logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL CZASTKA

Veřejné poděkování

Manželský pár Karl a Josefine Czastka vyslovuje tímto nejvroucnější a nejupřímnější dík za pozornost jim věnovanou ze strany zdejší slavné I. Liedertafel (česky by se řeklo "písňová tabule" či "písňová hostina" - pozn. překl.) a za zvláštní čest prokázanou jim precizním přednesem velice podařeného sboru ve zdejší farní katedrále (v originále "in der hiesigen Dompfarrkirche" - pozn. překl.) při jejich 3. t. m. konané svatbě, tak jako na rozlouženou srdečné "Lebe wohl." (tj. "Žijte blaze!", vokativ "Ty bláho!", resp. "Ty vole!" tu nemusí být zcela mimo hru - pozn. překl.)

Karl Czastka,
učitel.


Budweiser Zeitung, 1873, č. 11, s.5 (příloha)

Tento "Oeffentlicher Dank.", jak je v příloze listu "Budweiser Zeitung" z 5. února roku 1873 v originále německy psaný text nadepsán, doprovodil svým jménem příslušník učitelského rodu, řekli bychom skoro dynastie, původem ze Strunkovic nad Blanicí, působící však zejména na Šumavě. Podrobněji se tématu věnoval prachatický genealog Jan Antonín Mager v digitálně dostupném článku "Od pivní holby k učitelské rodině Czastků" na stránkách 17. ročníku Rodopisné revue-online z roku 2015 a na i z něho čerpajícím medailonu Kohoutího kříže při samostatném zastoupení Hugona Petera Czastky. Nás tu zajímá už sama ta pivní holba původně v majetku Karla Czastky, kterou rodopisec Mager zakoupil kdysi v prodejně starožitností na hlavním českobudějovickém náměstí, dnes pojmenovaném po zakladateli města Přemyslu Otakarovi. Holba v modrobílých "bavorských" barvách nese pozoruhodné německé dvojverší:

"Wo man singet lass sich ruhig nieder.
Böse Menschen haben keine Lieder."
(tj. "V klidu usedni tam, kde se zpívá.
Zlým lidem nenáleží píseň živá." - pozn. překl.)

Pěvecké sdružení "Liedertafel" bylo v Českých Budějovicích založeno roku 1856 (původně bylo spolkem národnostně smíšeným, ale už v roce 1862 se prohlásilo za sdružení čistě německé) a dožilo by se málem devadesátiletého jubilea, nebýt světové války (i za ní se ještě v Německém domě třeba podle zprávy "Budweiser Zeitung" z 28. ledna 1944 zkoušelo) a následného "odsunu". Ačkoli se Karl Czastka narodil 25. února roku 1847 ve Volarech, kde byl jeho otec Mathias Czastka (*19. května 1805 v Prachaticích, †16. března 1872 ve Volarech /Wallern/), nejstarší syn Simeona Czastky (*18. února 1779 ve Strunkovicích nad Blanicí, †27. března 1859 v Horní Vltavici /Obermoldau/) učitelem (předtím učil v Knížecích Pláních /Fürstenhut/, kde byl od 22. září 1840 ženat s Katherine, roz. Kölblovou /*11. května 1817 ve Stodůlkách čp. 2, německy Scheurek, data úmrtí neznáme/), v době své svatby 3. února roku 1873 působil už jako učitel německé obecné školy na českobudějovickém Starém městě (v oddací matrice "Altstädter Volksschule", cenný snímek školy z doby někdy před její demolicí /budova byla postavena roku 1861 a v době Czastkovy svatby tedy ještě zářila poměrnou novotou/, která nastala ve "vítězném" normalizačním únoru 1970 už za sovětské okupace), zemřel pak 28. května 1914 v domě čp. 28 v tehdejší Říšské (dnes Husově) ulici na stařecký marasmus. Je jistě smutné, že se o datu úmrtí jeho ženy Josefiny, roz. Jirkovské, dcery Franze Jirkovského, v době dceřiny svatby majitele domu na Vídeňském předměstí (Wiener Vorstadt) č. 131 (Karl Czastka s ní měl dvě děti: dceru Karolinu Annu Marii /*1875/ a syna Karla Franze /*1877/), téměř téhož dne a měsíce jako manžel 4 léta předtím, tj. 27. května 1918, na mozkovou mrtvici, dovídáme z oznámení o dražbě zařízení jejího zůstavitelského bytu ve Střelnické ulici (dnes ulice 28. října) čp. 11. Ta modrobílá holba možná byla tenkrát rovněž předmětem oné dražby. Verše a písně? Ty toho napovídají...

- - - - -
* Volary / † † † České Budějovice

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznam o jeho narození ve volarské křestní matrice
Rodný dům ve Volarech, tehdejší budova školy, padl stejně jako polovina města za oběť požáru v roce 1863, při kterém byl poškozen i kostel sv. Kateřiny
Záznam oddací matriky farní obce Knížecí Pláně o svatbě jeho rodičů - poněvadž nevěsta byla ze Scheureku čp. 2 a on v Knížecích Pláních "jen" učil, bylo těžší záznam najít
Záznam českobudějovické křestní matriky o zdejším narození jeho ženy

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist