaurátor Lukáš Černý (snímky z roku 2023)

Foto Lukáš Vorlíček

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist